Üritused

MAAELUVÕRGUSTIK: Hübriidseminar "Jätkusuutlikud kogukonnad" (SALVESTUS ja ETTEKANDED lisatud)

Toimumisaeg: 13.04.2023

Toimumiskoht: Jäneda METK hoones Lääne-Virumaal ning Zoomis

Sihtgrupp: LEADER tegevusrühmad, küla arendajad, maakondlike arenduskeskuste ja kohalike omavalitsuste esindajad ning teised teemast huvitatud

 13. aprillil 2023 korraldas Maaelu Teadmuskeskuse maaeluvõrgustiku teenistus keskkonna-teemalise seminari. 

Hübriidvormis seminarile olid oodatud LEADER tegevusrühmad, kogukondade arendajad, maakondlike arenduskeskuste ja kohalike omavalitsuste esindajad ning teised teemast huvitatud. Osaleda oli võimalik nii METK Jäneda hoones kohapeal kui ka Zoomi vahendusel. 

 

MAAELUVÕRGUSTIKU hübriidseminar:

"Jätkusuutlikud kogukonnad"

Neljapäeval, 13. aprillil 2023
Jäneda METK hoone ja Zoom veebikeskkond

 Vaata seminari järele

 09:30 - 10:00

Kogunemine

 10:05 - 10:15

Avasõnad

 10:15 - 10:35

Ringbiomajanduse teekaart, Maaeluministeerium

Argo Peepson tutvustab Eesti riigi ringbiomajanduse tegevuskava valmimist ja edasisi plaane

 10:35 - 11:00

Piirkondlike bioressursside kaardistamine, Tallinna Ülikool 

Lianne Teder annab ülevaate ringbiomajanduse piirkondlike teekaartide metoodika väljatöötamisest ja plaanidest

 11:00 - 11:20

Ringmajanduse projektide ja tööstussümbioosi arendamise võimalused, Keskkonnaministeerium

Krista Kupits tutvustab uue perioodi struktuurivahendite fondi toetusmeetmeid ja võimalusi kogukondadele

 11:20 - 11:40 Virgutuspaus
 11:40 - 12:00

Keskkonnahoidlikud sündmused, Keskkonnaministeerium

Kristi Loit kutsub kohalikke sündmuseid keskkonnahoidlikult korraldama ja jagab kogemusi ning näpunäiteid

 12:00 - 12:45

Inspiratsiooniminutid Eesti eri paigust 

Järva valla ja Saku valla esindajad jagavad oma piirkonna kogemusi keskkonnateemadega seoses 

 12:45 - 13:30 LÕUNA
 13:30 - 15:00

Arutelud ja ideekorje töögruppides (sh virgutuspaus)

Arutleme väiksemates gruppides, kuidas kogukondlikul tasandil jätkusuutlikumalt tegutseda, Zoomis osalejad liituvad samuti 

 15:00 - 15:30 Töögruppide kokkuvõtted
 15:30 - 15:45 Lõpusõnad

Lisainfo:

Karme Petrutis, 53468218, karme.petrutis@metk.agri.ee