EST Maainfo Kalender Maainfo Üritused
 
 
Maaeluvõrgustiku teenistus
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Kalendri sissekanded
Maainfo

Üritused

   

Maaelu poliitika foorum "Maapiirkondade tuleviku kujundamine"

Toimumisaeg: 27.09.2023–29.09.2023

Toimumiskoht: Hispaania, Sigüenza

VAATA sündmust järgi: youtube.com...

UURI lähemalt: Õppereis "Castilla La Mancha LEADER projektid loovad piirkonda uusi väärtusi"

27. - 29. septembril 2023 korraldavad Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Hispaania ja Euroopa Komisjon koos maaelupakti tugibürooga maaelu poliitika foorumi  "Maapiirkondade tuleviku kujundamine".

Üritus koondab peamisi maaelu poliitikaga seotud osapooli, et edendada maapiirkondade tuleviku poliitilist tegevuskava, valmistada ette viljakas arutelu ELi Nõukogus ja toetada liikmesriike võtma vastu meetmeid maapiirkondade potentsiaali suurendamiseks. Toetades EL maaelu arengu pikaajaline visiooni eesmärke. Kohtumine aitab liikuda edasi erinevate poliitikavahendite ja strateegiate suurema vastastikuse täiendavuse suunas.

Foorumile oodatakse osalema 200 osalejat ja on suunatud eelkõige ELi ja riikliku tasandi poliitikakujundajatele ja riigiasutustele kõigist 27 liikmesriigist, kes on seotud ELi vahendite haldamisega, hõlmates eelkõige ELi ühist põllumajandus- ja ühtekuuluvuspoliitikat. Osalema oodatakse ka ELi võrgustike ja algatuste, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste, sidusrühmade, kodanikuühiskonna organisatsioonide ja akadeemiliste institutsioonide esindajaid, kes töötavad maaelu arengu pikaajalise visiooniga (sh maaelupank) hõlmatud poliitikavaldkondadega.

Rohkem infot: rural-vision.europa.eu/events/shaping-future-rural-areas-2023-09-27_en

PÄEVAKAVA

KOLMAPÄEV, 27. september 2023

18.30 - 19.30 Saabumine ja registreerimine
19.30 - 21.30 Pidulik õhtune koosviibimine
NELJAPÄEV, 28. sepember 2023
8.00 - 9.00

Üritusele registreerimine

9.00 - 10.00

Avamine

Hispaania Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine ja Euroopa Komisjon:

 • Luis Planas - põllumajandus-, kalandus- ja toiduminister (Hispaania)
 • Mercedes Caballero - ELi fondide peasekretär (ühtekuuluvuspoliitika fondide eest vastutav), rahandusministeerium (Hispaania)
 • Janusz Wojciechowski - Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik
 • Elisa Ferreira - Euroopa Komisjoni ühtekuuluvuse ja reformide volinik
10.00 - 11.00

Plenaararutelu: Olemasoleva toetuspoliitikate kokkuvõte ja tulevikku vaatamine

Ühise põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika panuse hindamine ELi maapiirkondade pikaajalisesse visiooni (Euroopa Komisjon):

 • Mario Milouchev - Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadi direktor
 • Wallis Vandebrock-Goelen - Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi peadirektori asetäitja nõunik

EL poliitika kõrgetasemeline paneel:

 • Isabel Carvalhais - Euroopa Parlamendi liige, Euroopa Parlamendi AGRI komisjoni raportöör ELi maapiirkondade pikaajalise visiooni kohta
 • Radim Sršeň - Euroopa Regioonide Komitee (RK) liige ja Tšehhi regionaalarengu aseminister
 • Lidija Pavić-Rogošić - Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) arvamuse "ELi maapiirkondade pikaajaline nägemus" raportöör
 • Thibaut Guignard - ELARDi president, Euroopa Maapäev

 

 11.00 - 11.30 Kohvipaus
11.30 -  12.30

Plenaararutelu: maaelu visiooni ja pakti elluviimine liikmesriikides

 • Luis Planas Puchades - põllumajandus-, kalandus- ja toiduminister (Hispaania)
 • Irena Šinko - põllumajandus-, metsandus- ja toiduminister (Sloveenia) tbc
 • Dominique Faure - maaelu küsimuste eest vastutav aseminister (Prantsusmaa) tbc
12.30 - 14.00

Paralleelsed arutelud

Inspireerivad ettekanded ja grupiarutelud: poliitikasoovitused Euroopa Liidu Nõukogule.

1. sessioon: Andmed ja tõendid poliitika kujundamiseks
 • Euroopa maaelu vaatluskeskus ja ELi rahastamise tööriistakomplekt
  • Alessandro Rainoldi - Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC), Euroopa Komisjon
 • Hispaania maapiirkondade rahvastiku vähenemist näitavate andmete kasutamine poliitika kujundamisel ja rural proofing´us
  • Juana Lopez - ökoloogilise ülemineku ja demograafiliste väljakutsete ministeerium (Hispaania)
 • Andmete kogumine ja analüüsimine maaelupoliitika jaoks: Teadus-ühiskond-poliitika liidesed
  • Tristan Berchoux - CIHEAM (Prantsusmaa) ja H2020 SHERPA & HEurope GRANULAR

2. sessioon: Tee sillutamine digitaalajastusse

 • IKT infrastruktuuri kasutuselevõtu tagamine maapiirkondades
  • Jan Dröge - Broadband Competence Office Support Facility
 • Digitaalse ühenduvuse ja oskuste suurendamine Hispaania maapiirkondades
  • Hispaania EL nõukogu eesistumine
 • Maapiirkondade digitaalsed ökosüsteemid ja innovatsioon
  • Kõnisik tbc

3. sessioon: Maapiirkondade panuse suurendamine toidusüsteemide ja biomajanduse arengusse

 • Uuenduslikud ja vastupidavad väärtusahelad mägipiirkondades
  • Teresa Pinto Correia - Evora ülikool (Portugal) ja H2020 MOVING
 • Arktika arukate maapiirkondade kogukondade klaster
  • Mika Riipi - Lapimaa maavanem (Soome)
 • Biorafineerimistehas kui arengumootor Extremadura (Hispaania) maapiirkonnas
  • Alba Maria Ramos - Natac Group (Hispaania) ja Horizon Europe SustainNext (Circular Bio-based Euroopa ühisettevõte)
14.00 - 15.00 Võrgustumislõuna
15.00 - 16.15

Paralleelsed arutelu (jätkuvad)

Inspireerivad ettekanded ja grupiarutelud: poliitikasoovitused Euroopa Liidu Nõukogule.

