EST Maainfo Kalender Maainfo Üritused
 
 
Maaeluvõrgustiku teenistus
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Kalendri sissekanded
Maainfo

Üritused

   

RIIGI TUGITEENUSTE KESKUS: LEADER Sotsiaalministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse infopäev

Toimumisaeg: 01.02.2024

Toimumiskoht: Veebis / Teams keskkond

Sihtgrupp: LEADER tegevusrühmade esindajad

1. veebruaril 2024.a toimub veebipõhine Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Sotsiaalministeeriumi infoseminari LEADER kohalike tegevusrühmade esindajatele.

LEADER infoseminar 2024

NELJAPÄEV 1. veebruar 2024

Infopäev salvestatus 
LINK1 RTK- algusest 5-6 min puudu!

LINK2 METK - Koos algusega!

11.00 Sisenemine TEAMS keskkonda (link ja salasõna e-mailiga saadetud kutses)
11.00-14.00

Meede 21.4.9.2 „Kogukonna juhitud kohalik areng. Pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine ja inimväärikuse tagamine, sh vaesuse vähendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine

Projekti mõju võrdsetele võimalustele ja soolisele võrdõiguslikkusele

 • Kertu Põial, Majandus ja kommunikatsiooniministeerium
 • ETTEKANNE

Meetme üldised põhimõtted  ja toetatavad tegevused

 • Vivia Aunapuu-Lents, Sotsiaalministeeriumi Nutika arengu toetamise osakonna nõunik
 • ETTEKANNE

Taotluse täitmine e-toetuse keskkonnas

 • Riina Penu, Riigi Tugiteenuste Keskuse teenustekoordinaator
 • Taotluse taotlemise ABIMATERJAL
 • Taotluse taotlemise (RTK) E-keskkond

Küsimused:

 • 14.00
 •  lõpetamine
 • Taotlemiseks vajalik info ja dokumendid:
 • Kogukonna juhitud kohalik areng ühisstrateegiatele „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava perioodiks 2021–2027” LINK
 • Sekkumised:
  • 21.4.9.21 „Pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine”
  • 21.4.9.22 „Inimväärikuse tagamine, sh vaesuse vähendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine” - taotlusvoor avatud: 01. veebruarist kuni 15. märtsini 2024
 • Sotsiaalkaitseministri käskkiri 120/04.08.2023 toetuse jagunemisest
 • Sotsiaalksitdrministri määrus 44/04.08.2023 - Kogukonna juhitud kohaliku arengu toetuse andmise tingimused ja kord
 • Sotsiaalkaitseministri määruse „Kogukonna juhitud kohaliku arengu toetuse andmise tingimused ja kord“ seletuskiri
 • Taotluse taotlemise (RTK) E-keskkond
 • Taotluse taotlemise ABIMATERJAL
 • Heaolu arengukava 2023-2030 - Pere-, sotsiaal- ja tööpoliitika strateegilised eesmärgidning ning tegevussuunad.
 •  INFOPÄEVAD 2023 (varasemad vt allpool)
 • 2023-11-15 SOM ESF+ määruse ja meetmeleht maainfo.ee/index.php
 • 2023-05-17 SOM ESF+ määruse küsimused maainfo.ee/index.php
 • 2023-04-20 SOM ESF+ strateegia koostamisel tekkinud küsimused maainfo.ee/index.php
 • 2023-04-18 LEADER MeM infopäev Tartus maainfo.ee/index.php
 • 2023-03-09 LEADER MeM infopäev Maaeluministeeriumis maainfo.ee/index.php
 • 2023-02-08 LEADER piirkondlik ESF+ meetmelehe infopäev 3/3 Jäneda - maainfo.ee/index.php
 • 2023-01-12 LEADER infopäev 2023/1 maainfo.ee/index.php
 • VEEL seotud LINKE:
 • Teadlase vaade maaelu arengule 12. loeng Sotsiaalne innovatsioon - 15.12.2022
 • Kulude lihtsustatud hüvitamisviiside kasutamise põhimõtted - detsember 2020
 • Maaeluministri määrus RTI 03.02.2022, 32 LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus.
 • Heaolu arengukava 2023-2030 - Heaolu arengukava 2023–2030 seab pere-, sotsiaal- ja tööpoliitika strateegilised eesmärgid järgnevateks aastateks ning määrab nende saavutamiseks vajalikud tegevussuunad. Heaolu arengukava 2023–2030 on eelmise samanimelise arengukava jätk, võrreldes varasema Heaolu arengukavaga 2016–2023 on kehtivas arengukavas eraldi sihtrühmadena suurendatud tähelepanu all nii lapsed ja pered kui vanemaealised.
 • Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) - Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) on Euroopa Liidu (EL) peamine vahend, et investeerida inimestesse. Aastateks 2021–2027. Fond pakub ka kindlat tuge ELi sotsiaal-majanduslikule taastumisele koroonaviiruse pandeemiast.
 • Tehnoloogiakasutuse suurendamine inimese igapäevase toimetuleku ja heaolu toetamiseks kodus. Roheline raamat link
 • Pikaajalise hoolduse tulevik. link
 • Eesti Külaliikumise Kodukant ja Sotsiaalministeeriumi koostöö hoolekandesse üle-eestilise vabatahtlike võrgustiku loomisel link
 • Teejuhised kogukondliku koostöömudeli juurde link
 • Vabatahtlikud sotsiaalvaldkonnas link
 • Ajakiri „Sotsiaaltöö“ sotsiaalteemade tutvustus link
 • Tegevuspiirangute uuring link
 • Hoolduskoormuse rakkerühma lõppraport link
 • Infopäeva üldine teave Ave Bremse - telefon 515 6412, e-post ave.bremse(at)pmk.agri.ee

 •  
 •