PROJEKTINÄITED

Projekt: Rummu järve ujuvaluse soetamine
Meede: LEADER
Valdkond: Uuenduslik
Märksõnad: Maaturism
Projekti algus: 2018
Projekti lõpp: 2019
Kohalik tegevusgrupp: Lääne-Harju Koostöökogu
Toetuse saaja: Rummu Järv OÜ
Veebileht: https://www.paekalda.ee/seikluskeskus/
Toetuse summa: 32982
Projekti kirjeldus: Projekti tulemusel valmis piirkonnas uudne ning ainulaadne ilmastikukindel ujuvalus, mis võimaldab külastajatel mugavalt tutvuda ühe Eesti viimaste aastate suurima turismimagneti- Rummu karjäärijärvega.
Projekti tegevused: LHKK piirkonnas asub üks Eesti viimastel aastatel huviorbiiti tõusnud turismimagnet Rummu karjäärijärv koos kaldaäärsete vaatamisväärsuste ja veealuse maailmaga. See paik on saanud suure meediakajastuse Eestis ja ka välismaal ning köidab nii kodumaiseid kui kaugemalt pärit turiste. Puudusid võimalused järve piirkonnaga mugavalt, organiseeritult ja ohutult tutvuda.

Taotleja idee oli luua uudse lahendusega turvaline ilmastikukindel suuri gruppe mahutav ujuvalus, millega on võimalik hakata muuhulgas korraldama ekskursioone Rummu karjäärijärvel ning mida saab seda kasutada ka omalaadse veepealse ruumina kõikvõimalike sündmuste läbiviimiseks (seminarid, koolitused, õpitoad, muud koosviibimised). Väljasõitudel kaastakse giide, kes jagavad külastajatele infot koha tekkimise ja vangla ajaloo kohta.

Sõiduvälisel ajal hakkab ujuvalus olema ankurdatud kaldasse. Aluse ruumidele on planeeritud läbipaistvad seinad, mis annab lisaks veepealsele asukohale ka erakordse avaruse efekti.

Küttesüsteem võimaldab alust kasutada ka jahedamal hooajal.

Alusele on planeeritud ka kiosk, et külalistele pakkuda lisateenuseid (suupisteid, snäkke, jäätist, karastavaid jooke).
Projekti tulemused: Projekt on innovaatiline- samalaadset teenust ei paku piirkonnas ükski teine teenusepakkuja. Ujuvalused ning ujuvmajad on hetkel kõikjal maailmas populaarsust koguv valdkond. Taotlejal on juba varasem kogemus ujuvalustega- 2017. aastal rajati Eesti esimesed ujuvkämpingud, mis asuvad samuti Rummu karjäärijärvel.

Rummu järve ujuvalus on uudne toode, millelaadset piirkonnas ei pakuta. Nagu juba eelnevalt välja toodud, parandab projekti elluviimine Rummu järve kui turismpotentsiaali omava paiga külastamisvõimalusi ning muudab paiga turistidele atraktiivseks. Samuti saavad kohalikud organisatsioonid ja asutused juurde
ainulaade asukoha ja atmosfääriga ruumi, kus viia läbi tööalaseid koosolekuid, kooliekskursioone, huviringide töötubasid ja muid koosviibimisi. Kuna ujuvalus on planeeritud ilmastikukindel ning küttega, siis ei piirdu selle kasutamine vaid suvehooajaga.

Projekti otsesed kasusaajad on ujuvaluse külastajad, s.h sukeldujad, kes saavad ujuvaluse abil korraldada järvel sukeldumisväljasõite.
Avalikus Facebooki “Eesti sukeldujate grupis” olevate liikmete arv on 1235 inimest, tegelikkuses on sukeldujate arv Eestis veelgi suurem. Siiani tehti sukeldumisväljasõite vana sukeldumisparvega, kuid selle nõudlus ületas pakkumist.

Kaudseks kasusaajaks on Vasalemma valla ning LHKK piirkonna elanikkond tervikuna, kuna projekt suurendab piirkonna tuntust turismiobjektina, mille kaudu suureneb piirkonna külastatavus ja elavneb majandus. Projekti käigus loodi piirkonda uued töökohad.

