PROJEKTINÄITED

Projekt: Struve geodeetilise kaare teemaline näitus Võivere tuulikus
Meede: LEADER
Valdkond: Roheline LEADER
Projekti algus: 2017
Projekti lõpp: 2020
Kohalik tegevusgrupp: PAIK
Toetuse saaja: MTÜ Võivere tuuleveski
Veebileht: https://www.facebook.com/Mittetulundus%C3%BChing-V%C3%B5ivere-Tuuleveski-132009123523408/
Toetuse summa: 19999,50
Projekti kirjeldus: Struve geodeetiline kaar kanti UNESCO maailmapärandi nimekirja 2005. aastal. Aasta-aastalt on huvi ja teadlikkus Struve kaare temaatika vastu tõusnud. Eelmisel aastal on külastanud Võivere punkti umbes 1500 külalist.
Projekti „Struve geodeetilise kaare teemaline näitus Võivere tuulikus“ eesmärk on UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud Struve geodeetilise kaare ja sellega seotud piirkondliku kultuuripärandi tutvustamine: - tõsta külastajate keskkonnateadlikkust ja anda ülevaade ajaloolisest järjepidevusest piirkonnas; - aidata kaasa piirkonna atraktiivsuse kasvule; - suurendada piirkonnas vaba aja veetmise võimalusi; - tugevdada piirkonna ühtset identiteeti.
Projekti tegevused: Külastajatele ekspositsiooni esitlemise käigus tõsta viimaste teadlikkust pärandi- ja keskkonnahoiu teemadel.
Paigaldatud Võivere tuuliku kolmele korrusele ekspositsioon ja aktiivsed tegevused vastavalt Tartu Ülikooli tähetorni teadlaste poolt kogutud materjalile ja loovagentuuri Pult koostatud lahendusele.
Projekti tulemused: UNESCO maailmapärandi tutvustamine.
Teadlikkus, rohemajandamine, keskkonnahoid, pärandihoid.
Kvaliteetne eluhoiak piirkonna märgilisus.
Kaasab koolinoorte haridusprogrammide raames pärandkultuuri, teaduse ja keskkonnahoiu temaatikad.
Lisainfo: UNESCO
Muinsuskaitse Aastaraamatus Võivere tuuleveski taastamine Struve kaare teemaveskiks
Muinsuskaitse aastaraamat 2020: Kliimaneutraalne muinsuskaitse – kas kultuuripärandi renessanss?
Maakond: Lääne-Virumaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2021-07-14

« Tagasi