Üritused

LEADER TEGEVUSGRUPID: OFF-GRID DIY projektipartnerite kohtumine

Toimumisaeg: 07.11.2019–11.11.2019

Toimumiskoht: Soome

Soomes Säkyläs toimus 07.-11.10.2019 rahvusvahelise Leader projekti „Off-grid: Renewable Energy DIY for rural development (OFF-GRID DIY) projektipartnerite kohtumine ja tutvumine kohalike energialahenduste, eluolu ja kultuuriga.

Säkyläs Kristalliranta kämpingukülas olid kohal kõigi projektis osalevate 5 riigi (Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Rootsi) esindajad, kokku 30 inimest ja külalised kohalikest organisatsioonidest (ProAgria, Maaseudun Sivistysliitö).

Projektis osalevad LAG-id on:

1. Pärnu Lahe Partnerluskogu, Eesti

2. Hiiumaa Koostöökogu, Eesti

3. Abula LAG, Läti (juhtiv partner)

4. Oulujärvi Leader, Soome

5. Leader Pyhäjärviseutu, Soome

6. Aktion Österbotten LAG, Soome

7. Leader Gute, Gotland, Rootsi

8. Assotsiatsioon Kaišiadori Ringkonna LAG, Leedu

Kokkusaamise eesmärgiks oli projekti tegevuste koordineerimine (projekti juhtrühma, andmete kogumise ja sisu kooskõlastamise ning online platvormi, filmi ja raamatu töörühmade koosolekud), projekti järgmise etapi täpsem aja ja tegevuste planeerimine, tutvumine kohapeal tegutsevate leader tegevusgruppidega, kohtumine soome ekspertidega ja reaalsete kohalike lahendustega tutvumine.

Esimene päev kulus kohalesõiduks, majutuseks ja esmasele tutvumisele. Teisel päeval toimus projektis osalejate täpsem tutvustamine ja esitleti üksteisele oma LAG-ides juba tehtud energiaalaseid jätkutegevusi ja plaane projekti raames aastaks 2020. Tutvuti kohaliku päikeseelektrienergia tootmisega ja maasoojuse kasutusplaanidega. Alustati töögruppide koosolekutega. Kolmandal päeval toimus koolitus-töötuba Soome poolsete ekspertidega ja reaalne biomeileri (kompostisoojuse tootmise lahendus) ehitus. Tutvustati ka „päikeseukse“ (päikesesoojusel toimiva õhusoojendi ja ventilatsioonilahendus) lahendust.

Päeva teisel poolel jätkasid töögrupid koosolekuid tegevuste plaanimiseks ja sisuliste otsuste vastuvõtmiseks. Tehti kokkuvõte ja projekti juhtgrupis täpsustati 2020 aastal toimuvate kokkusaamiste ajakava, kohad ja sisu. Õhtu sisustas kultuuriline programm. Neljandal päeval toimus ringsõit Pyhäjärviseutu regiooni energialahendustega tutvumiseks (kanala soojusjaam ja biokuivati, Säkylä biogaasijaam, Panelia vesiveski/hüdroel.jaam).

Viiendal päeval külastati Meteoria keskust Vaasa lähistel, kohtuti Novia tehnikakõrgkooli energiasalvestite uurimistöö tulemustega ja tutvuti kohapealse off-grid energialahendusega ning sõideti tagasi Eestisse. Järgmiste sammudena toimuvad projekti koostegevused veebikeskkonnas ja kokkusaamine Eestis (Pärnumaa ja Hiiumaa) mais 2020. Lähetus oli igati kasulik ja viljakas ning õigustas igati lähtudes koostööprojekti pandud ülesannete-eesmärkide saavutamisest.

INFO: www.plp.ee/net2/

 

Viimati muudetud: 28.10.2019

« Tagasi