Üritused

ENRD: Temaatilise töögrupi "Arukad külad" 7. kohtumine

Toimumisaeg: 06.03.2019

Toimumiskoht: Belgia, Brüssel

  Euroopa maaelu arengu võrgustiku (ENRD) Arukate Külade temaatilise töögrupi 7. kohtumine - "Töötame koos arukate külade arengu nimel - praktiline sessioon poliitikakujundajatele ja rakendajatele"

Viimase kahe aasta jooksul on ENRD juhtinud „Arukate külade“ temaatilise töörühma arutelusid, et uurida ja otsida lahendusi maapiirkondades tekkivate väljakutsetega tegelemiseks.

Arukate Külade (Smart Villages) kontseptsioon viitab jätkusuutlikele maapiirkondadele ja kogukondadele, mis tegelevad nii olemasolevate tugevuste ja väärtustega kui arendavad välja uusi võimalusi. Nende külade puhul täiustatakse traditsioonilisi ja uusi võrgustikke ning teenuseid digitaal- ja telekommunikatsioonitehnoloogia ja innovatsiooniga ning lõigatakse senisest enam kasu vajalikest teadmistest. Eesmärk on tõsta kohalike elanike ja ettevõtete heaolu! WWW.MAAINFO.EE/SMARTVILLAGES

Esimese aasta jooksul analüüsis temaatiline töögrupp ideid ja algatusi maapiirkondade teenuste taaselustamist läbi digitaalse ja sotsiaalse innovatsiooni. 

Teisel aastal, 2018. aasta septembrist kuni 2019. aasta juulini, tegutseb töögrupp, kui hääletoru, et töötada välja praktilised suunised, kasutades kõiki olemasolevaid poliitikavahendeid, et aidata kaasa Arukate Külade kontseptsiooni tekkele ja arengule. Samal ajal jätkatakse ka erinevaid algatusi ühendava platvormi loomist, mis peegeldab suurenevat huvi teema vastu kõigil tasanditel.

Lisainfo: enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal_en

Esialgne PÄEVAKAVA:

KOLMAPÄEV, 6. MÄRTS 2019
 09.30 - 10.00 Osalejate registreerimine
10.00 - 10.15 Päeva tutvustus
10.15 - 10.45
Seoste loomine ÜPP strateegiliste plaanide ja teiste fondide vahel. Euroopa Komisjon (AGRI, REGIO, EMPL, teised ...)
10.45 - 11.15 Kohvipaus
11.15 - 13.15 Arukad külad tuleviku ÜPP strateegilistes plaanides
 13.15 - 14.15 Lõunapaus
 14.15 - 16.15

Loome sünergia ÜPP strateegiliste plaanide ja teiste fondide vahel

 16.15 - 16.30 Kokkuvõte üritusest ja järgmised sammud

 INFO: enrd.ec.europa.eu/news-events/events/7th-meeting-thematic-group-smart-villages_en

Viimati muudetud: 22.01.2019

« Tagasi