MAK 2014-2020 PROJEKTINÄITED

Projekt: Vastseliina jõulinnak
Meede: LEADER
Meetme nimi: Meede 1 Küla- ja kultuuri meede Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine
Valdkond: Ettevõtlik maanoor
Märksõnad: maanoor, sport
Projekti lõpp: 2021
Kohalik tegevusgrupp: Võrumaa Partnerluskogu
Toetuse saaja: MTÜ Vastseliina Jalgpalliselts
Toetuse summa: 15 658,95
Projekti kirjeldus: Vastseliina Noortekeskuses on jõusaal, kuid seda sai kasutada ainult noortekeskuse lahtioleku ajal, mis väga paljudele ei ole sobivad. Noortekeskus on suvel juuli kuus kinni. Samuti toimub noorsootöös malevad, laagrid ja muud suvised üritused, mille raames on noorsootöötajad noortekeskusest ära. Tänu sellel jääb noortekeskuse kasutamise võimalus suvel enamus aega ära. Noortekeskuse jõusaal on väike ja mahutab maksimaalselt korraga 4-6 inimest. Keskealised ja vanemad inimesed ei taha tulla noortekeskusesse tegevusi tegema, sest neil on tunne, et noortekeskus on ainult noorte jaoks. Tänu sellele jätavad väga paljud inimesed jõusaali võimalused üldse kasutamata. 

Kohalikud inimesed väljendasid oma sportimisvajadust läbi selle, et on palutud noortekeskust kauem lahti hoida, et saaks jõusaali kasutada, eriti veel kevadisel ja suvisel perioodil. Noortekeskus on noorte vajadusi kaardistades saanud tagasisidet jõulinnaku vajaduse kohta.
Plats hakkab asuma Vastseliina Gümnaasiumi ja staadioni kõrval oleval maa-alal. See on parim koht, sest kõik sportimiseks vajalikud rajatised asuvad ühes kohas ja enamus spordiga seotud huvitegevusi nii noortele kui ka vanadele toimub kooli juures.
Projekti tegevused: Projekti käigus paigaldatakse statsionaarne jõulinnak, millele lisaks on erinevad liikuvad jõuharjutuste tegemise vahendid. Üks elementidest on mõeldud isegi väiksematele lastele, et nad saaksid lapsevanematega koos harjutusi teha. Jõusaalinnakus asub ka infotahvel koos harjutuste kohta käiva infoga, et kasutajad oskaksid kõiki elemente kasutada. Kokku on 13 elementi, mille peal saab korraga harjutusi teha vähemalt 15 inimest.Plats asub Vastseliina Gümnaasiumi ja staadioni kõrval oleval maa-alal. See on parim koht, sest kõik sportimiseks vajalikud rajatised asuvad ühes kohas ja enamus spordiga seotud huvitegevusi nii noortele kui ka vanadele toimub kooli juures.
Projekti tulemused: Projekti uuenduslikkus seisneb selles, et projektiga luuakse elanikele võimalus kasutada välijõusaali tervisespordi harrastamiseks, mida hetkel Vastseliina piirkonnas ei ole. Jõulinnakuga saavad kohalikud elanikud, spordiorganisatsioonid, sportlased endale sobival ajal jõu ja venitusharjutusi teha ja ei ole limiteeritud noortekeskuse lahtioleku aegadest ja kasutajate hulgast. Spordiorganisatsioonid ja huviringid saavad kohe oma treeningu tegemise kohas jõu ja venitusharjutusi teha ning see tagab parema füüsilise vormi tekkimise ja taastumise. Kõige olulisem on see, et kohalikel elanikel on suurenenud huvi tervisespordi vastu, sest elementaarsed vahendid on koha peal olemas. Projekti elluviimisel tuuakse erinevas vanuses inimesed kokku, kes saavad koos trenni teha ning üksteist toetada. Välispordi võimalusest saavad osa kõik perekonna liikmed alates 3.ndast eluaastast.
Lisainfo: Loodud välijõusaal aitab kaasa piirkonna elanike tervisespordi võimaluste täiendamisele ning tervislike eluviiside propageerimisele. Välijõusaali rajamisel arvestati noorte arvamusega ning suurendatakse noorte perede huvi piirkonda elama tulla. Välijõusaal suurendab spordiorganisatsioonide kokkupuudet ja suurendab omavahelist koostööd.

Meediakajastus:
https://vorumaateataja.ee/koik-uudised/elu-ja-kultuur/27733-vastseliinas-avati-joulinnak
https://www.facebook.com/photo/?fbid=277997974124065 
Maakond: Võrumaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2022-09-13

« Tagasi