Üritused

Põhja-Balti energiakonverents 2018. Kuidas saavutada Euroopa uued kliima- ja energiaeesmärgid?

Toimumisaeg: 27.09.2018–28.09.2018

Toimumiskoht: Hiltoni hotelli konverentsikeskus, Tallinn

Sihtgrupp: Kõik huvilised

 

Juuni lõpus päädisid Euroopa Liidu nn puhta energia paketi läbirääkimised uute kokkulepetega. Taastuvenergia poliitikas saavutati läbimurre: lepiti kokku, et edaspidi moodustab taastuvenergia osakaal kogu energiatarbimisest 32% ning palmiõli kasutamist transpordikütuste tootmisel hakatakse piirama. Energiatõhususe eesmärgi kohaselt tuleb aastaks 2030. saavutada EL energiatarbimise baasprognoosiga võrreldes 32,5% väiksem energiatarbimine. Käesoleva aasta lõpuks annavad EL liikmesriigid Euroopa Komisjonile ülevaate enda plaanidest energia- ja kliimapoliitikas kuni aastani 2030.

Konverents keskendub sellele, mida tähendavad uued eesmärgid Põhja- ja Baltimaadele ning kuidas neid saavutada? Kas energialiidu ambitsioonid ja tempo on kooskõlas riiklike tegevusplaanidega? Milliste ühiste huvide eest tuleks seista Brüsselis? Teiste hulgas on konverentsile esinema lubanud tulla Leonardo Zannier Euroopa Komisjoni energiapoliitika koordineerimise meeskonnast; Rahvusvahelise Energiaagentuuri üksuse juht Tim Gould; Rootsi, Leedu, Eesti, Taani ja Läti ministeeriumite esindajad; plokiahela tehnoloogial põhineva taastuvenergia kauplemisplatvormi loojad, Eesti-Leedu ühisettevõte WePower; Taani ja Eesti omavalitsuste juhid jpt ettevõtjad ja eksperdid.

Pakume värsket sissevaadet Euroopa Liidu poliitikakujundusse, arutleme piirkondlike koostöövõimaluste ning trendikate ärimudelite üle.

Konverentsi poliitline tähtsus ja eesmärgid 

Põhja-Balti energiakonverents on poliitilises mõttes väga oluline, kuna osa puhta energia paketist on läbinud ELi institutsioonidevaheliste läbirääkimiste viimased voorud ning 2018. aasta juunis jõuti paketi ülitähtsates punktides kokkuleppele. Kõik Põhjamaad ja Balti riigid on äärmiselt keskendunud arutlusel olevatele probleemidele ning tunnevad suurt huvi kogu paketi vastu. Eriliseks proovikiviks osutub energia valdkonnas juhtimismäärus ning selle põhjalik planeerimis- ja aruandlussüsteem. Konverentsi eesmärk on näidata, kuidas energiasektori ametiasutused ja ettevõtted kohanevad uute ülesannetega teel Pariisi tippkohtumisest Katowiceni (COP 24). Konverents asetub laiemasse ülemaailmsesse konteksti ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamisest.

Konverentsi soodustab Põhjamaade ja Balti riikide valitsuste ja ettevõtluse sidusrühmade infovahetust. ELi energialiidu paketi „Puhas energeetika kõigile eurooplastele“ eri osi selgitavad oma ettekannetes Põhja- ja Baltimaade poliitikakujundajad. Mõjukad rahvusvahelised organisatsioonid, nagu Euroopa Komisjoni energeetika peadirektoraat ja Rahvusvaheline Energiaagentuur, asetavad Põhjamaad ja Balti piirkonna Euroopa ja maailma konteksti. Eriliselt keskendutakse ELi juhtimismääruse rakendumise väljunditele, et uurida Põhja- ja Baltimaade tihedama koostöö võimalusi energia valdkonnas.

Konverentsi oodatav tulemus on nutika ja keskkonnahoidlike energiasüsteemidega piirkonna loomine. Selliselt panustame kolme suurde ÜRO kestliku arengu teemaeesmärgi (SDG) täitmisse: nendeks on kliimamuutuste vastased meetmed (SDG13), jätkusuutlikud linnad ja kogukonnad (SDG11) ning jätkusuutlik energia (SDG7).

Praktilist

Konverents toimub 27.-28. septembril Tallinnas, Hiltoni hotelli konverentsikeskuses; töökeeleks on inglise keel. Konverentsile registreerumine on avatud kuni 24. septembrini (või kuni kohti jagub) siin.

Vaata konverentsi programmi.

Viimati muudetud: 25.09.2018

« Tagasi