PROJEKTINÄITED

Projekt: Popsi Köögi parendamine
Meede: LEADER
Valdkond: Ettevõtlik maanoor
Märksõnad: maanoor, kohalik toit, ettevõtlus
Projekti algus: 2017
Projekti lõpp: 2022
Kohalik tegevusgrupp: Mulgimaa Arenduskoda
Toetuse saaja: Kirnu OÜ
Veebileht: https://www.facebook.com/PopsiKook/
Toetuse summa: 15 024,31
Projekti kirjeldus: Projekti eesmärgiks oli Popsi köögi ajakohastamine nii uute seadmete kui hoone ehitusliku uuendamise läbi. Projekti esimeses järgus vahetati koduseadmed tööstuslikemate seadmete vastu, et suurendada tootlikkust. Aasta pärast alustati hoone välisilme parandamisprojektiga, mille käigus korrastati Popsi köögi välisfassaad. Soliidsema välimusega hoone paistab paremini silma ning peaks kohale meelitama rohkem kliente. Tootmise kasvades tekkis 2020. aastal vajadus olemasolevad seadmed välja vahetada.

Popsi Köögi parendamine I (2016): Seadmed olid amortiseerunud, energiakulukad ning tihti remonti vajavad. Tootmine suurenes, aga kasutusel olevad koduseadmed ei taganud töökindlust. Hoone madal elektrivõimsus pärssis ettevõtte kasvu.

Popsi Köögi parendamine II (2017): Popsi Köögi hoone välisilmet oli äritegevuse soodustamiseks vaja parendada. Hoone korrastamisega sooviti säilitada ka maja ajaloolist väärtust. Parema väljanägemisega hoone paistab potentsiaalsetele klientidele paremini silma ning aitab kutsuda tooteid ostma.

Popsi Köögi parendamine III (2020): Olemasolevad seadmed amortiseerusid, tarbisid liiga palju energiat ning vajasid tihti remonti. Jätkuvalt kasvava tootmise jaoks ei olnud need seadmed enam piisavalt töökindlat. Lisaks oli töötajate füüsiline koormus liiga suur. Töökohustuste täitmisel olid töötajad sundasendis, mistõttu oli oht tervisekahjustuste tekkimiseks.
Projekti tegevused: Popsi Köögi parendamine I (2016): Soetati tootlikkuse suurendamiseks vajalikud seadmed. Soetatud seadmed: nõudepesumasin, hakklihamasin, universaalmikser, gaasipliit, külmkapid. Peakaitsme voolutugevust suurendati 3x40 Amprilt 2x63 Amprini.
Popsi Köögi parendamine II (2017): Korrastati hoone välisfassaad: eemaldati lahtine värv, krunditi ja värviti.
Popsi Köögi parendamine III (2020): Soetatakse seadmed, mis aitavad oluliselt kaasa ettevõtte jätkuvale tootmismahtude suurenemisele ning parandavad töötingimusi (vähendavad töötajate füüsilist koormust). Soetatakse küpsetusahi, automaatne taignarull, elektripliit, klaasustega külmikud müügisaali ja kiirjahuti-külmuti.
Projekti tulemused: Popsi Köögist on tänaseks saanud üks tuntumaid kulinaaria-, pagari- ja kondiitritoodete valmistajaid Viljandimaal. Popsi Köök on hinnatud nii kohalike kui ka piirkonna külastajate seas. Popsi Köögist on saanud omamoodi Abja-Paluoja kui Mulgimaa ajaloolise pealinna visiitkaart, kus peatuvad nii lihtsalt läbisõitjad kui ka piirkonda külastavad turismigrupid.

Osaühing Kirnu võttis Abja-Paluoja peatänava ääres tegutseva Popsi Köögi hoone kasutusele 2013. aastal. Hoonet on järk-järgult ka projektide väliselt oma vahenditega arendatud: välja on ehitatud tootmisruumid ning korrastatud ja tehtud sanitaarremonti müügisaalis, vahetatud on aknad ja uksed. 2016. aastal tehti korda teise korruse ruumid töötajatele puhketingimuste loomiseks. 2020. aastal tehti oma vahenditega kapitaalremont hoone tootmisruumides, sh ehitati uus kanalisatsioonisüsteem ja veesõlm, paigaldati ergonoomiline valgustus, uued põrandad ja seinad. Lisaks korrastati ventilatsioonisüsteem ja ehitati välja suurem tööpind.
Lisainfo: Popsi Köök on välja kasvanud väikesest pereettevõttest, mille juures Sigrit Saar on olnud alates selle asutamisest 2010. aastal. Sigrit sai ettevõtte juhiks 2013. aastal, kui ta oli 19-aastane. Ettevõtte juhataja ja projektijuhina on ta kõik esitatud LEADER projektid hoolikalt läbi mõelnud ja edukalt ellu viinud. Ettevõttes töötab praegusel hetkel 14 töötajat. 2022. aastal laiendas Popsi Köök oma tegevust Abja-Paluojalt Karksi-Nuia.

Popsi Köök on 2020. aastast "Mulgi Värk" märgi omanik.

Meediakajastus:
Popsi Köök laiendas 2022. aastal oma tegevust Abja-Paluojalt Karksi-Nuia: https://sakala.postimees.ee/7455894/popsi-kook-loi-kaed-karksi-nuias-tegutseva-kondiitriga
Maakond: Viljandimaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2022-08-12

« Tagasi