PROJEKTINÄITED

Projekt: Elu kahe maailma piiril II etapp
Meede: LEADER
Valdkond: Koostöö ja kaasamine
Märksõnad: maaturism; võrgustik
Projekti algus: 2017
Projekti lõpp: 2019
Kohalik tegevusgrupp: Tartumaa Arendusselts
Toetuse saaja: MTÜ Tartumaa Arendusselts
Veebileht: www.visitsouthestonia.com
Toetuse summa: 44 154,89
Projekti kirjeldus: PROJEKTIPARTNERID:
Piiriveere Liider
Põlvamaa Partnerluskogu
Valgamaa Partnerluskogu
Võrumaa Partnerluskogu
Tartumaa Arendusselts

2013-2015 viisid Lõuna-Eesti Leader tegevusgrupid, turismiarendajad, linnad ja National Geographic Eesti ellu koostööprojekti “Elu kahe maailma piiril”. Projekti raames paigaldati Lõuna – Eesti maastikule 23 ajakirja National Geographic kollast akent koos objekti ja/või piirkonda tutvustava infotahvliga. Raamide juurde paigaldatud infoviidad suunasid külastama lähedalasuvaid vaatamisväärsusi,
muuseume, teenindusettevõtteid jne, tuues otsest kasu kogukondadele ja piirkonnale tervikuna.

Kahjuks on turundusplaanid lühiajalised, sest puudub järjepidevus ja kindlus pikemaajaliste ressursside planeerimisel. Turundustegevused on enamasti projekti- ja meetmepõhised. Koostöö käigus selgus ühise välisturunduse suur arenguvajadus. Samuti ilmnes suurel infoajastul vähene interaktiivsete turundusvõimaluste kasutamine. Soovisime ja vajasime, et kogukonna kaasatus oleks tugevam ning areneksid projekti tegevuspiirkonna koostöövõrgustikud (sh. Kohalikud omavalitsused, arendusorganisatsioonid).

Projektiga tugevdasime Lõuna-Eestist innovaatilise ja jätkusuutliku piirkonna kuvandit ja Lõuna-Eesti piirkonna identiteeti. Tõime piirkonnale tuntust ja külastajaid tutvustades Lõuna-Eestit nii sise- kui välisturistile. Panustasime kohaliku ettevõtluse arendamisse ja elujõulise kogukonna säilimisse.

Mõju on pikaajaline, sest koostöö National Geographicuga kestab edasi, kollased aknad panustavad endiselt jõudsalt piirkonna turundamisel ja avastamisel.
Projekti tegevused: Projekti raames tehti peamiselt pehmeid tegevusi. Turundamine meedias ja sisuloomine national geographicu ajakirjas. Erinevad trükised mitmes keeles. Osalemine maamessil. Koolitusprogramm piirkonna erinevatele organisatsioonidele, koostöö loomise, teadmiste ja oskuste andmise ning kvaliteedi parandamise eesmärgil. Sisaldas ka koolitusreisi. Kodulehe uuendamine. Kollase akna paigaldamine uude põnevasse sihtkohta – piirissaar. Piirissaar - saar kahe järve piiril, eesti ja venemaa vahel.
Projekti tulemused: Tegemist on ainulaadse koostöövormiga maapiirkonna ja linna vahel, kuna on kaasatud ka 8 linna väljaspool Leader piirkonda. koostöö hõlmab suurt territooriumi, kaasatud on mitme erineva sektori organisatsioonid.

Läbi kollaste akende tehtav koostöö arendab ka piirkonda ning konkureerimise asemel hakatakse mõistma koostöö vajadust ja sellest tulenevaid võimalusi.

Kogukonnad ja kohalikud ettevõtjad on pidevalt kaasatud turismiarendamisse ning uute toodete ja teenuste loomisesse. Tartumaast ja Lõuna-Eestist on loodud innovaatilise ja jätkusuutliku piirkonna kuvand. Läbi arendusorganisatsioonide koolitamise ja koostöö edendamise tulemusena on paranenud leader projektide
sisuline kvaliteet ning ellu on viidud/viiakse innovaatilisemaid projekte.

Killustatuse ja dubleerimise vähendamine turismivaldkonnas. Haldusreformist tuleneva administratiivse mõju leevendamine ja fookuste seadmine.

Loodud on jätkusuutlik piirkonna kuvand. Tugevamad võrgustikud, aktiivsed ettevõtted. Projekt haarab territoriaalselt enda alla terve lõuna-eesti kuid mõju ulatus on kindlasti riigipiiriülene.

Koostöö tähendab koos töötades jõuda ühiste eesmärkideni. Arvestatakse individuaalseid erinevusi ja austatakse neid. Koostöö käigus saavutatud tulemused on kõrgemad kui üksinda töötades.

Lõuna-eesti ühine turundamine. Tartumaa üksi ei suuda külastaja teekonnast ja huvist lähtuvalt pakkuda maksimaalset ülevaadet Lõuna-Eesti rikkaliku pärandi kohta ning ei hoia külastajaid siin pikemat aega. Väga oluline on teha tihedat omavahelist koostööd, et Lõuna-Eesti külastajatele, nii Eestist kui kaugemalt, pakkuda huvitavaid ja põnevaid elamusi ning neid piirkonnas kauem hoida. Seeläbi suureneb ka tulubaas ja areneb ettevõtlussektor kogu regioonis.

Koostöö toimub Piiriveere Liider, Põlvamaa Partnerluskogu, Valgamaa Partnerluskogu, Võrumaa Partnerluskogu, Jõgevamaa Koostöökoda, National Geographic Eesti, Tartu Linn, Valga Linn, Peipsimaa Turism, Mustvee Linn, Võru Linn vahel.

Koostöö on alternatiiv üksi töötamisele teistega konkureerimise asemel. Seetõttu ongi oluline õppida pelgalt koos töötamise asemel koostööd tegema.
Lisainfo: *PROJEKT esitati Märka LEADERit 2.0 konkursile

Pildid:
https://maainfo.ee/public/bank/1058/medium/39%20Tunnuss%FCndmuse%20koolitus.jpg
https://maainfo.ee/public/bank/1058/medium/kollane.jpg
https://maainfo.ee/public/bank/1058/medium/39%20Kollane%20aken%20Valgesoos.jpg
https://maainfo.ee/public/bank/1058/medium/banner-3-400x580.jpg
https://maainfo.ee/public/bank/1058/medium/39%20Kollane%20aken%20Kambja.jpg


Täna saab Lõuna-Eestit avastada läbi 28 kollase akna. Akna, mis näitavad teile kõige avastamisväärsemaid paiku ning mis jutustavad teile lugu. Lugu ajaloost, kultuurist, traditsioonidest, loodusest ja sellest kuidas inimesed Lõuna-Eestis toimetavad.

ARTIKLID:

Https://maaelu.postimees.ee/4174065/piirissaare-kollane-aken-avab-ukse-turismile


Https://tartu.postimees.ee/4169491/piirissaar-saab-sellel-kuul-national-geographicu-kollase-akna


Http://www.pealinn.ee/tagid/teadus/piirissaar-saab-national-geographicu-kollase-akna-n196910


Https://tartu.postimees.ee/4192431/luunja-rahvas-pustitas-emajoe-auks-kollase-akna


Http://visitsouthestonia.com/meedias-2/


Fotod:

Http://visitsouthestonia.com/galerii/


Instagram #kollaneaken – palju pilte ja märkimisi.
Maakond: Tartumaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2020-08-24
Viimati muudetud: 2020-08-26

« Tagasi