PROJEKTINÄITED

Projekt: Koigi mõisa looduskaitsealuse pargi korrastamine ja taastamine
Meede: LEADER
Valdkond: Roheline LEADER
Märksõnad: mõisapark; loodusturism; aiandus;
Projekti algus: 2017
Projekti lõpp: 2022
Kohalik tegevusgrupp: Järva Arengu Partnerid
Toetuse saaja: Järva Vallavalitsus
Veebileht: https://jarvavald.kovtp.ee/
Toetuse summa: 21 515
Projekti kirjeldus: Koigi mõisa park ja aed on õppimise- ja ajaveetmise paigaks Koigi Kooli õpilastele ja lähiümbruse külaelanikele, mõisas toimuvate sündmuste ajal ka kõigile teistele külastajatele.

Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee läheduses asuv mõis ja mõisapark on suveperioodil külastajatele vaatamisväärsuseks.

Kooskõlas arhitektuuripärandi säilitamise ja muinsuskaitsealaste põhimõtetega kavandatakse objektide atraktiivsust ja külastatavust toetavate rajatiste renoveerimist. Mõisast, aiakompleksist ja külastuskeskusest on vaja kujundada puhkeala, kus saab puhata, saab teadmisi, elamusi.

Sajandite aed on unikaalse lahendusega teenuse pakkumise võimalus, mis annab võimaluse avada mõisakompleks turistidele alaliseks kasutamiseks suveperioodil. Mõisas asub kool ja kooli toimumise ajal võib pidev turistide vool hakata segama õppetööd. Aias pinkide olemasolu on toetav nii külaliste vastuvõtmisel, töötubade läbiviimisel ja õppetöös.
Tuntuse suurendamiseks on kavandatud mõisaparki mitmeid tegevusi. Projekti olulisim tegevus on mõisa iluaia valmimine. Eesti Vabaõhumuuseumi eksperdid soovitavad, milliseid taimi iluaeda istutada. Istutatud taimede puhul kasutatakse võimalust, et külastajal on võimalik taim iluaiast endale kaasa osta. Sellekohased kogemused on olemas Norra partneril Gamle Hvam Museumil. Ilutaimed tähistatakse siltidega ja nüüdisaegsete QR koodidega, mida mobiiltelefoniga pildistades avaneb videofilm. Selle on koostanud vastava ala entusiastidest õpilased piirkonna kutsekoolidest.

ja hobiringidest. Tulemusena on Koigis olemas iluaed, mida saab vaadata nii kohapeal, telefonist kui ka endale koju kaasa võtta. Samuti teeme koostööd Räpina Aianduskooliga kasvuhoonetaimede ja maitsetaimede valikul aeda, et ekspositsioon oleks atraktiivne.
Teise projektiga soovitakse viia lõpule Koigi mõisapargi väljaarendamise.
Projektiga suurendatakse piirkonna elanike vaba aja veetmise võimalusi ning muudetakse
elukeskkonda atraktiivsemaks. Projekti tulemusel on rajatud mõisapargi osasse
tänavavalgustus ja grillkoda.
Projekti tegevused: Esimese projektiga istutati Koigi mõisa sajandite aeda uusi taimi, soetati mõisa pargi projektis ette nähtud lehtla, ronilillede redelsein, aia hooldusvahendid ja töövahendid ning materjale nende tööde elluviimiseks. Lisaks tehti mullatöid, uuendati veesilma ääris, ning külastajatele töötubade läbiviimiseks hangiti palgist aiamööbli komplekt. Koigi-Vallavalitsus-teade.pdf (japnet.ee) Teise projektiga rajatakse pargi valgustus ning ehitatakse grillikoda.
Projekti tulemused: Koigi külas asuv Koigi mõis koos mõisapargiga on oluline väärtus valla avalikus ruumis. Projekti tulemusena eeldatakse, et eelkõige elanikel (ka turistid) oleks tagatud võimalikult hästi planeeritud avalik ruum. Avaliku ruumi kujundamisel on äärmiselt oluline tervikpildi loomine.
Kooskõlas arhitektuuripärandi säilitamise ja muinsuskaitsealaste põhimõtetega kavandatakse objektide atraktiivsust ja külastatavust toetavate rajatiste renoveerimist. Mõisast, aiakompleksist ja külastuskeskusest on kujundatud puhkeala, kus saab puhata, saab teadmisi, elamusi ja kaasa osta huvitavaid taimi ja tooteid.
Sajandite aed on unikaalse lahendusega teenuse pakkumise võimalus, mis annab võimaluse avada mõisakompleks turistidele alaliseks kasutamiseks suveperioodil. Mõisas asub kool ja kooli toimumise ajal võib pidev turistide vool hakata segama õppetööd. Aias pinkide olemasolu on toetav nii külaliste vastuvõtmisel, töötubade läbiviimisel ja õppetöös.
Lisainfo: Järva vald on Koigi mõisapargi renoveerimiseks ellu viinud ühe projekti 2017 aastal ja teine taotlus esitati 2020 aastal ja on hetkel pooleli.
Maakond: Järvamaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2021-07-13

« Tagasi