PROJEKTINÄITED

Projekt: Lukele Mänguväljak 2021
Meede: LEADER
Valdkond: Ettevõtlik maanoor
Märksõnad: maanoor, kogukond, mänguväljak
Projekti algus: 2020
Projekti lõpp: 2021
Kohalik tegevusgrupp: Tartumaa Arendusselts
Toetuse saaja: Martin Lillevere
Veebileht: https://www.facebook.com/Lukemanguvaljak
Toetuse summa: 1 000
Projekti kirjeldus: Luke külas pole ligi 40 aastat olnud kohta, kus saaksid nii noored, teismelised kui ka vanemad olla, mängida ja lihtsalt puhata. Sellest tekkiski idee rajada Lukele mänguväljak ja puhkeplats, mis ühendaks põlvkondi ja pakuks vaba aja veetmise võimalusi. Idee tekkis, kui sel hetkel kõigest 8. klassis käiv Martin Lillevere, projektijuht, kõndis sügisehakul sõpradega ringi ja märkas, et lapsed vanuses 5-7 eluaastat mängivad ohtlikes paikades (viljakuivatites, lagunevates kuurides jne). Lisaks on Lukele viimastel aastatel kolinud palju lastega peresid. Antud projektiga ssooviti luua turvalisem mängu- ja puhkepaik ning saavutada suurem kogukonnatunne. Eriti seetõttu, et mänguväljaku hooldus on planeeritud kogu küla talgutena.
Projekti tegevused: Projekti peamised tegevused:
1) koosolekute pidamine Nõo Vallavalitsusega
2) külarahva nõusolekuks allkirjade kogumine
3) külarahva soovil annetuskonto avamine
4) väljaku rajamiseks maa-ala lõppvariandi kinnitamine Nõo Vallavalitsusega
5) toetuste abiga mänguelementide ja atraktsioonide soetamine
6) ehitajate organiseerimine (Luke küla omad töömehed)
7) kogu külaga seoses väljaku ehitusega pisitööde tegemine
8) aktiivse reklaami tegemine väljaku avamisele
9) külaelanikele järjepideva infovoog tagamine
10) projekti täies mahus elluviimine

Tulevikus plaanitakse mänguväljakul korraldada palju erinevaid üritusi, nagu näiteks perepäevasid jms.
Projekti tulemused: Projekti abiga loodi Luke külla turvaline mängu- ja puhkepaik, millest on aastakümneid puudust tuntud. Kasutati taaskasutatavaid materjale, et lõpptulem oleks võimalikult looduslähedane. Antud väljakul on vaba aja veetmise võimalusi igas vanuses inimesele. Mänguplatsi avamisele kogunes üle 60 inimese, mis iseloomustab selle projekti edukust ja olulisust Luke külarahva seas. Lisaks sellele on Luke mänguväljaku projekt uudne, sest selle läbi ühendati kogukond ja alustati omavahelist suuremat koostööd. Mänguväljaku ehitus- ja korrastustöid tehti/tehakse koos Luke küla rahvaga. Mänguväljaku territooriumi leidmise takistuste ületamiseks tulid appi külaelanikud, andes oma nõusolekud ja panuse.
Lisainfo: Terve küla oli projekti valmimisse kaasatud. Soetatud atraktsioone ja mänguelemente paigaldasid Luke küla mehed (Viljar Birnbaum, Andri Viinalass, Marino Viinalass, Aigar Kallas, Jaan Loos) ning elementide kaunistamisel ning värvimisel aitasid kaasa küla lapsed vanuses 8–14.

Martin Lillevere on aktiivne noor, olles oma ideede ja teostamishimuga eeskujuks nii vanematele kui ka noorematele inimestele. Ta kuulub Tartu Mart Reiniku kooli õpilasjuhatusse ja on Aeg-Ruumi noortekeskuse eestvedaja. Tema tugeval initsiatiivil ja tahtejõul sai Luke külla tehtud midagi vägagi olulist — kogukonda ühendav projekt. Seda saab nimetada ka jätkusuutlikuks, sest see on suurepärane paik erinevate ürituste korraldamiseks, hoides sedasi Luke küla elanikke aktiivsetena ja tagades küla õitsemise.

Projekti on kajastatud nii Nõo Valla kodulehel kui ka mitmetes uudiste kanalites, sh Tartu Postimehes. Lisaks, tunnustas SA Tartu Ärinõuandla antud projekti konkursil „Ettevõtlik noor“ tiitliga kõige suurem kogukonna kaasamise projekt. Veelgi enam, Martin Lillevere on „Eestimaa Uhkus“ tänugalal tituleeritud „Kogukonnahoidjaks“. See kõik ilmestab suurepäraselt antud projekti mõju Luke küla kogukonnale ja kuidas noorte võimalust olla kogukonnas eestvedajateks.
https://www.tv3.ee/3-portaal/tele-ja-kino/eestimaa-uhkus/koolipoiss-martin-aitab-kogukonda-eakaaslaste-kriitika-kiuste-oli-vaga-palju-neid-kes-mind-monitasid/

https://nvv.ee/et_EE/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/gbQfqTbJxA7f/content/eestimaa-uhkus-on-luke-noormees-martin-lillevere?redirect=http%3A%2F%2Fnvv.kovtp.ee%2Fet_EE%2Fuudised-ja-teated%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_gbQfqTbJxA7f%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2

https://ringfm.treraadio.ee/uudised/14078/eestimaa-uhkus-on-luke-noormees-martin-lillevere

https://www.tv3.ee/3-portaal/tele-ja-kino/eestimaa-uhkus/eestimaa-uhkus-kogukonda-abistav-koolipoiss-muudab-inimeste-elu-helgemaks/

https://tartu.postimees.ee/7463125/noo-valla-aasta-tegijaks-valiti-manguvaljaku-rajanud-martin-lillevere

https://nvv.ee/documents/1432271/22229661/september+2021.pdf/4eb73380-ef75-40bb-b8d2-008a789537da (lk 4)
Maakond: Tartumaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2022-08-15

« Tagasi