TEEMALEHT: Sotsiaalne talupidamine

  Lõputöö: Sotsiaalne talupidamine Naatsaku talu näitel, Kersti von Schwanenflügel 
  Lõputöötöö: Sotsiaalne talupidamine Euroopas ja Eestis , Varik, Kerli:
 

Aita sotsiaalse talupidamise arengule kaasa ja vasta küsimustikule! www.maainfo.ee/...

 

SOTSIAALSEST TALUPIDAMISEST: sotsiaalse talupidamise raames kasutatakse põllumajanduslikku tegevust kui teraapilist vahendit tervise-, sotsiaal- või haridusteenuste pakkumisel ühiskonnas rohkem haavatavamale sihtgrupile.

Sotsiaalse talupidamise sihtgrupiks võivad olla nii noored kui ka täiskasvanud inimesed, kes kannatavad vaimse tervise probleemide, füüsiliste puuete, õpiraskuste ja narkootikumide või alkoholisõltuvuste all. Sotsiaalne talupidamine võiks anda põllumajandustootjatele ja talupidajatele uusi võimalusi oma ettevõtte tegevuse mitmekesistamisel. Vaata ka Indrek Rohtma, ETKList ettekannet

EESTI MAAELUVÕRGUSTIKU SOTSIAALSE TALUPIDAMISE VEEBIOSA SISUKORD


Ülevaade Euroopa maaelu arengu võrgustiku temaatilisest algatusest - SOTSIAALNE TALUPIDAMINE (ENRD Social Farming Thematic Initiative)enrd.ec.europa.eu/enrd-static/themes/social-aspects/social-farming/en/social-farming_en.html

Euroopa maaelu arengu võrgustiku tegevused hõlmavad ka liikmesriikide maaeluvõrgustike temaatilisi algatusi. Itaalia maaeluvõrgustiku algatusel töötas 2010.a. riiklike maaeluvõrgustike vaheline SOTSIAALSE TALUPIDAMISE (Social farming) teemalise arutelugrupp.

Algatuse spetsiifilisem eesmärk oli parandada maaelu arengu programmide rakendamist, et toetada sotsiaalset talupidamist ning tagada sisendid järgmise programmperioodi planeerimisse nii liikmeriikide kui ka Euroopa tasandil.

Sotsiaalne talupidamine on liikmesriikides üha suurema tähelepanu all. Ühest küljest on see põhjustatud sellest, et nähakse üha rohkem põllumajanduse ja maaelu positiivseid mõjusid inimese sotsiaalsele, psüühilisele ja vaimsele heaolule. Teisest küljest on see talunikele võimalus oma tegevust mitmekesistada ja suurendada oma rolli ühiskonnas. Lisaks võib põllumajanduse ja sotsiaalsete tegevuste ühildamine anda talunikele võimaluse uueks sissetulekuallikaks ja tõsta põllumajandustootjate mainet.

  SOTSIAALSE TALUPIDAMISE näited Euroopast: Euroopa maaelu arengu võrgustiku algatusel loodud sotsiaalse talupidamise töögruppi aruande raames kogutu 17 sotsiaalse talupidamise teemalisi näidet 6 erinevast riigist. EESTI KEELES  www.maainfo.ee
  Ülevaade sotsiaalse talupidamise algatusest Austria, Belgia (Flaami), Soome, Iirimaa, Itaalia, Rootsi ja Suurbritannia näitel, september 2010 inglise keeles maainfo.ee/public/files/2010-12-09-ENRD-Social-Farming-Overview-Paper-Final-Draft-28_9_10.pdf
  Ülevaate lisa - juhtumuuringud (15 sotsiaalse talupidamise näidet inglise keeles)
  Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee - avalik kuulamine "Sotsiaalne talupidamine ning sotsiaal- ja tervishoiupoliitika" 6. juuni 2012 Brüsselis www.maainfo.ee...

Sotsiaalse talupidamise tegevused Eestis: www.maainfo.ee/

Artiklid sotsiaalsest talupidamisest Eestis: www.maainfo.ee/

LINGID:

Viimati muudetud: 08.04.2018