4. sessioon: Naiste rolli suurendamine maapiirkondades

 • Soolise võrdõiguslikkuse edendamine Hispaania maapiirkondades
  • Isabel Bombal - Põllumajandus-, kalandus- ja toiduministeerium (Hispaania)
 • Naiste juhitud innovatsiooni edendamine maamajanduses ja kogukondades
  • Sally Shortall - South East Tehnoloogiaülikool (Iirimaa), Newcastle'i Ülikool (Ühendkuningriik) ja Horizon Europe GRASS Ceiling)
 • Maanaiste mõjuvõimu suurendamine rohelise sotsiaalse ettevõtluse kaudu
  • Anastasia Constantini - Diesis Network

5. sessioon: Kogukonna juhitud innovatsiooni ja arukad külade arendamine

 • "Kolmandad kohad" kui kohalikud kogukonna juhitud innovatsiooni keskused
  • Marc Laget - Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (Prantsusmaa)
 • Uuenduslikud kogukonnad: kohalike kogukondade võimestanine oma tulevikku kujundamiseks
  • Gabriel O’Connell - Iiri kohaliku arengu võrgustik (Iirimaa)
 • Arukad külad, mis toetavad rohelist üleminekut Saksamaal: bioenergia küla
  • Anke Wehmeyer - Saksamaa LEADER-ühing (Saksamaa)

6. sessioon: Maapiirkondade talentide rakendamine läbi ettevõtluse ja sotsiaalmajanduse 

 • Sotsiaalsete ettevõtete panus Iirimaa maapiirkondades
  • Robert Nicholson - Maaelu ja kogukonna arengu üksus (Iirimaa)
 • Odisseu: noorte tagasitoomine Hispaania maapiirkondadesse
  • Eduard Trepat - Kataloonia LEADER-võrgustik (Hispaania)
 • Noorteparlamendid noorte aktiivseks kaasamiseks
  • Iulia Gordon - kohalik LEADER tegevusrühm Napoca Prolissum (Rumeenia)

 

16.15 - 17.00 Kohvipaus
17.00 - 18.00

Tagasiside ja kokkuvõtted aruteludest

Raportööride ülevaated:

 • Betty-Ann Bryce - Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)
 • Serafin Pazos - Euroopa Kohaliku Arengu Innovatsiooni Assotsiatsioon (AEIDL)
 • Maura Farrell - Galway ülikool (Iirimaa)

Sidusrühmade paneel:

 • Michael Schmitz - Euroopa Omavalitsuste ja Regioonide Nõukogu (CEMR)
 • Ben Van Essen - Euroopa maaühenduste liit (ERCA)
 • Hilkka Vihinen - Loodusvarade Instituut (Soome) Foorumi käigus ilmnenud peamised lõppsõnumid, järeldused ja soovitused
 • Peaettekande kuulaja: Enrique Garcilazo- osakonnajuhataja asetäitja ning regionaal- ja maaelupoliitika üksuse juht, OECD
18.00 - 18.30

Ürituse lõpetamine

Lõppsõnad:

 • Fernando Miranda - põllumajandus- ja toiduministeeriumi peasekretär, Põllumajandus-, kalandus- ja toiduministeerium (Hispaania)
 • Euroopa Komisjon (nimi kinnitamisel)

REEDE, 29. september 2023

8.30 - 16.00

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Hispaania korraldatud õppereisid Castilla La Mancha reginooni piirkondliku LEADER võrgustiku toel (RECAMDER).

 

 

 

 

Viimati muudetud: 04.10.2023

Detsember 2023
Tagasi Edasi
Maainfo
    

Päevakajalised asjad
Maainfo
MAAELUVÕRGUSTIK: Toiduvõrgustike info - 8. detsember 2023 (10/2023)
MAAELUVÕRGUSTIK: Toiduvõrgustike info - 8. detsember 2023 (10/2023)
MAABLOGI: Valmis põllumajandussektori esialgne majandusprognoos
PRIA: Põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevad ettevõtjad saavad PRIAst taotleda erakorralist toetust
TALULIIT: Tähelepanu tootjad: Euroopa Liit korraldab kõrgetasemelise äridelegatsiooni visiidi Hiinasse
KESKKONNAAGENTUUR: Saa teada, kui palju rangelt kaitstavat pinda on sinu kodu-maakonnas
EL ÜPP Võrgustik: Saa teada, kes olid üle-euroopalise konkursi "Inspireeriv põllumajandus ja maaelu" võitjad!
MAAÜLIKOOL: 2024. aasta mullaks valiti leostunud gleimuld
REM: Maa- ja Ruumiameti visioon on valmis
LEADER infokiri 2023 (nr 13/128)
MAAELUVÕRGUSTIK: Võrgukiri nr 21 (538)
REM: Esita oma töö kuni 31.detsembrini Eesti toidu ja elukeskkonna fotokonkursile ning võida ahvatlev auhind!

 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo