Üritused

INTERREG: Veebiseminar Interreg Euroopa programmi poliitikaõppeplatvormi (PLP) võimalustest

Toimumisaeg: 25.10.2022

Toimumiskoht: Veebis

25. oktoobril, ajavahemikus kell 13.00-15.00, korraldame veebiseminari, milles räägime lähemalt Interreg Euroopa prorammi poliitikaõppeplatvormi (Policy Learning Platform – PLP)võimalustest.

PLP on üks kahest Interreg Euroopa programmi toetatavatest tegevustest. Rohkem teatakse programmi nn klassikalisi projekte. Seekordsel veebiseminaril aga tutvustame lähemalt PLP-s osalemise võimalusi.
PLP on teenus, mida pakutakse programmi poolt tasuta kõikidele oma valdkonna poliitikakujundajatele ning poliitika elluviijatele erinevatel tasanditel (kohalik tasand, regionaalne tasand, riiklik tasand).

PLPs on oodatud osalema riigiasutused kui ka kohalikud omavalitsused, kohalike omavalitsuste liidud, MAROd jne.

Lisaks on PLP teenus suunatud kõikidele EL struktuurifondide ja struktuurifondidest rahastatavate meetmete planeerijatele ning rakendajatele (korraldusasutus, rakendusasutused, rakendusüksused).

PLP kaudu on võimalik kohtuda (oma valdkonna) poliitikakujundajatega, arendajatega ning poliitikate elluviijatega teistest Euroopa riikidest, kellel on sarnased väljakutsed poliitikate kujundamisel ja rakendamisel oma riigis/regioonis.
PLP raames on võimalik saada uusi teadmisi ja kogemusi teiste riikide kolleegidelt, saada neilt kasulikke nõuandeid ja tagasisidet oma igapäevasel poliitikatele/poliitikadokumentidele/poliitikate rakendamisele, vahetada omavahel häid praktikaid jpm.
PLPs osalemine aitab oma valdkonna poliitikakujundajatel, meetmete väljatöötajatel või rakendajatel arendada, kohendada või uuendada oma vastutusvaldkonna poliitikameedet või selle rakendamist.

PLP on mugav teenus osalejatele, sest see teenus on kiire, see ei nõua osalejalt omafinantseeringut, PLPga saab liituda igal ajal (st ei ole vaja oodata taotlusvoorude avanemist), PLPs osalemist toetatavad PLP-eksperdid, kes aitavad PLPs osalejaid kokku viia teiste oma valdkonna spetsialistidega Euroopast, PLPs osalemise aruandluse kirjutamine jääb PLP- ekspertide kanda jms.

Lisaks on PLPs osalemisel veel muid põnevaid võimalusi!

Aga sellest kõigest me räägime juba lähemat 25. oktoobril toimuval seminaril (toimub eesti keeles).
Veebiseminarile on võimalik registreerida kuni 24. oktoobrini veebilingil.
Veebilink seminarile registreerinute e-meilidele saadetakse 25. oktoobri hommikupoolikul.

Lisaks leiate Interreg Euroopa programmis osalemise võimaluste kohta rohkem infot programmi veebilehelt www.interregeurope.eu.

Viimati muudetud: 03.10.2022

« Tagasi