MAK projektinäidete andmebaas 2014-2020

Konkurss 2020 - Märka LEADERit 2.0 
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetme parimate projektid andmebaas:

Projekt: Sibulatee võrgustiku arendamine 2017-2019
Meede: LEADER
Valdkond: Piirkonna areng
Märksõnad: Maaturism
Projekti algus: 2017
Projekti lõpp: 2019
Kohalik tegevusgrupp: Tartumaa Arendusselts
Toetuse saaja: MTÜ Sibulatee
Veebileht: www.sibulatee.ee
Toetuse summa: 21 927
Projekti kirjeldus: Eesmärgiks juba toimiva Sibulatee võrgustiku arendamine ja tugevdamine ning Sibulatee kui sihtkoha tuntuse kasvatamine.
Saavutasime võrgustiku laiendamise eesmärgi: hetkel võrgustikus 28 organisatsiooni. Kasvas piirkonna ettevõtete külastatavus ja ööbimiste arv piirkonnas. Üks alameesmärkidest ehk kogukonna aktiviseerimine läbi puhvetite päeva korraldamise sai täidetud.

Ühe suursündmuse korraldamine toob lisaks külastajatele ja meediakajastustele piirkonda 235 000€ tuluna (mõõdetuna 2019. aasta puhvetite päeva tagasisidest). Juurutatud igakuised Sibulatee koosolekud on aktiviseeriva mõjuga sibulatee võrgustikule. Mõju ettevõtjate ja kohalike aktiviseerimisel on pikaajaline. Keeruline on ennustada saavutatud numbriliste tulemuste kestvust lähiajal seoses maailma majanduses valitseva olekuga.
Projekti tegevused: Tegevused olid suures osas nö pehmed, võrgustikku aktiviseerivad või sihtkohta turundavad:

Sibulatee võrgustiku liikmete õppesõit Romantilisele Rannateele;

Sibulatee puhvetite päev 2018 ja 2019 läbiviimine;

Piirkonna uute välikaartide tegemine ja paigaldamine Varnjasse,
Kolkjasse, Piibumäele;

Artiklid Eesti ja välisturgude ajakirjanduses;

Osalemine Eesti, Läti ja Leedu turismimessidel 2018 ja 2019;

Uus Sibulatee koduleht;

Piirkonna fotografeerimine ehk uued fotod nii piirkonnast kui
võrgustiku liikmetest;

Üldtrükised eesti, inglise, vene keeles;

Infojagamise süsteem-aluste soetamine sibulatee liikmetele;

Kaasaskantava messilaua soetamine.
Projekti tulemused: MTÜ sibulatee on asutatud 2009. aastal ning on tegutsenud kahes suures valdkonnas - piirkonna areng ning koostöö loomine.
Järjepideva tegutsemise tulemusena on loodud sihtkoht Sibulatee, mis on Eesti tasandil turismimaastikul juba vägagi tuntud. Kui ka mtü ei peaks edasi tegutsema, on Sibulatee nimi see, mida saavad kasutada kõik sealsed ettevõtted ja mis on kindlasti veel aastaid heaks müügiargumendiks.

Võrgustikul on liikmeid kokku 28, liikmeid on igal aastal lisandunud. ÜKS PIIRKOND KAKS RAHVUST KOLM KULTUURI – kõik saavutatu on tulnud läbi koostöö ja kaasamise.

Projekt aitas piirkonna ettevõtjatel tunda, et sihtkoht Sibulatee on tuntud, siia tulevad külastajad ja seega tasub siia investeerida luues uusi ettevõtteid ning arendades olemasolevaid.

Samuti aitas projekt kaasa kogu piirkonna kokku sidumisele:

Sibulatee puhvetite päev näitas, kui vajalik on selline projekt, kus saavad koos ühise eesmärgi nimel töötada mitme piirkonna erinevatest rahvustest inimesed.

Kõik projekti tegevused olid antud hetkel vajalikud võrgustiku arendamiseks ning sihtkoha tuntuse tõstmiseks. Kuna MTÜ Sibulatee arendustegevused on suuresti projektide abil tehtavad, siis oli antud projektil kindlasti väga suur mõju kogu piirkonna arengule. Projekt on keskkonnahoidlik, oleme oma trükisevajadused väga läbi mõelnud.

Ühiste eesmärkide ja sihtide seadmine ning järjepidev töö selle nimel viib ka tulemusteni.

MTÜ Sibulatee tegi ja teeb koostööd Peipsimaa Turismiga. Olime koos väljas turismi piirkonnana mõlema aasta turismimessidel.


MTÜ Sibulatee on see, kes aitab alati oma piirkonna info kokku koondamise, tekstide ja fotodega, teenusearendusega, nii Peipsimaa Turismi, Tartumaa Turismi kui Puhka Eesti jaoks. Terve projekti raames tegime koostööd ka SA Alatskivi Lossiga.
Lisainfo: *PROJEKT esitati Märka LEADERit 2.0 konkursile

Pildid (lisamisel):
https://maainfo.ee/public/bank/1054/medium/20%20Sibulatee-vanausuliste-k%FCla-768x512.jpg
https://maainfo.ee/public/bank/1054/medium/20%20Sibulateelised%20Romantilisel%20Rannateel.jpg
https://maainfo.ee/public/bank/1054/medium/20%20Sibulatee%20Tourestil%202018.jpg


Sibulatee on valitud 2010. Aastal kolme nominendi hulka Eestimaa Avastamata Aarded konkursil. Sibulatee on üks maaturismi edulugudest, mida Eesti Maaturism koos Leaderiga presenteeris 2015. aastal.

Eesti Põllumajandus Kaubanduskoja auhind Sibublateele kui Peipsiäärse piirkonna põllumajanduse ja toidutootmise traditsioonide väärtustamise eest, sidudes need piirkonnas turismi arendamise ja turundamisega. Lõuna-Eesti turismi poolt on Sibulatee puhvetite päev nimetatud 2016. Aasta parimate turismisündmuste nominentide hulka.

Meediakajastust:

Https://www.err.ee/573992/sibulatee-puhvetite-paeval-sai-maitsta-peipsi-aares-kasvatatud-saadusi

Https://tartu.postimees.ee/6775775/sibulatee-puhvetite-paev-teeb-kummarduse-sibulapirukale

Https://uudised.tv3.ee/et/meelelahutus/uudis/2020/02/08/sibulatee-saunafest-toi-huvilised-peipsi-aarde-leili-votma-ja-ponevaid-ulesandeid-lahendama/

Http://www.lounaleht.ee/index.php?Page=1&id=24085&type=2

Veel palju meediakajastust leiab:
https://www.sibulatee.ee/sibulateest/meedias/

Fotod ja videod:
https://www.sibulatee.ee/sibulateest/fotod-ja-videod/

Instagram #sibulatee – tulemuseks on hästi palju
märkimisi/fotosid/videod
Maakond: Tartumaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2020-08-21
Viimati muudetud: 2020-08-26

« Tagasi

Viimati muudetud: 14.07.2020