Euroopa maaelu võrgustiku uudiskirjad

Euroopa maaelu arengu võrgustik annab alates 2009. a veebruarist välja uudiskirja "Maaelu Uudised" (Rural News), kus kajastatakse erinevaid maaelu arengut puudutavaid teemasid, uudiseid ja üritusi. Igas uudiskirjas on eraldi välja toodud ka nn fookusteema. Uudiskirjad leiad ka Euroopa maaelu arengu võrgustiku veebilt: enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/rural-news/en/enrd-library-rural-news_en.cfm

Uudiskiri nr 20
september 2011
 • Uudiskiri inglise keeles
  • Peateema: Põhja- ja Baltimaade maaeluvõrgustikud arutlevad ühiste maaelu arengu eesmärkide üle, seminar Helsingis 28.-29. septembril 2011
  • Artikkel: Leader lähenemise arutelu pärast 2013.aastat Poolas
     
Uudiskiri nr 19 juuli-august 2011
 • Uudiskiri inglise keeles
  • Peateema: Euroopa riiklike maaeluvõrgustike 12. töökohtumisel sai alguse uus algatus teemal maaelu arengukavade saavutustest teavitamine (kommunikatsiooni strateegiad ja vahendid)
  • Artikkel: Rahvusvaheline metsanduse teemaline konverents 23.-24. juunil 2011 Roomas
     
Uudiskiri nr 18 juuni 2011
 • Uudiskiri inglise keeles
  • Peateema: koordinatsioonikomitees arutleti võrgustumise lisandväärtuse üle
  • Artikkel: Lühikese toiduketi teemaline töögrupp
     
Uudiskiri nr 17 mai 2011
 • Uudiskiri inglise keeles
  • Peateema: riiklike maaeluvõrgustike maaettevõtluse algatus
  • Artikkel: Uus Leader allkomitee fookusgrupp, mille teemaks on paremad kohaliku arengu strateegiad
     
Uudiskiri nr 16 aprill 2011
 • Uudiskiri inglise keeles
  • Peateema: Abivahendid Leader tegevusgruppidele rahvsvahelise koostöö arendamiseks
  • Artikkel: Uuringu "Tööhõive, majanduskasv ja innovatsioon maapiirkonnas (SEGIRA)" tutvustus
     
Uudiskiri nr 15 märts 2011
 • Uudiskiri inglise keeles
  • Peateema: Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alane seminar Brüsselis, 10. märtsil 2011
  • Artikkel: Euroopa maaelu arengu võrgustiku trükiste sari, milles tutvustatakse erinevaid EL kaasrahastatud põllumajanduse ja maaelu arengu projekte
     
Uudiskiri nr 14 veebruar 2011
 • Uudiskiri inglise keeles
  • Peateema: Leader seminaril Brüsselis osalisid 300 esindajat Leader tegevusgruppidest üle EL-i
  • Artikkel: Rahvusvaheline Roheline Nädal Berliinis: fookuses maaelu areng
     
Uudiskiri nr 13 detsember 2010
 • Uudiskiri inglise keeles
  • Peateema: Ülevaade Euroopa maaelu arengu võrgustiku tegevustest 2010. aastal
  • Artikkel: Ülevaade avalike hüviste teemalisest seminarist, 10. detsembril 2010 Brüsselis
     
Uudiskiri nr 12 detsember 2010
 • Uudiskiri inglise keeles
  • Peateema: Euroopa Komisjon visandas plaani ühise põllumajanduspoliitika jaoks pärast 2013.a
     
Uudiskiri nr 11 november 2010
 •  Uudiskiri, inglise keeles
  • Peateema: Elatustalude seminar tõstatas olulised probleemid
     
Uudiskiri nr 10 september 2010
 • Uudiskiri UUES KUUES, inglise keeles
  • Peateema: Avalikkuse reaktsioon ühise põllumajanduspoliitika tuleviku debatile rõhutab põllumajanduse olulisust EL-i jaoks
     
Uudiskiri nr 9
juuli 2010
 • Uudiskiri, inglise keeles
  • Peateema: EL ühise põllumajanduspoliitika tuleviku avalik arutelu
  • Artikkel Eesti kohta: Eesti maaelu arengukava prioriteedid, Eesti maaeluvõrgustik ja Eesti maaelu arengukava Leader meetmest toetust saanud projekt "Säästva turismi koostöövõrgustik - Ehedad Elamused Lahemaal"
     
Uudiskiri nr 8 märts 2010
 • Uudiskiri, inglise keeles
  • Peateema: Kliimamuutus
     
 Uudiskiri nr 7
detsember 2009
 • Uudiskiri, inglise keeles
  • Peateema: Vesi kui maaelu tuum
     
Uudiskiri nr 6 november 2009
 •  Uudiskiri, inglise keeles
  • Peateema: Sotsiaalse tõrjutuse toetamine: tähelpanu pööramine maapiirkondade vaesusele 
     
 Uudiskiri nr 5  september 2009
 • Uudiskiri, inglise keeles
  • Peateema: Metsad kui väärtuslik vara tulevikuks
     
 Uudiskiri nr 4  juuli 2009
 • Uudiskiri, inglise keeles  
 • link uudiskirjale, inglise keeles
  • Peateemad: Euroopa maaeluvõrgustiku veebileht; Koordinatsioonikomitee ja Leader allkomitee kohtumine, riiklikud maaeluvõrgustikud
     
 Uudiskiri nr 3 mai 2009
 • Uudiskiri, inglise keeles
  • Peateema: Informatsiooni ja kommunikatsiooni tehnolooogiate leviku parandamine maapiirkondades
     
 Uudiskiri nr 2  märts 2009
     

 Uudiskiri nr 1

veebruar 2009
 • Uudiskiri, inglise keeles
  • Peateema: Homsetele maaelu arengu muudatustele otsa vaatamine
     
_______________  __________________  

 

Viimati muudetud: 20.03.2012