TEEMALEHT: Noored

Maaeluvõrgustiku üks ülesannetest on maapiirkonna arengust huvitatud osapoolte kaasamine, olles seejuures toetavaks jõuks ja võimaldaks võrgustumist. Maanoore tähtsus maapiirkonnale on väga suur.

Noorte käes on nii mõneski mõttes võim ja jõud, sest nende najal püsib tulevik. Seepärast ei ole küsimustki, miks on oluline neile tähelepanu pöörata. 

Maaeluvõrgustik on oma senised tegevused seoses noortega väga suuresti Leader`i ja Leader tegevusgruppidega sidunud. Seda eelkõige seepärast, et Leader programmis on maanoorte roll väga olulisel kohal. Nii oli näiteks Leader tegevusgruppide strateegia hindamisel noorte teema üks hindamiskriteeriumeid. Seejuures arvestati noortele suunatud meetmete kasutamist, noorte kaasamist strateegia koostamisse ja teavitustegevusse.

Kuid kindlasti on maaeluvõrgustikul noorte osas ka palju laiem eesmärk - tuua kokku erinevad maanoorte teemaga tegelevaid osapooled, et üheskoos leida parimaid lahendusi ilusama tuleviku suunas.

  • Üritused ja õppereisid

Noorsootöö suveseminar Saksamaal - 7. - 23. juuli 2009

Suveseminari eesmärk oli koondada maaelu erinevate valdkondade noortetöö juhte keskenduma maaelu jätkusuutlikule arengule. Seminaril saavad noortetöö juhid ideid ja metoodilisi oskusi, et parandada noorte elutingimusi maapiirkondades. Osalejad töötavad välja konkreetseid strateegiaid ja teostatavaid kontseptsioone, et julgustada noori maapiirkondades võtma isiklikku vastutust oma tulevikku eest. Üritusest täpsemalt: www.maainfo.ee...

Noorte Foorum - 17. november 2009

Foorumi eesmärkideks oli erinevate maanoortele suunatud tegevustega organisatsioonide kokku toomine, informatsiooni jagamine tehtust, kokkupuutepunktide otsimine ja üheskoos arutamine, kuidas tegevusi ühendades saaks aidata kaasa maapiirkonna ja väikelinna noorte tegemistele ja ideede toetamisele. Üritusest täpsemalt: www.maainfo.ee...

  • Artiklid (ettevalmistamisel)

 

 

  • Noorteprojektid
(ettevalmistamisel)

 

Viimati muudetud: 10.01.2012