PROJEKTINÄITED

Projekt: SLS 3D-printimissüsteemi teenuse turule toomine
Meede: LEADER
Valdkond: Ettevõtlik maanoor
Märksõnad: maanoor, 3D-printimine, ettevõtlus
Projekti algus: 2020
Projekti lõpp: 2020
Kohalik tegevusgrupp: Nelja Valla Kogu
Toetuse saaja: 3DKoda OÜ
Veebileht: https://3dkoda.com/
Toetuse summa: 7 949
Projekti kirjeldus: 3DKoda OÜ tegeleb 3D-printimisega. Prinditehnoloogiad arenevad kiiresti ning vajadus SLS pulberprinteri järele tekkis üsna ruttu pärast ettevõtmisega alustamist.
Projekti tegevused: Projekti käigus osteti SLS 3D-pulberprinter, mis aitab vähendada materjalikulu ning millega saab 3D-printida keerukama geomeetriaga detaile kui varasema filamendi abil printides.
Projekti tulemused: Pulberprinteri kasutuselevõtt muutis ettevõtte keskkonnasõbralikumaks, sest suuremat osa materjalist saab taaskasutada ning tootmisjääke tekib seetõttu vähe. Uue seadme abil tõusis teenuse kvaliteet ning võeti kasutusele Eesti turu jaoks uudseid materjale, millest varem printida ei saanud.
Lisaks on prinditud ka makette ja palju muud põnevat. Lisaks 3D-printimisele tegeletakse tänaseks ka CNC freesimise, silikoonvormide valmistamise ning masinate müügi ja hooldusega.
Lisainfo: Ettevõte sai alguse koolipingist põhikoolis, kui 2014. aastal osaleti Entrumi programmis. Alguses pakuti 3D-printimise teenust Saue gümnaasiumi 3D-printeriga, kuid peagi tundis noorte ettevõtmise vastu huvi Mainor AS, kes oli valmis ettevõtmisesse investeerima. Loodi ettevõte Shaperize OÜ, kuid kahjuks jäi gümnaasiumi kõrvalt ettevõttega tegelemiseks aega väheks. Ülikoolist leidis ettevõtmise eestvedaja Priit Norak vana klassivenna Henrik Kummeri, kellega koos otsustati, et ülikooli kõrvalt palgatööle ei minda, vaid luuakse oma ettevõte - 3DKoda OÜ. Oma esimesed seadmed osteti Shaperize OÜ-lt ning alustati 3D-printimisega taas nullist. 3DKoda OÜ sai alguse 2017. aastal 30-ruutmeetriselt rendipinnalt, kuid tänaseks ollakse tootmisega laienenud lausa 350 ruutmeetrile.
Maakond: Harjumaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2022-08-12

« Tagasi