Uus teenus suurendab turistide sissevoolu piirkonda ning seeläbi saavad kasu ka teised.

Uue atraktiivse turismiteenuse mõjul suurenes turistide arv, kellele saab pakkuda ka teisi piirkonnas võimalikke teenuseid nagu majutust, toitlustust, teisi vaatamisväärsusi. Kujunes välja koostöö teiste piirkonnas tegutsevate ettevõtetega, kelle teenuseid saame ujuvaluse külastajatele soovitada- näiteks Padise mõis
(toitlustus, majutus, kloostri ekskursioonid), Kallaste Turismitalu ja Kalju-lava kontserdid, Koplimadise turismitalu jt.

Projekt on jätkusuutlik ja keskkonnahoidlik, kuna võimaldab pakkuda täiendavaid loodusturismi teenuseid.

Eeskujuks saab võtta Paekalda Veespordi- ja Seikluskeskuse pideva arengu ja soovi laiendada oma teenuste spektrit, pakkuda uusi innovaatilisi lahendusi, võimet mõelda kastist välja.

Projekti mõjul suurenes koostöö turismiasutustega nagu EAS turismiarenduskeskus ning Põhja- Eesti Turism sihtasutus, kellega juba 2017. aasta suvel sai mainitud koostöövõimalusi seoses Rummu karjääri tutvustamisega külastajatele. Planeeritud on nii, et karjääri külastamine toimub läbi teenusepakkujate ning Paekalda
Puhkekeskusel on selles osas suur roll. Piirkonna turismivõimaluste arendamisel toimub koostöö ka kohaliku omavalitsusega.

Koostöö võimendus Eesti sukeldumisklubidega, kes tegutsevad kõik tegutsevad Rummu järvel- see koht on sukeldujate kõige populaarsem sihtkoht Eestis. Ujuvalusega viiakse sukeldujad mööda vett sukeldumiskohtade kohale. Põhilised partnerid selles vallas on Barrakuuda sukeldumisklubi ning Maremark sukeldumisklubi, kellega
koostöös viisime 2017. aastal sukelduma 754 sukeldujat (kellest 632 olid esmakordsed proovijad) ning 123 snorgeldajat.

Piirkonna elanikud ei ole küll otseselt kaasatud ujuvaluse ehitamisse, kuid on otsesed projektist kasusaajad. Neile tekib projekti mõjul võimalus veeta kvaliteetselt aega kodukoha turismimagneti juures, mis võimalust neil siiani ei olnud. Samuti elavneb kodukoha majandus, mis omakorda aitab kaasa paremate
elutingimuste kujunemisele.

Jätkub koostöö Rummu Invest OÜ-ga, kellega on kokkulepe inimeste viimiseks järvekaldal olevat Tuhamäge külastama.


Uue atraktiivse turismiteenuse mõjul suurenes turistide arv, kellele saab pakkuda ka teisi piirkonnas võimalikke teenuseid nagu majutust, toitlustust, teisi vaatamisväärsusi. Kujunes välja koostöö teiste piirkonnas tegutsevate ettevõtetega, kelle teenuseid saame ujuvaluse külastajatele soovitada- näiteks Padise mõis (toitlustus, majutus, kloostri ekskursioonid), Kallaste Turismitalu ja Kalju-lava kontserdid, Koplimadise turismitalu jt.
Lisainfo: *PROJEKT esitati Märka LEADERit 2.0 konkursile

Pildid:
https://www.maainfo.ee/public/bank/1059/medium/17%20rummu3.jpg
https://www.maainfo.ee/public/bank/1059/medium/17%20rummu2.jpg
https://www.maainfo.ee/public/bank/1059/medium/17%20rummu.jpg

Paekalda puhkekeskus võitis 2019. a konkursil „Põhja-Eesti parimad turismiedendajad“ aasta väikeettevõtte tiitli.
http://www.northestonia.ee/konkurss/
Maakond: Harjumaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2020-08-21
Viimati muudetud: 2020-08-26

« Tagasi