PROJEKTINÄITED

Projekt: Metsapuude istikute tootmine
Meede: LEADER
Valdkond: Roheline LEADER
Märksõnad: aiandus; metsandus; looduskeskkond; ettevõtlus;
Projekti algus: 2018
Projekti lõpp: 2020
Kohalik tegevusgrupp: Võrtsjärve Ühendus
Toetuse saaja: Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ
Veebileht: https://www.eestitaimekasvatus.ee/
Toetuse summa: 43189
Projekti kirjeldus: Eestis valitseb olukord, kus kohalikku päritolu metsataimede järgi on suur vajadus, sest
kasvatajaid on vähe ja RMK (Riigi Metsamajandamise Keskus) enam erametsaomanikke
taimedega ei varusta. Samas on odavamalt välismaalt ostetud ja toodud metsataimed Eestile
lausa ohtlikud. Eesti Taimekasvatuse projekt sai alguse 2017 aasta lõpus. Metsataimede kasvatamine ja taimla juhtimine oli ettevõtte asutaja Kristjan Laasi üks unistusi juba enne ülikooli astumist. Metsameistri esindajate soov oli samal ajal vähendada Eestis olevat metsataimede defitsiiti ja pakkuda kvaliteetseid taimi just erametsaomanikele. Pärast seda kui Kristjan oli lõpetanud Maaülikooli ja Luua Metsanduskooli ühendati jõud ning 2018 aasta alguses rajati esimesed kasvuhooned. Tänaseks on taimla tootmisvõimsus üle 1.8 miljoni taime aasta.
Projekti tegevused: Investeeringu eesmärk oli metsataimede istikute tootmine, selle tarvis soetati kaks kiletunnelit koos paigaldusega ja istutusmasin.
Projekti tulemused: Peamine siht oli vähendada metsataimede defitsiiti ja kindlasti ka propageerida erametsaomanike seas suhtumist "kui võtad, pane tagasi". Keskkonnasäästva mõju hindamiseks oleme kaasanud valdkonna spetsialistid, kes koostasid CO2 kalkulaatori, mille alusel on võimalik hinnata ühe puu istutamisest tulenevat CO2 sidumise ulatust. Kui arvestaksime, et Eesti Taimekasvatuses kasvatatud taimed oleks istutatud kõik ühte tüüpi (sama kasvukohatüüp, boniteed jm tingimused) rohumaale, siis suurusjärgus 2 miljoni taime istutamisel seotakse üle 10 000 tonni CO2. Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ on üks suurimaid taimekasvatusi Eestis.
Ettevõtte tegevusstrateegia aluseks on terviklahenduste pakkumine maa- ja metsaomanikele metsauuenduse valdkonnas. Taimede defitsiit Eesti turul on süvenenud ja erametsaomanikud soovivad järjest enam metsauuendusse panustada. Hetkel aga ületab nõudlus pakkumise ja metsaühistud üritavad oma liikmetele istutushooajaks taimi välismaalt hankida. Samas on teada, et ühe suurema Eestis asuva taimeaia kasvatatud puuseemikutest müüakse arvestatav kogus välismaale. Nii jäävadki paljud omad raiesmikud uuendamata ja looduse meelevalda. Eesti Metsameistri Taimekasvatus OÜ eesmärgiks on sellele kitsaskohale leevendust pakkuda. Tänaseks päevaks on kasutusel 4 suurt kasvuhoonet, avatud mugav e-pood. Kasvuhooned on suures osas automaatiseeritud, mis on kaugjuhitav ning loodud on ka säästlik kastmissüsteem -kastmisvesi tuleb ettevõtte enda tiigist, liigub läbi filtri ja süsteemi taimedeni. Selleks, et protsessi veelgi kliendi jaoks lihtsustada, pakuvad nad kogu metsauuenemiseks vajalikku kompleksteenust: maapinna ettevalmistust, istutamise teenust ja hiljem noore kultuuri järelhooldust.
Kogu projekti raames on kasutusele võetud nii mõnigi väga uuenduslik lahendus. Näiteks pakume kõigile klientidele võimalust soetada taimed, mis on pritsitud ulukitõrje vahendiga.
Lisainfo: https://www.youtube.com/watch?v=Qlv6t4MSX0c
Aasta Keskkonnasõbralik Ettevõte 2019 tunnustatud ettevõte- ringmajanduse edendajad

https://keskkonnatunnustused.ee/en/aasta-keskkonnasobralik-ettevote/rahvahaaletus/kandidaadid/524
https://www.metsamajandusuudised.ee/sisuturundus/2019/12/12/millise-puu-istutab-oma-metsa-eesti-inimene
https://www.metsamajandusuudised.ee/sisuturundus/2019/10/24/metsa-uuendamine-ei-peaks-olema-keeruline
https://www.metsamajandusuudised.ee/sisuturundus/2019/04/22/nipid-kuidas-valmistuda-metsa-istutamiseks
Maakond: Tartumaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2021-07-15

« Tagasi