Üritused

MAAELUVÕRGUSTIK: LEADER infoseminar - Euroopa Sotsiaalfondi (ESF+) soovitused strateegiatele

Toimumisaeg: 22.09.2022

Toimumiskoht: Veebis

Sihtgrupp: LEADER tegevusrühmad

Üritus Registreerunute nimekiri

22. septembril 2022.a korraldab Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakond koostöös Sotsiaalministeeriumiga infoseminari LEADER tegevusrühmadele

LEADER infoseminar

NELJAAPÄEV 22. semptember 2022

Järele vaatamise  link

09.20 Sisselogimine
09.30 - 11.00

Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) soovitused LEADER strateegiatele

  • Vivia Aunapuu-Lents, Sotsiaalministeeriumi Nutika arengu toetamise osakonna nõunik
ETTEKANNE
Sotsiaalministeeriumi soovitused ESF+ teemade kajastamiseks strateegias (uus täiendatud versioon lisatud 5.10.2022)


Infopäeva tehniline teave: Ave Bremse - telefon 515 6412, e-post ave.bremse(at)pmk.agri.ee

Küsimused: Vivia.Aunapuu-Lents(at)sm.ee

DOKUMENTE:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/1060 ühissätete määrus (ÜSM)

Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava perioodiks 2021–2027

Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) - Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) on Euroopa Liidu (EL) peamine vahend, et investeerida inimestesse. Aastateks 2021–2027. Fond pakub ka kindlat tuge ELi sotsiaal-majanduslikule taastumisele koroonaviiruse pandeemiast.

Heaolu arengukava 2023-2030 - Sotsiaalministeerium on koostamas uut heaolu arengukava aastateks 2023-2030. Loodav dokument koondab tulemusvaldkonda "Heaolu" kuuluvate poliitikavaldkondade- sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse vähenemine, sooline võrdus ning suurem sotsiaalne kaasatus, vähemusgruppidesse kuuluvate inimeste võrdse kohtlemise edendamine, tööhõive, pikk ja kvaliteetne tööelu, rahvastikupoliitika ning laste ja perede heaolu suurendamine- strateegilised eesmärgid aastateks 2023–2030, arvestades sealjuures nii riigi pikaajalises arengustrateegias „Eesti 2035“ seatud strateegiliste sihtide kui ÜRO kestva arengu eesmärkide ning Euroopa Liidu suundade ja rahvusvaheliselt võetud kohustustega.


/public/files/arengukava_logo_el_horisontaal-uus.jpg    

Ürituse läbiviimine on toetatud Eesti maaelu arengukava tehnilise abi vahenditest maaeluvõrgustiku tegevusele.
Üritus on registreeritud osalejatele tasuta. 

 


Toimunud infopäevad

 

Viimati muudetud: 05.10.2022

« Tagasi