Maamajanduse Infokeskuse hanked

RIIGIHANKED aastatel 2007-2017

Maamajanduse Infokeskuse hankekord ja plaanid:
MAAMAJANDUSE INFOKESKUSE HANKEKORD (muudetud 2017)

 

Toimingupiirangu kohaldamata jätmine

Tulenevalt korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 p 5 on jäetud toimingupiirang kohaldamata juhiga seotud isiku suhtes, mis puudutab palga, preemia vmt maksmist

Viimati muudetud: 29.12.2017