Üritused

EL ÜPP VÕRGUSTIK: ÜPP strateegiakavade temaatilise töörühma 1. kohtumine - Järelevalvekomiteed

Toimumisaeg: 25.09.2023

Toimumiskoht: Veebis

 

25. septembril 2023 toimub veebi vahendusel ÜPP strateegiakavade temaatilise töörühma 1. kohtumine.

  • Rohkem infot ürituse kohta  leiad SIIT

 

Kohtumise eesmärgid on: 

Vahetada kogemusi seirekomiteede loomise ja toimimise kohta ning jagada varasematest programmiperioodidest saadud õppetunde.

Selgitada välja ja jagada võimalikke häid praktikaid seirekomisjoni tegevuse erinevate aspektide kohta.

EL määrus 2021/2115 sätestab ÜPP strateegiakavade (ÜSK) toetamise reeglid, sealhulgas ÜSK rakendamise järelevalve. Eeldatakse, et seiret jagatakse riikliku korraldusasutuse ja riikliku seirekomitee vahel, kusjuures viimane vastutab ÜSK rakendamise tõhususe jälgimise eest. ÜPP strateegiakavade temaatilise töörühma liikmed tunnustasid järelevalvekomiteedele omistatud tähtsust ja nende olulist rolli sekkumiste tõhusa rakendamise järelevalves mõlema ÜSK fondi raames.

Temaatiline töörühm pakub ÜPP strateegiakavade rakendamise laiema juhtimise osana võimalusi jagada teadmisi seirekomiteede planeerimise ja tegevuste kohta. Temaatiline töörühm uurib ka seda, kui tõhus on seirekomisjonide kaasamisoskus, st kas suudetakse kokku tuua maapiirkonna kõik asjakohased osapooled ning tagada liikmete töö tõhusus, et tagada kõigi osapoolte arvamuste kuuldavaks tegemine, võrdsus ja seirekomisjoni väärtustamine tervikuna.

Loe temaatilise töörühma kohta lähemalt SIIT

Viimati muudetud: 04.01.2024

« Tagasi