Elulookirjeldus (CV) konsulendi kutse taotlemisel

Elulookirjelduse vorm uuendati ja kinnitati konsulentide kutsekomisjoni 10. detsembri 2018. a istungil.
Võrreldes 2018. aasta jooksul kasutuses olnud vormiga on see lühenenud.

Elulookirjeldus (CV) konsulendi kutse taotlemisel (allalaetav)

 

Viimati muudetud: 20.12.2018