MAK 2014-2020 PROJEKTINÄITED

Projekt: Soomaa piirkonna noored näevad ja teevad
Meede: LEADER
Valdkond: Roheline LEADER / Ettevõtlik maanoor
Märksõnad: noored; keskkonnaharidus
Projekti algus: 2020
Projekti lõpp: 2022
Kohalik tegevusgrupp: Rohelise Jõemaa Koostöökogu
Toetuse saaja: Tipu Looduskool
Veebileht: www.tipulooduskool.ee
Toetuse summa: 6000
Projekti kirjeldus: Projekti tulemusena on piirkonna noortele pakutud mitmekesiseid ajaveetmise võimalusi läbi aktiivsete, meelelahutuslike ja harivate tegevuste ning väljasõitude, seeläbi on suurenenud noorte omavaheline läbikäimine, avardunud silmaring ning nad on aktiivsemad kogukonna elus kaasa löömisel.
Projekti tegevused: Projekti raames korraldatakse:
- 4 looduslaagrit,
- 4 ringsõitu vähetuntud või keskkonnaküsimustes probleemsetesse piirkondadesse, ellujäämisõppe,
- vibu- ja kokkamise koolituse,
- õpetatakse noortele iseseisvaks eluks vajalikke oskusi,
- arendatakse käelist tegevust, loomingulisust ning
- laiendatakse silmaringi.
Projekti tulemused: Laagrites ja väljasõitudel osaledes veedavad noored kvaliteetselt ning juhendatult aega ja laiendavad oma maailmapilti ning tutvuvad uute võimalustega oma elu mitmekesisemaks muutmiseks ja leiavad võimalusi oma kodupiirkonna arendamiseks.

Projektis osalemise tulemusena on noored saanud uusi teadmisi ümbritseva elu ja keskkonna kohta, nad on leidnud uusi võimalusi eneseväljenduseks ja on aktiivsemad kaasa lööma kogukonna tegevustes. On tekkinud kontaktid ja koostöö piirkonnas tegutsevate organisatsioonide, asjaliste, ettevõtete ning projektis osalenud noorte vahel. On suurenenud Soomaa turismipiirkonna tuntus ja huvi piirkonna vastu, kohalikud ettevõtjad on saanud oma teenuseid pakkuda.
Lisainfo: https://www.facebook.com/stella.martsoo/videos/2552208694889941
Maakond: Viljandimaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2021-07-13

« Tagasi