Üritused

EIP-AGRI: Seminar "Viljakad Euroopa mullad: Säästev maakasutamine teadmiste ja praktika abil"

Toimumisaeg: 13.04.2021–14.04.2021

Toimumiskoht: Veebis

13.-14. aprillil 2021 toimub veebi vahendusel Euroopa innovatsioonipartnerluse (EIP-AGRI) seminar "Viljakad Euroopa mullad: Säästev maakasutamine teadmiste ja praktika abil".

Viljakate muldade olemasolu on toidu ja sööda säästva tootmise seisukohast ülioluline. Lisaks on mullal palju muid funktsioone, mis inimese heaolu mõjutavad - näiteks vee filtreerimine, süsiniku sidumine, toitainete ringlus ja elurikkuse säilitamine.

Pinnase viljakust mõjutab kindlasti ka mittesäästlik põllumaa kasutamine. Sinna hulka kuulub sagedane mullaharimine, mis kiirendab mulla orgaanilise aine kadu, agrokemikaalide vale kasutamine, mis põhjustab pinnase ja vee reostamist, ning niisutamistavad, mis toovad kaasa soolastumisega seotud probleeme.

Positiivne on see, et mulla tervise parandamine võib neid negatiivseid mõjusid, sealhulgas kliimamuutuste mõjusid, leevendada või isegi tagasi pöörata.

Seminaril püütakse leida mullaga seotud probleemidele praktilisi lahendusi ja arutleda, kuidas panna põllumajandusettevõtteid nende probleemidega tegelema.

Seminari konkreetsemad eesmärgid on:

Lisainfo saamiseks võta ühendust ürituse korraldusmeeskonnaga - seminar@eip-agri.eu

Viimati muudetud: 01.02.2021

« Tagasi