JUHISED

Temaatiliste võrgustike huvilise teejuht      Töörühmade piiriülene koostöö EL-is "Koostööga uuenduste suunas" AKIS - Põllumajanduslike teadmiste ja innovatsiooni süsteemid
Ettevõtlus- ja Innovatsioonipoliitika vahehindamine  OECD aruanne "Innovatsiooni poliitika töö loomine"

 Innovatsioon, põllumajanduslik tootlikkus ja jätkusuutlikkus Eestis, OECD Toidu ja põllumajanduse ülevaade, OECD, Pariis, 2018

Euroopa Innovatsioonikaart 2014 Aruanne "Policy Brief" sisaldab üldisi järeldusi ja soovitusi Euroopa ja siseriiklikul tasandil. Aruanne "Liikudes jätkusuutliku põllumajanduse suunas". Sisaldab soovitusi tegevuste läbiviimiseks.
 
 "Maaeluvõrgustiku juhis - Võrgustikud üleminekuperioodil", mille eesmärk on maaeluvõrgustikke tugevdada ja tõhustada. "Spin-off ettevõtted ja nende tugisüsteemid Eestis" TIPS uuringu 4.4 raport  
     
     

AKIS 

 

Põllumajanduse teadmiste- ja innovatsioonisüsteemid, loovuse ja õppimise ergutamine
(
EIP trükis AKISest)
Euroopa Komisjon, 2018

EL SCAR AKIS, AKISe tuleviku ettevalmistused Euroopas.
Euroopa Komisjon, 2019

AKIS strateegia koostamise soovitused,
Euroopa Komisjon, aprill 2019

     
Teadmiste ja innovatsioonipoliitika teemaline aruanne (2018)
   


Viimati muudetud: 26.03.2021