Ühisturustuse uuring

Uuring „Põllumajandussaaduste ja –toodete ühisturustamise praktilised näited”

uuendatud 21. jaanuar 2009


Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna tellimusel viib "Põllumajandussaaduste ja -toodete ühisturustamise praktilised näited" uuringut läbi Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

Uuringu eesmärgiks on Maaelu arengukava 2007 – 2013 (MAK) rakendamise ja maaeluvõrgustiku tegevuste raames põllumajandustootjate ja muude maaettevõtjate põllumajandussaaduste ja –toodete ühise turustamise praktiliste näidete määratlemine ja analüüsimine.

Alaeesmärgiks on aidata kaasa Leader kohalike tegevusgruppide strateegiate ja MAK`i põllumajandustootjate ühise tegevusega seotud meetmete rakendamisele praktiliste näidete esiletoomise kaudu.

Uuringu käigus leitakse nii põllumajandustootjate omavahelise ühise tegutsemise, kui ka põllumajandustootjate ja muude ettevõtlusvaldkonna esindajate ühise tegutsemise raames põllumajandussaaduste ja nende töötlemisel saadud toodete ühise turustamise näiteid.

Uuringu käigus läbiviidav põllumajandusvaldkonna jt organisatsioonide ning ühisturustuses osalejate küsitlus peab andma hinnangu põllumajandussaaduste ja –toodete ühisturustuse hetkeolukorrale Eestis, samuti soovitusi ja ettepanekuid ühisturustuse soodustamiseks.

Uuringu läbiviimise metoodika:

Uuringu läbiviimise ja uuringuga seotud tegevused:

26. veebruar 2009
 ühisturustuse seminar Jänedal, Lääne-Virumaal
18. veebruar 2009
 ühisturustuse seminar Vanaõue Puhkekeskuses, Viljandimaal
11. veebruar 2009
 ühisturustuse seminar, Taevaskoja Puhkekeskuses, Põlvamaal
6. veebruar 2009
 uuringu lõpparuande esitlemine Jänedal, Maamajanduse Infokeskuses
veebruar 2009 uuringu lõpparuanne
18. detsember 2008 uuringu vahearuanne, pdf
1. – 12. detsember 2008 individuaalintervjuude läbiviimine
24. – 28. november 2008 e-KÜSIMUSTIK, pdf
20. november 2008 

töökohtumine uuringu läbiviijatega Jänedal, Maamajanduse Infokeskuses

3. november 2008
 Ettepanek pakkumuse esitamiseks uuringu „Põllumajandussaaduste ja –toodete ühisturustamise praktilised näited” Lisa 1 „Tehniline kirjeldus” PDF
_____________________
_____________________________________________________________

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja uuringu meeskond:

Maamajanduse Infokeskuse poolne kontaktisik: Krista Kõiv (maaelu- ja kalandusvõrgustiku osakonna juhataja), e-post: kk[at]maainfo.ee, telefon: 511 2562