PROJEKTINÄITED

Projekt: Iseteeninduslike kartulimüügipunktide loomine
Meede: LEADER
Valdkond: Uuenduslik
Märksõnad: kohalik toit, piirkonna areng
Projekti algus: 2018
Projekti lõpp: 2019
Kohalik tegevusgrupp: Võrtsjärve Ühendus
Toetuse saaja: OÜ Koorti Kartul
Veebileht: www.koortikartul.ee
Toetuse summa: 10919
Projekti kirjeldus: Märt Laansalu: „iseteenenduslike kartulimüügipunkti idee sai alguse sellest, et kliendid soovisid
osta kartulit kaasa ühe koti viisi, selliselt oli inimestega kokkusaamise aegasid raske kokku leppida.
Haiguste leviku ära hoidmiseks, töörütmi säilitamiseks ning ohutuse tagamiseks on hea, kui
kõrvalised inimesed kartulihoidlas ei käi. Nii tekkiski idee, et eraklientidel võiks olla võimalus oma öögivili ja kartul lihtsamalt kätte saada.“ Olukorras, kus põllumajanduses napib töökäsi, saab müügist vabaneva töötaja põllule suunata. Uue põlvkonna/ arengutaseme kauplemise näide.
Projekti tegevused: Projekti käigus loodi kaks iseteeninduslikku kartulimüügipunkti, üks Kolga-Jaani kartulihoidla
juurde, teine Lätkalu külas asuvasse kartulihoidlasse. Kolga-Jaani kartulihoidla juurde paigaldati
standardne müügipaviljon, mis varustatakse müügiks ja ladustamiseks vajaliku inventariga,
soojuspump-konditsioneeri (soojal ajal vajab ruum jahutamist).
Vajalik oli ka valve- ja salvestusseadmete paigaldamine. Lätkalu külas asuvas kartulihoidlas on
müügipunktiks eraldi sissepääsuga ruum, kus tehti vajalik remont.
Osaühingusse Koorti Kartul kuuluvad Eeriksaare ja Väikesaare talu avasid oma kartulihoidlate
juures detsembris 2018 iseteeninduslikud kartulimüügipunktid, kust ostja saab võtta kartuleid või
muid köögivilju ning jätab raha seinal olevasse rahaseifi. kartulimüügipunktides käib
iseteeninduslik kartulimüük ööpäev läbi.

Ostu-müügiprotsess on selline, et müügipunktis, kus ei ole teenindajat, valib endale vajaliku kauba
ja asetab raha ettenähtud kohta. Kaup on ette valmistatud sellise suuruse ja maksumusega
pakendites, et oleks võimalikult lihtne arveldada.
Projekti tulemused: Projekt on uuenduslik, puudub info, et kuskil oleks ilma müüjata, usaldusel põhinevat müügikohta
avatud. Projekt arvestab ka keskkonnasõbralikkusega, kuna kogu talveks ostetavat juurviljakogust
ei ole vaja korraga osta ja säilitada. Kodustes tingimuste ei pruugi olla vajaliku mikrokliimaga
hoiukohti erinevatele aiasaadustele, samuti ei ole vaja koguseid üle planeerida, mistõttu väheneb
kevadel äravisatava riknenud juurviljade kogus.

Projekt on uuenduslik, puudub info, et kuskil oleks ilma müüjata, usaldusel põhinevat müügikohta
avatud.

Projekt arvestab ka keskkonnasõbralikkusega, kuna kogu talveks ostetavat juurviljakogust ei ole
vaja korraga osta ja säilitada. Kodustes tingimuste ei pruugi olla vajaliku mikrokliimaga hoiukohti
erinevatele aiasaadustele, samuti ei ole vaja koguseid üle planeerida, mistõttu väheneb kevadel
äravisatava riknenud juurviljade kogus.

Koostöö kohalike ettevõtjate vahel, koostöö kohaliku kogukonnaga- usaldusel põhinev
ettevõtmine.
Lisainfo: *PROJEKT esitati Märka LEADERit 2.0 konkursile

Pildid:
https://www.maainfo.ee/public/bank/1059/medium/3_48%20Koorti%20kartul%20%20%281%29.jpg
https://www.maainfo.ee/public/bank/1059/medium/3_48%20Koorti%20kartul%20%20%283%29.jpg
https://www.maainfo.ee/public/bank/1059/medium/3_48%20Koorti%20kartul%20%20%283a%29.jpg

ARTIKKEL:
https://sakala.postimees.ee/6519073/tibukollases-majakeses-kaib-iseteeninduslik-
kartulimuukk-oopaev-labi
Maakond: Viljandimaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2020-07-07

« Tagasi