MAK 2014-2020 PROJEKTINÄITED

Projekt: Noored ja ettevõtlus - FER
Meede: LEADER koostöö
Valdkond: Ettevõtlik maanoor
Märksõnad: ettevõtlus; maanoor; noored; rahvusvaheline koostöö;
Projekti algus: 2017
Projekti lõpp: 2019
Kohalik tegevusgrupp: Peipsi-Alutaguse Koostöökoda
Toetuse saaja: Peipsi-Alutaguse Koostöökoda
Veebileht: https://fer.pakmty.ee/Ettevotlik_Fer_700
Toetuse summa: 59400
Projekti kirjeldus: Projekt sai algus heade sõprade katalaanide noorteprojektist, mida nemad olid juba kahel aastal piirkonnaskorraldanud ja ellu viinud. Läbi koolitundidesse integreeritud maaelu arendamise ja ettevõtluse õppe (mis on kohandatud kohalike piirkondade oludega) arutleda noortega elu jätkamise edukast arengust oma kodupiirkonnas.

Antud projekt oli koostööprojekt Xarxa Regional Dels Grups D'acció Local Leader De Catalunyaga. Koostööpartnerid on sarnase projekti läbi viinud enda piirkonna koolides 11-aastastele õpilastele kahel korral. Käesoleva projekti raames kohandati tegevused kohalikele oludele vastavaks ning koolitused viidi läbi piirkonna koolides kahel õppeaastal (4. Klassides).
Projekti tegevused: Projekti sisu oli katalaanide koolitusmaterjalide tõlkimine eesti keelde, nende kohandamine oma piirkonnaga, töövihikute ja õpetajaraamatute trükkimine, õpetajate koolitused, laste ettevõtlusõppe läbiviimine ning lastele suunatud suvised laagrid teadmiste kinnistamiseks ja omavahelise suhtluse soodustamiseks. Iga meie piirkonna osalenud klass sai endale kataloonia sõprusklassi, kellega suheldi veebi teel ning toimusid ka meie piirkonna õpilaste ühiskohtumised kõigis koolides.
Kahel aastal läbisid õppe kõikide meie piirkonna koolide 4.klassid. Kahes suvides laagris käis kokku 120 last (mõlemas laagris 60 last), projektis osales kokku 12 algklasside õpetajat kuuest meie piirkonna koolist.
Projekti tulemused: Projekt aitas kaasa meie piirkonna laste ja õpetajate omavahelisele paremale suhtlemisele, ühistööle, uutele teadmistele. Lisaks õpiti tundma partnerklasse Katalooniast. Projektist sai kiirelt meie piirkonna laste seas oodatud ja hinnatud suhtlusprojekt koondnimega FER.
Lisainfo: Projekt on osalsiselt jätkunud teise nime all ning jätkame suviste laagrite korraldamist 4-5.klasside noortele. Ka 2022 suvel tuleb Alutaguse Lastelaagrisse 60 noort.
Maakond: Ida-Virumaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2022-08-15

« Tagasi