04.juuli - tegevusgruppidele

04. juuli 2007 - MEELDETULETUS - 12. juulil toimub infoseminar lepinguõiguse teemadel, RAK meetme 3.6. rakendamise tagasiside ja strateegia seminaride raames


Põllumajandusministeerium ja Maamajanduse Infokeskuse (MMIK) maaeluvõrgustiku üksus korraldab II seminari sarjast: Riikliku arengukava 2004 - 2006 meetme 3.6 rakendamise tagasiside ja strateegia seminaride läbiviimiseks.

Infoseminar toimub 12.juulil algusega kl 11:00 (tervituskohv alates 10:30).

Kokku kestvusega umbes 5 – 6 tundi, osalejatele pakutakse ka lõunat.

Infoseminari toimumise koht: Nelja Kuninga hotelli konverentsikeskuses, Pärnu tn. 6, Paides Järvamaal.

Infoseminari teema: Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument 2004 – 2006 meetme 3.6 "Kohaliku initsiatiivi arendamine - LEADER-tüüpi meede" tingimused, § 11 abikõlblikud kulud, lõigete 5, 6 ja 7 täitmiseks vajalike lepingute (s.h isikliku kasutusõiguse leping, eratee avaliku kasutamise leping, võlaõiguslikud kasutuslepingud)sõlmimise praktilisi küsimusi.

Seminar on suunatud peamiselt tegevusvaldkonna 2 kohalikele tegevusgruppidele, kuid oodatud on ka tegevusvaldkonna 1 huvitatud esindajad.

Lektor: hr Maido Pajo, õigusbüroost „Maa- ja eraõiguse büroo AS Pajo Benkelberg von Stein-Lausnitz”

Osavõtust teatada ja võimalikud küsimused saata: 4. juuliks e-mailile: Ester Valdvee: ester [at] maainfo.ee

Infoseminarile registreeritute nimekirja leiate siit