PROJEKTINÄITED

Projekt: Kvaliteedimärgise "European Charter for Sustainable Tourism" taotlemine Soomaa rahvuspargile
Meede: LEADER
Valdkond: Roheline LEADER
Märksõnad: loodusturism; rahvuspark; kvaliteedimärk;
Projekti algus: 2018
Projekti lõpp: 2019
Kohalik tegevusgrupp: Rohelise Jõemaa Koostöökogu
Toetuse saaja: Tipu Looduskool
Veebileht: www.tipulooduskool.ee
Toetuse summa: 6000
Projekti kirjeldus: Projekti eesmärgiks on tõhustada piirkondlikku koostööd Soomaa rahvuspargis turismi ja looduskaitse tasakaalustatud arendamisel ning kultuuripärandi säilitamisel ja saada tunnustatud EUROPARC Föderatsiooni kvaliteedimärgisega "European Charter for Sustainable Tourism".
Projekti tegevused: Praeguses rahvuspargi süsteemis on vastutus väga killustunud ja puudub ühine arengueesmärk. Olemasolev kaitsekorralduskava hõlmab ainult Keskkonnaameti ja RMK tegevusi.

- Projekti raames koostati piirkonna huvigruppide koostööna põhjalik säästva turismi strateegia (sh tegevusplaani), mis tagab turismi ja looduskaitse tasakaalustatud arengu.
- Esitati EUROPARC Föderatsioonile sertifikaadi taotlus. Piirkondlikku huvi kvaliteedimärgise taotlemise vastu tõendab Rohelise Jõemaa poolt korraldatud infopäeval osalenud erinevate huvigruppide arv (erinevad vallad ja sektorid).

Strateegia loomiseks toimusid piirkondlikud arutelud. Sertifikaadi taotlemisega kaasneb EUROPARCi komisjoni hindamiskülastus, mille vältel toimuvad toodete, teenuste tutvustused ja intervjuud.

Sertifitseerimine hindab kaitseala võrgustiku toimimise tõhusust ja sertifikaat kinnitab looduskaitsekorralduse kvaliteeti. Kvaliteedimärgis rõhutab partnerlussuhet kaitseala ja sihtrühma vahel ning on väärtuslik kaitsekorralduse vahend garanteerides Euroopa kaitsealade säästlikku arengut. Sertifikaat on teadlikule (välis)külastajale säästva turismi märgiks.
Projekti tulemused: Piirkondlik kasu strateegia koostamisest seisneb võrgustiku loomises ja teenuste-toodete kvaliteedi tõstmises ning ühtlustamises. Projektist huvitatute ja kasusaajate ring on lai. Palju panustatakse vabatahtliku tööga.
Sertifikaadi süsteem on vabatahtlik koostöökokkulepe, mille abil tõstetakse esile kaitsealasid, kes vastavad süsteemi tingimustele. Sertifikaat on praktiline kaitsekorraldusvahend, millega tagatakse loodusturismi ja säästva turismi tasakaalukas majanduslik-, sotsiaalne- ja keskkonnnaalane areng kaitsealadel üle Euroopa. Süsteemiga tagatakse, et arengu protsess on järkjärguline ning jätkusuutlik kaasates kõiki osapooli.
Sertifikaadi eesmärk on tõsta teadlikkust Euroopa kaitsealadest, mis on suur osa meie pärandist ja mida tuleb kaitsa nii, et seda saavad nautida ka järeltulevad põlved. Samuti on oluliseks eesmärgiks arendada kaitsealadel jätkusuutlikku turismi ja kaitsekorraldust, mis võtab arvesse nii keskkonna, kohalike elanike kui ka ettevõtjate vajadusi.
Maakond: Rohelise Jõemaa Koostöökogu piirkond
Andmebaasi sisestamise aeg: 2021-07-13

« Tagasi