Üritused

Konverents „Uuenduslikud biopõhised tooted: investeeringud, keskkonnamõju ja tulevikusuunad“

Toimumisaeg: 06.06.2018

Toimumiskoht: Brüssel, Belgia

Sihtgrupp: Antud teemaga seotud isikud

Konverents „Uuenduslikud biopõhised tooted: investeeringud, keskkonnamõju ja tulevikusuunad“ annab osalejatele võimaluse jagada ja arutada ideid, mis on seotud uurimistööga „Biomajandus: teaduse- ja innovatsioonipoliitika toetamine“. Uuringu eesmärk on anda uut informatsiooni ja esitleda uudseid analüüse, mis toetavaid poliitikakujundajaid, investeerijaid, teaduskogukonda, ettevõtteid ja teisi huvigruppe teadlikumate otsuste tegemisel uuenduslike biopõhiste toodete puhul. Plenaarsessiooni juhivad biomajanduse valdkonna eksperdid ning sellele järgnevad paralleelselt toimuvad sessioonid, millel võivad osalejad aktiivselt kaasa rääkida. Lisainformatsioon on kättesaadav siin

Viimati muudetud: 25.05.2018

« Tagasi