16.-17.09.2009 - Euroopa maaeluvõrgustike üksuste 6. töökoosolek

16. - 17. september 2009 - Euroopa liikmesriikide riiklike maaeluvõrgustike 6. koosolek, Budapestis Ungaris


Euroopa Komisjoni maaelu arengu võrgustiku kontaktpunkt korraldab liikmesriikide maaeluvõrgustike üksustele regulaarseid koosolekuid, et ühiselt arutada ja arendada võrgustikutööd liikmeriikides.

Kuuenda riiklike maaeluvõrgustike üksuste töökoosoleku korraldas Kontaktpunkt koostöös Ungari maaeluvõrgustiku üksusega (Ungari maaeluvõrgustiku veebileht http://www.mnvh.eu/ (läbi Google tõlke ), Ungari maaeluvõrgustikku tutvustav buklett inglise keeles ). Koosolek toimub Vajdahunyadi kindluses, kus asub ühtlasi ka Euroopa suurim põllumajandusmuuseum.

Seekordne maaeluvõrgustike üksuste töökoosolek keskendus kommunikatsiooni strateegiale ja kommunikatsiooni vahenditele, mis on maaeluvõrgustike üksuste suutlikkuse tõstmisel üks olulisemaid elemente.

Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroost osalesid Reve Lambur ja Meeri Klooren.

Reve Lambur tegi ennelõunasel üldkogul ettekande Eesti maaeluvõrgustiku üksuse tööst. VAATA ETTEKANNET "Communication Strategy of Estonian Rural Network Unit"

KOKKUVÕTE inglise keeles

Töökoosoleku KAVA, inglise keeles

Üldine programm 16.-18. september 2009  

KOLMAPÄEV, 16. september 2009

 9.30 - 10.00   Registreerimine
Teema: Kommunikatsiooni strateegiad ja vahendid: maaeluvõrgustike üks võtmekomponente
10.00 - 10.20  

Tervitussõnad ja sissejuhatus

 • Päeva sissejuhatus - Haris Martinos, Euroopa maaelu arengu võrgustiku kontaktpunkti juhataja
 • Tervitussõnad - Ungari maaeluvõrgustiku esindajalt
 10.20 - 11.30  

Euroopa maaelu arengu võrgustiku kontaktpunkti ja liikmesriikide võrgustike üksuste esitlused kommunikatsiooni strateegia kohta:

 • Euroopa maaelu arengu võrgustiku kontaktpunkt - Haris Martinos
  • ESITLUS
 • Saksamaa maaeluvõrgustiku lähenemine - Jan Swoboda, Saksamaa maaeluvõrgustiku üksusest
  • ESITLUS
 • Soome maaeluvõrgustiku lähenemine - Päivi Kujala, Soome maaeluvõrgustiku üksusest
  • ESITLUS
 • Eesti maaeluvõrgustiku lähenemine - Reve Lambur, Eesti maaeluvõrgustiku üksusest
  • ESITLUS
11.30 - 11.45   Arutelu ja arvamuste vahetus
11.45 - 12.00   Kohvipaus
12.00 - 13.15  

Ümarlaud: ülevaatlik esitlus kommunikatsiooni strateegia/vahendite/meetodite kogemustest: riiklike võrgustike lähenemised ja esimesed õppetunnid.
Juhatab: Adrian Neal, Euroopa maaelu arengu võrgustiku kontaktpunktist

Euroopa maaelu arengu võrgustiku kontaktpunkti ja liikmesriikide võrgustiku üksuse kogemustest:

 • Haris Martinos, Euroopa maaelu arengu võrgustiku kontaktpunktist,
 • Itaalia kogemused - Massimiliano Piattella, Itaalia maaeluvõrgustiku üksusest,
 • Ühendkuningriikide-Shoti kogemused - Angela Wiseman, Ühendkuningriikide maaeluvõrgustiku üksusest,
 • Rootsi kogemused - Hans-Olof Stalgren, Rootsi maaeluvõrgustiku üksusest
 • Hollandi kogemused - Petra van de Kop, Hollandi maaeluvõrgustiku üksusest 
   

