PROJEKTINÄITED

Projekt: Väike-Maarja Mudelihall
Meede: LEADER
Valdkond: Piirkonna areng
Kohalik tegevusgrupp: PAIK
Toetuse saaja: MTÜ Väike-Maarja Mudelihall
Veebileht: vmrc.ee
Toetuse summa: 37832,05
Projekti kirjeldus: 2013 aastal sai kasutusele võtta tühjalt seisnud Väike-Maarja vana võimla. Kuna võimlat ei olnud
juba mõnda aega kasutatud ja aknad ning katusekate oli päris kohutavas seisus siis koos Vallaga sai
neid asju arutatud ja soovitas proovida Leader meetme projekte. Projektidega soovisime lahendada hoone säilimise ja kasutamise põhiprobleeme (katus ja aknad ning hoones kasutada euroopas enamlevinud rajakatet).
Piirkonnale on säilinud üks ajalooline hoone ja suuresti taastatud välisilme. Väike-Maarja ja
paljudele teistele mudelihuvilistele on tekkinud korralik koht kus harjutada ja veeta oma vabaaega.
Mudelihalli projekt kui selline on kestnud juba üle 7 aasta ja kindlasti samapalju veel.
Projekti tegevused: Projekti peamised tegevused olid akende ja vaipkatte vahetus. Vahetati hoonel kõik aknad ja
mudelitega sõitmise rada sai uue vaipkatte. Katusekatte renoveerimisega vahetati täielikult katusekate ja parandati katuse konstruktsioone.
Projekti tulemused: Väike-Maarja Mudelihall on oma tegevusega hetkel unikaalne ja rikastab sellega kohaliku
piirkonda. Projektidega saavutasime paremad tingimused Eesti mõistes uuendusliku
tegevusvõimaluste avardamisel.

Piirkonnas säilitasime ühe vana hoone ja pakume uut tegevusvaldkonda. Valdkonnas oleme hetkel Eestis kõige pikemalt toimiv püsiv treening ning võistluskeskus. Sihtrühmal on head võimalused sisustada oma vaba aega.

Projektis tekkinud jäätmed ja jäägid utiliseeriti kõik nõuetekohaselt jäätmejaamadesse, Suured
tänud siinjuures Väike-Maarja Vallale ja Ehitusfirmadele.

Projektide elluviimisel tegime koostööd Väike-Maarja vallaga, erinevate ehitus ja tarnefirmadega
ning vabatahtlikega kes aitasid vabatahtlikke tööde ja osaliselt ka projektiude finantseerimisega.
Lisainfo: *PROJEKT esitati Märka LEADERit 2.0 konkursile

Pildid:
https://maainfo.ee/public/bank/1054/medium/1_51%20mudelihall%20%20%281%29.jpg
https://maainfo.ee/public/bank/1054/medium/1_51%20mudelihall%20%20%282%29.jpg
https://maainfo.ee/public/bank/1054/medium/1_51%20mudelihall%20%285%29.jpg
https://maainfo.ee/public/bank/1054/medium/1_51%20mudelihall%20.JPG
Maakond: Lääne-Virumaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2020-06-08

« Tagasi