Üritused

MAAELUVÕRGUSTIK: LEADER infopäev (2017/3)

Toimumisaeg: 26.09.2017

Toimumiskoht: Maamajanduse Infokeskus, Jäneda, Lääne-Virumaa

Sihtgrupp: LEADER tegevusgruppide, Maaeluministeeriumi, PRIA, sh PRIA piirkondlike büroode,ja Maamajanduse Infokeskuse esindajad

Üritus Registreerunute nimekiri

26. septembril 2017. a korraldab Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja innovatsioonivõrgustiku osakond koostöös Maaeluministeeriumi ja PRIAga LEADER kohalike tegevusgruppide esindajatele infopäeva LEADER-meetme rakendamise teemadel.

Infopäev toimub Jänedal Lääne-Virumaal Maamajanduse Infokeskuse suures saalis.

LEADER infopäeva teemad: projektitoetuse avalduste esitamine, menetlemine (sh kontroll-leht) ja hindamine uues e-PRIA-s PRIA õppevideote baasil

LEADER infopäevale registreerimine maainfo.ee veebilehe kaudu hiljemalt 21. septembriks 2017.a.

2017.a infopäevad ja vebinarid:

PRIA septembrikuu infokirjas teade:

LEADER projektitaotluste vastuvõtt uue e-PRIA teenustes lükkub edasi

PRIA valmistas ette juhendid LEADER projektitoetuste taotluste esitamiseks uues e-PRIAs – vaata ja kuula videojuhendit; samuti on kodulehel juhend kliendiks registreerimiseks uues e-PRIAs (tekst). Tegevusgruppide jaoks on videojuhend projektitoetuste taotluste hindamiseks.

PRIA oli planeerinud avada uue e-PRIA teenused LEADER projektitaotluste vastuvõtuks ja kohaliku tegevusgrupi läbiviidava kontrolli ja hindamise jaoks 1. oktoobril 2017 eeldusel, et selleks ajaks jõustub ka maaeluministri vastavate muudatustega määrus. Kuna määrus pole praeguseks ilmunud ega jõustunud, ei toimu 1. oktoobril LEADER-projektitoetuste taotluste vastuvõtul üleminekut uude e-PRIAsse. Kuni muudatustega määrus pole jõustunud ja PRIA pole uue e-PRIA LEADER-teenuseid avanud, jätkub toetustaotluste vastuvõtmine senistes kanalites, sh vanas e-PRIAs.

Loe infokirja: www.pria.ee/uudiskiri/vaade/pria_infokiri___september_2017#leader

LEADER infopäev (2017/3)

TEISIPÄEV, 26. september 2017
Maamajanduse Infokeskuse suures saalis

10.00-10.30

Kogunemine, tervituskohv
Päevakava tutvustamine
Kõnejuht: Krista Kõiv, Maamajanduse Infokeskus

10.30-12.00
(1,5 tundi)
 • LEADER suveseminari tagasiside, ajurünnakute ülevaated - Krista Kõiv, Maamajanduse Infokeskus
  • ETTEKANNE 
 • LEADER-meetme rakendamise hetkeseisust - Kristine Hindriks, Maaeluministeerium
  • ETTEKANNE 
 • LEADER-meetme rakendamise hetkeseisust - Raimo Ronimois, PRIA LEADER toetuste büroo
  • ETTEKANNE
 • LEADER/CLLD tuleviku töörühma töö vahekokkuvõte - Kristiina Tammets, Eesti LEADER Liit
  • ETTEKANNE 
12.00-13.00 Lõunapaus – Musta Täku Tall

13.00-16.00
(3 tundi, vahepeal ka väike kohvipaus)

LEADER-meetme projektitoetuse avalduste esitamine, menetlemine (sh kontroll-leht) ja hindamine uues e-PRIA-s õppevideote baasil – Taavi Kurvits, PRIA LEADER toetuste büroo
Tegevusgruppide tähelepanekud, kogemuste vahetamine:
 • Aino Viinapuu, Rohelise Jõemaa Koostöökogu
 • Tartumaa Arendusselts
 • Kerli Lambing, Lääne-Harju Koostöökogu

LEADER-meetme määruse muudatuste info:

25.08.2017 läks eelnõude infosüsteemi (EIS) üles Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 "Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus" muutmise eelnõu. Kooskõlastuste saamise tähtaeg 08.09.2017.
Kooskõlastamise saadetud dokumendid:

Kooskõlastamise käigus saadud ettepanekud:


OLULINE INFO:

01.10.2017 alustatakse uues e-PRIA-s projektitaotluste vastuvõttu
Voorud, mille algus on enne 01.10.2017, võetakse vastu ja menetletakse lõpuni vanas e-PRIA-s
Voorud, mille algus on 01.10.2017 või hiljem, võetakse vastu ja menetletakse lõpuni uues e-PRIA-s

LEADER-meetme projektitoetuste avalduste vastuvõtmise ja menetlemise koolitused ja juhendamine:

ÜLEVAADE 2017 aasta sügisel toimuvatest taotlusvoorudest

11 tegevusgruppi on 15.08.2017 seisuga oma kodulehele märkinud kindlad projektitaotluste vastuvõtmiseks määratud kuupäevad

Hiidlaste Koostöökogu:
 • 16.10.2017 (taotlusvooru lõpp kell 16.00)
 • 02.10.2017 (taotlusvooru algus meetmetele 1 ja 2)
Järva Arengu Partnerid: 2017.a sügisvoor ettevõtjatele on avatud 01.-07.09.2017 (taotlusvooru lõpp kell 15.00)
Kirderanniku Koostöökogu: 18.-25.09.2017
Lääne-Harju Koostöökogu: 02.10.2017-09.10.2017 (kell 17.00)
Nelja Valla Kogu: 28.08.- 03.09.2017
PAIK:
 • Puhas Pandivere 03.-06.10.2017
 • Kasvav Pandivere 06.-09.11.2017
 • Tärkav Pandivere 16.-19.10.2017
 • Kodupaik Pandivere 20.-23.11.2017
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda: 07.-13.10.2017
Saarte Koostöökogu: 18.-26.09.2017
Valgamaa Partnerluskogu: 04.-15.09.2017
Virumaa Koostöökogu: 21.-29.10.2017
Võrumaa Partnerluskogu:
 • 18.-26.09.2017
 • 16.-24.10.2017
Tartumaa Arendusselts: 28.08-18.09.2017
Piiriveere Liider: 29.09-13.10.2017

NB! Tegevusgruppidele: Kui märkate, et teie tegevusgrupi taotluste vastuvõtu voor puudu või ebatäpselt kirja saanud, palun andke selles teada Meeri Maastikule meeri@maainfo.ee 


Infopäeva kohta täpsem teave Krista Kõiv telefon 511 2562 või e-post kk @ maainfo.ee või Ester Valdvee telefon 513 9984 või e-post ester @ maainfo.ee

/public/files/arengukava_logo_el_horisontaal-uus.jpg    

Ürituse läbiviimine on toetatud Eesti maaelu arengukava tehnilise abi vahenditest maaeluvõrgustiku tegevusele.
Üritus on registreeritud osalejatele tasuta. 

 

 

Viimati muudetud: 02.02.2018

« Tagasi