 Võimalikud kommunikatsiooni eesmärgid ja väljakutsed:

 • Võrgustumine ja sidemete loomine maaelu arengu telgede vahel
 • Kohaldatud kommunikatsioonivahendite arendamine võttes arvesse maaelu arengus osalejate erinevaid gruppe/tasemeid, nende prioriteete ja võrgustumist
 • Erinevate asjakohaste võrgustike kogemuste ja tausta arutelu (Leader, VKE-d jne) ja sellega seotud vajadused jõuda eduka kommunikatsiooni ja võrgustumiseni
 • Riiklike maaeluvõrgustike olemasolust teadlikkuse tõstmine ja sellise teenuse loomine, mis lähtub vajadustest ja on suunatud lahendustele
 • Kommunikatsioonistrateegiate hindamine
13.20 - 13.30   Lühike ülevaade ennelõunasest arutelust
13.30 - 14.45   Lõuna
 Riiklike maaeluvõrgustike üksuste FOORUM
15.00 - 17.00  

Arutelud töögruppides

1. tööögrupp: head ja parimad praktikad (juhtumi uuringud) - kuidas juhtumi uuringuid (case studies) koguda, valida ja edastada/levitada. Töögrupi tööd juhatab Taani maaeluvõrgustiku üksuse esindaja Ms Gitte Elson

2. töögrupp: rahvusvaheline koostöö - kuidas edendada rahvusvahelist koostööd;

3. töögrupp: seosed Leader ja teiste Maaelu arengu programmi telgede vahel - kuidas pakkuda rohkem praktilist teavet Leader meetme seostest, näiteks Leader & põllumajandus, Leader & metsandus, Leader & keskkond jne. Töögrupi tööd juhatab Hollandi maaeluvõrgustiku esindaja, Petra van de Kop,

4. töögrupp: temaatilised võrgustikud: teemade ja organisatsioonide prioritiseerimine, alatöögruppide / -tegevuse korraldamise võimalused teemavaldkonniti.

17.00 - 17.30   Kokkuvõte kommunikatsiooni alastest olulisematest üldistest õppetundidest Kontaktpunkti ja riiklike maaeluvõrgustike tasandil - töögruppide raportöörid ja edasised tegevused
 NELJAPÄEV, 17. september 2009
 Teema: Tehniline töögrupp: Kontaktpunkti veebipõhiste materjalide kasutamine
 8.45 - 9.00   Tervitussõnad ja sissejuhatus - Kontaktpunkt ja Ungari maaeluvõrgustik
 9.00 - 11.30  

Temaatilised arutelud, sh liikmesriikide maaeluvõrgustike ettekanded, erinevate vahendite tugevuste ja nõrkuste demonstratsioon ja hindamine

 • Veebilehekülgede kasutamineja teised võrgustumise vahendid - Angela Wiseman, Shoti maaeluvõrgustikust
  • ESITLUS
 • Sotsiaalsete võrgustumise vahendite kasutamine - John Hannafin, Iiri maaeluvõrgustikust;
  • ESITLUS
 • Avatud ja piiratud juurdepääsuga veebilehekülgede integreerimine - Ungari maaeluvõrgustikust;
  • ESITLUS
 • Abirahade ja koostöö abi andmebaasi juhtimine - Isabel Aquilar, Hispaania maaeluvõrgustikust;
  • ESITLUS
 • Itaalia veebilehe praktiline esitlemine - Riccardo Passero, Itaalia maaeluvõrgustikust.  
 11.30 - 12.00   Temaatiliste arutelude lühiülevaade ning edasised tegevused - juhatab Haris Martinos, EN RD Kontaktpunktist
 • ESITLUS
 12.00   Tehnilise töögrupi lõpetamine ja minek õppereisile
 12.15 - 22.00   Õppereis "Dél-Mátraalja" (Lõuna-Mátra) piirkonda, kus tutvustatakse erinevaid maaelu arengu projekte.
 ___________    ______________________________________________

INFO eelmised võrgustiku üksuste töökoosolekud:


INFO Euroopa maaelu arengu võrgustike veebilehtedest:

 

Viimati muudetud: 11.06.2010