MAK projektinäidete andmebaas 2014-2020

Konkurss 2020 - Märka LEADERit 2.0 
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetme parimate projektid andmebaas:

Projekt: Tarvastu lipumasti rajamine - Mulgimaa kõrgeim lipp
Meede: LEADER
Valdkond: Piirkonna areng
Märksõnad: Maaturism
Projekti algus: 2017
Projekti lõpp: 2018
Kohalik tegevusgrupp: Mulgimaa Arenduskoda
Toetuse saaja: Viljandi vallavalitsus (taotlemise hetkel Tarvastu vallavalitsus)
Toetuse summa: 101 223
Projekti kirjeldus: Aastakümneid kõrgus keset Mustla alevikku eelmise sajandi 20ndatel ehitatud Tarvastu piimavabrik ja tulijatele paistis kaugele kätte selle umbes 25m kõrgune korsten. 80ndate lõpus, kui hakkasid puhuma vabaduse tuuled, jäädvustas üks kohalik mees ennast ajalukku, heisates korstna otsa sinimustvalge lipu. Üllatust, süüdlaste
otsimist ja elevust jätkus pikemaks ajaks. 2008. aastal piimavabriku muud hooned lammutati. Sestpeale seisabki korsten uhkes üksinduses, sest paljutõotavad arendused ei ole teoks saanud.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva lähenedes küpses vallavalitsuse eestvedamisel otsus kohandada kasutult seisev korsten lipumastiks, mille tipus lehviv lipp oleks ka öösel valgustatud, paistaks kaugele ja jäädvustaks vääriliselt Tarvastu kandi ja kogu Mulgimaa kuulsusrikast kultuuri- ja ajaloopärandit, mille üheks oluliseks osaks on olnud ka vabaduseiha ja võitlus vaba riigi eest.

Sel moel säilitati korsten, meenutamaks üht osa piirkonna kultuuripärandist, Tarvastu Piimavabrikut, ja Mulgimaa sai endale väärilise lipumasti paika, kus Mulgimaa lipp omal ajal õnnistati.

Lipumast asub Mustla peatänava läheduses ja jääb seetõttu kõigile läbisõitjatele kergesti silma ja on valgustatuna ka öösel kaugele näha.
Projekti tegevused: Endise meierei telliskorstna otsa väikese vaatepaviljoni ja lipumasti paigaldamine

Korstna otsa paigaldatakse paviljon, mis on painutatud terasprofiilidest ja kinnitub nurkterasest alusraamile. Alusraami sisse on valatud raudbetoon plaat, mis moodustab paviljoni põranda. Põrandaplaat annab paviljonile juurde kaalu, mis on vasturaskuseks paviljonile mõjuvale tuulekoormusele. Paviljon on ankurdatud
teraskinnititega korstnaotsa külge. Korstnaotsa ja paviljoni külge kinnituvad ka teraskonsoolid lipumasti kinnitamiseks. Korstnaotsa ümber paigaldatakse täiendavad teraslehest pingutusvööd.

Pääs korstna otsa paigaldatavasse paviljoni toimub korstnasse paigaldatavate redelite kaudu.
Projekti tulemused: Piirkonna areng: Tegemist on kultuurivaldkonna projektiga, mis lisaks kultuuripärandi väärtustamisele teenib piirkonna atraktiivsuse suurendamise ja seeläbi ka turismiteenuste arendamise eesmärke.

Tõuseb piirkonna maine, külastatavus, kohalike teenuste tarbimine ja võimalus osaleda lipumasti ja tulevikus valmiva lipuplatsiga seoses algatatud traditsioonilistes ettevõtmistes. Tarvastu gümnaasiumi vahetus läheduses lehviv riigi- või mulgimaa lipp kannab mulgi identiteeti, patriootlikku ja ka kasvatuslikku eesmärki.

Uuenduslik: tarvastu vallas Mustla alevikus on endisest piimavabriku korstnast rajatud/kohandatud valgustatud lipumast, kus lehviv Eesti või Mulgimaa lipp on kõrgeim kogu Mulgi- ja Viljandimaal. Korstna tipus 28 meetri kõrgusel lehviv eesti lipp on teadaolevalt pika hermanni ja suure munamäe vaatetorni järel kõrguselt kolmas. Ei Tarvastu piirkonnas ega Mulgimaal ei ole sellisel kujul rajatud ühtegi nii kõrget lipumasti.

Rajatava lipumasti näol on tegu parendatud ja lisaväärtuse saanud avalikus kasutuses oleva objektiga, mida võib samas pidada ka piirkonna uueks turismitooteks.

Lipu ja lipumasti olemasolu ja sellega kaasnevate traditsioonide/ürituste tulemusena suureneb piirkonna atraktiivsus, mis omakorda toob kaasa külastajate arvu kasvu, suureneb kohalike teenuste tarbimine.

Korstna tipus 28 meetri kõrgusel lehviv eesti lipp on teadaolevalt pika hermanni ja suure munamäe vaatetorni järel kõrguselt kolmas.

Mõju keskkonnasäästule on positiivne, sest kasutusele võeti endine piimavabriku korsten, seega hoitakse ära selle lagunemine ning võimalik keskkonnakahju, mis oleks tulenenud lammutamisest ja materjali ladustamisest.

Tööprojekti valmimise järgselt ja tööde käigus tekkis vajadus lisatööde järele – lipumasti sinimustvalge valgustus ja sissepääsu metallist uks. Taotleja teostas vajalikud lisatööd omavahenditest, et vältida hilisemaid ja veelgi suuremaid lisakulusid. Koos lisatöödega kujunes maksumuseks lõpuks 38 191,20 eurot.

Projekti käigus teostatud investeeringuga seotud traditsioonid ja tegevused kutsutakse ellu ja viiakse läbi koostöös valla hallatavate asutuste, kogu Mulgimaa ettevõtjate ja
kodanikeühendustega. Näiteks on lipumasti juures hakatud tähistama mulgi lipu päeva 12. oktoobril.
Lisainfo: *PROJEKT esitati Märka LEADERit 2.0 konkursile

Pildid:
https://maainfo.ee/public/bank/1054/medium/24%20Tarvastu%20lipumast%20Vaade.jpg
https://maainfo.ee/public/bank/1054/medium/24%20Tarvastu%20lipumast%20Tee%20%FCles.jpg
https://maainfo.ee/public/bank/1054/medium/24%20Tarvastu%20lipumast%20Sissep%E4%E4s.jpg
https://maainfo.ee/public/bank/1054/medium/24%20Tarvastu%20lipumast%20Mulgi%20majakas.JPG


Korsten kannab nüüd nime mulgi majakas. 24. veebruaril 2018 heiskas lipu peaminister Jüri Ratas, kes ise ronis korstna tippu.
https://www.err.ee/681939/mereta-viljandimaal-on-nuudsest-majakas

https://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2018/02/22/mulgimaal-avati-mulgi-majakas
Maakond: Viljandimaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2020-08-21
Viimati muudetud: 2020-08-26

« Tagasi

Viimati muudetud: 14.07.2020