PROJEKTINÄITED

Projekt: Risti Käsitöömaja energiasäästlikuks majaks ja Risti Käsitöömaja sisekliima ning energiatõhususe parandamine
Meede: LEADER
Valdkond: Roheline LEADER
Märksõnad: energiasäästlikkus; kogukonna keskus; külamaja
Projekti algus: 2016
Projekti lõpp: 2021
Kohalik tegevusgrupp: Kodukant Läänemaa
Toetuse saaja: MTÜ Risti Huvi
Veebileht: FB leht: https://www.facebook.com/RistiLoomemaja/
Toetuse summa: 98 869,76
Projekti kirjeldus: Hoone Koidu 1 (Risti Käsitöömaja) on ehitatud 1979.aastal. Ilma oluliste ümberehitusteta on maja 5 aastat olnud avalikus kasutuses kohalike elanike huvitegevuse tegemise ja kooskäimise kohana. Kuna tegevus toimub kohalike inimeste rahakoti peal ja vabatahtlikus korras, siis maja küttekulud talveperioodil (kõige intensiivsem maja kasutusperiood) ei ole enam jõukohased. Külmade ilmadega on võimatu saavutada majas normaalset temperatuuri, majas tegutsejad on sunnitud olema üleriietes. Amortiseerunud ruumid on takistuseks inimeste ühistegevuseks. Maja kaasajastamiseks oleks vaja majas kasutusele võtta targa maja lahendus.

Suureks probleemiks ürituste ajal on ruumides tekkiv õhupuudus, seepärast on hädavajalik ventilatsioonisüsteemi paigaldamine, et säästa inimeste tervist ja parandada pakutavate teenuste tingimusi.Kuna halduskulusid omavalitsus ei kata, on suur koormus halduskulude katmisel kohalikel inimestel. Halduskuludelt aitaks oluliselt kokku hoida võttes kasutusele päikesepaneelid, mis on keskkonnasõbralik ja majanduslikult otstarbekas.
Projekti tegevused: Kütte ja elektrisüsteemi ümberehitamine:
*seadistati valgustuse automaatne juhtimine (signalisatsiooni käivitamisel kustuvad automaatselt kõik tuled ja küttesüsteem lülitub säästure˛iimile);
*paigaldati automaatselt juhitav põrandaküte.

Maja muudeti soojapidavaks:
*vahetati maja aknad, välisuksed;
*soojustati maja, korrastati välifassaad.

Teise projekti käigus:
*paigaldati päikesepaneelid 50 tk võimsusega 14kW
*rajati ventilatsioonsüsteem
Projekti tulemused: Käsitöömaja on muudetud targa maja lahenduse abil säästlikuks energia tarbijaks, maja haldamiskulud on viidud madalale.

Käsitöömaja ruumide ümberehitamise tulemusena on paranenud võimalused kasutada maja üheaegselt erinevate ühenduste ja erinevate tegevust tegevate inimeste poolt, mis lõppkokkuvõttes motiveerib inimesi koostööle ja hiljem koostöövõrgustike moodustamisele. Maja sisekliima on paranenud.

Tark maja on heaks näiteks ja kogukonnaliikmetele eeskujuks säästlikul tarbimisel.
Maakond: Läänemaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2021-07-13

« Tagasi