MAK 2014-2020 PROJEKTINÄITED

Projekt: Ökosegud
Meede: LEADER
Valdkond: Roheline LEADER
Märksõnad: ettevõtlus; aiandus; mullasegud;
Projekti algus: 2018
Projekti lõpp: 2020
Kohalik tegevusgrupp: Jõgevamaa Koostöökoda
Toetuse saaja: Kobrit OÜ
Veebileht: https://astri.ee/kobrit
Toetuse summa: 5631
Projekti kirjeldus: Köögiviljakasvatuses on Eestis vähesed teadmised vermikomposti kasutamise sobivuse kohta. Projekti käigus sooviti jõuda teaduslikult põhjendatud soovitusteni, kuidas õigesti vermikomposti aiakultuuride kasvatamisel kasutada. Projekti täpsemaks eesmärgiks oli töötada välja spetsiaalsed mullasegud, mis sobivad istikute ettekasvatamiseks; tomati, kurgi, paprika, basiiliku, redise, salatkressi ja teiste taimede kasvatamiseks. Spetsiaalsed kultuuridele välja töötatud segud suurendavad partnerettevõtete tootevalikut, mis omakorda võimaldab tõsta müügikäivet ja tagada ettevõtete jätkusuutlikkuse.
Projekt loob võimaluse maaettevõtetele koostööks ja arenguks. Annab võimaluse ettevõtetele mitmekesistada perspektiivis eksporditavate toodete valikut. Võimaldab luua uusi töökohti.
Projekti tegevused: Projekti käigus viidi kahe aasta jooksul kasvuhoone tingimuses läbi taimekatsed erinevate mullasegudega. Valmistati ette katseplaanid ja katsemetoodika, viidi läbi taimevaatlus ning teostati mullasegude keemilise koostise analüüsid. Koostati mullasegude retseptid, vormistati teadustöö aruanded ning publikatsioonid. Toimub tulemuste tutvustamine ja tootmine ja turustamine.
Projekti tulemused: Jõgevamaa on põline põllumajandusmaa, kus tegelevad taimekasvatusega paljud ettevõtted. Kahjuks pole ökoloogiline lähenemine antud valdkonnas väga levinud. Seetõttu peamegi antud projekti just meie piirkonnale oluliseks väärtuseloojaks. Projekti käigus töötati välja konkreetsed mullasegude retseptid erinevate taimede edukaks kasvatamiseks.
Peale projektitegevuste lõppemist on ettevõte hoogsalt arenenud: on loodud 3 täiendavat töökohta ning organisatsiooni müügitulu on suurenenud 140%. Hetkel on valikus 6 erinevat toodet ning see laieneb peatselt.
Lisainfo: Tegemist teadustööl põhineva ökoloogiliste mullasegude retseptide koostamise valdkonnaga. Ökoloogiline lähenemise toob kasu kõikidele taimekasvatajatele piirkonnas ja aitab pikemas perspektiivis kaasa elanikkonna elukeskkonna ja tervise hoidmisele-edendamisele tervikuna.
Maakond: Jõgevamaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2021-07-13

« Tagasi