PROJEKTINÄITED

Projekt: Vanamõisa matkaraja arendamine
Meede: LEADER
Valdkond: Roheline LEADER
Märksõnad: loodusturism; keskkond; vaba aja veetmine;
Projekti algus: 2019
Projekti lõpp: 2020
Kohalik tegevusgrupp: Nelja Valla Kogu
Toetuse saaja: MTÜ VANAMÕISA KÜLA
Veebileht: https://kodukyla.ee/
Toetuse summa: 48 118,52
Projekti kirjeldus: Nagu tegevusgrupi tegevuspiirkonnas tervikuna, on ka Saue valla ja lähipiirkondade elanike arv on viimase aastate jooksul jõudsalt kasvanud.

Projekti alguse tingis piirkonna elanikkonna nõudlus aktiivse puhkuse järgi looduses. Saue valla külade ja ettevõtjate initsiatiivil otsustati rajada vanamõis multifunktsionaalne matkarada ning pakkuda korraldatud loodus- ja tervisesporditurismi teenuseid.

Matkarada on varustatud infotahvlite, puhke kohtade ja prügikastidega. Looduskoosluse rikastamiseks istutati matkaraja äärde okaspuud, puhastati võsast ja rajati juurdepääs vaatamisväärsustele nt Sõeru allika ümbrus. Projekti abil säästeti looduskeskkonda ja metsa uusarenduste pealetungi eest.
Projekti tegevused: Vanamõisa multifunktsionaalse matkaraja ehitusega rajati ligipääsud vaatamisväärtustele, rajati ja osaliselt rekonstrueeriti kruusakatendiga vabakujulised jalgteed, mis jälgivad loodusmaastikku. Matkaraja koridori arvestuslik laius on 6 m, matkaraja laius 3 m.
Projekti tulemused: Multifunktsionaalne matkarada on kavandatud kohalikele elanikele, tervisespordihuvilistele, turistidele ja piirkonna haridusasutustele loodusmatkade läbi viimiseks. Uue matkaraja planeerimine kutsub inimesi loodusest huvituma ning aitab edendada ka laste terviseliikumist ja loodusharidust. Kogu rada on kokku 6 km ning väiksem ring on pikkusega ca 3,5 km. Rajale jäävad mitmed huvitavad vaatamisväärsused nagu Sõeru ohvriallikas, Peeter Suure Merekindluse kaitserajatised, Vääna, Hüüru -ja Vanamõisa mõisate maapiiride ristumise piirikivi. (vt täpsemalt Lisad: asendiplaan, projekti seletuskiri). Kogu rada kulgeb looduskaunis keskkonnas, kus on maalilised vaated, ümberringi laiuvad kaunid viljapõllud ja heinamaad ning segametsad koos loomade ja lindude liigirikkusega. See kõik on ideaalseks keskkonnaks, kuhu matkarada arendada.
Maakond: Harjumaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2021-07-09

« Tagasi