Üritused

ENRD: Arukate külade LEADER teemaline töötuba

Toimumisaeg: 17.10.2019

Toimumiskoht: Brüssel, Belgia

 

17. oktoobril 2019 korraldab Euroopa maaelu arengu võrgustik (ENRD) Brüsselis temaatilise arukate külade töötoa, mis on suunatud LEADER lähenemisele.

Töötoas uuritakse LEADERi ja arukate külade vastastikust mõju ning vaadeldakse seniseid õppetunde arvestades nii praeguseid, kui ka tuleviku arenguid LEADER temaatikas. 

Ürituse veebileht : enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-leader-workshop-thematic-lab-smart-villages_en

ROHKEM INFOT ARUKATEST KÜLADEST: www.maainfo.ee/smartvillages

 

PÄEVAKAVA

Neljapäev, 17. oktoober 2019

8.30 - 09.00 Registreerimine
09.00 - 10.00

Ürituse avamine - sissejuhatus teemasse

 • Tervitused, päeva tutvustus (ENRD kontaktpunkt)
 • ENRD "Arukate külade" temaatilise töögrupi võtmeküsimused ja õppetunnid (ENRD kontaktpunkt)
 • Komisjoni vaatenurk teemale (DG AGRI)
 • Head näited ja õppetunnid läbi LEADERi (Kohalikud tegevusgrupid EL liikmesriikidest)
 • Küsimused ja vastused
10.00 - 10.30 Kohvipaus
10.30 - 12.15

I osa - Temaatilised arutelud

Võtmeküsimused ja takistused arukate külade toetamisel läbi LEADER meetme

 • Grupiarutelu sissejuhatus
 • Arukate külade toetamine -  LEADERi / kohalike tegevusgruppide praeguste takistuste ja riskide väljaselgitamine ning võimaluste otsimine olukorra parandamiseks - ideed ja ettepanekud
 • Kokkuvõtted
12.15 - 13.15 Lõuna
13.15 - 15.00

II osa - Temaatilised arutelud

Edu tegurid ja järgmise programmperioodi väljavaated

 • Grupiarutelu sissejuhatus
 • LEADER toetussüsteemi edutegurite väljaselgitamine, mis soodustaksid arukate külade arengut ja kuidas neid saaks üle viia ÜPP strateegiakavadesse / LEADERi edastussüsteemidesse ning tegevused tegevusgruppide ja võrgustike tasandil
 • Kokkuvõtted
15.00 - 15.30 Kohvipaus
15.30 - 16.30

Ürituse lõpetamine

 • Tagasiside aruteledest
 • ARUTELU:  Kuidas kommunikeerida LEADERi tööd arukate küladega LEADER sidusrühmadele. Võtmeküsimused: Mis on võtmesõnumid? Kuidas neid peaks kommunikeerima? Kelle poolt? Kes on peamised sidusrühmad, kellele on kommunikatsioon suunatud?
 • Järgmised sammud - kokkuvõte temaatilisest töötoast, teised LEADER tegevused, tulevased temaatilised töötoad

Viimati muudetud: 22.10.2019

« Tagasi