EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK Maainfo UUDISED
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Põllumajandusuuringute Keskus
Maainfo
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
Maainfo
UUDISED
Maainfo
UUDISKIRJAD
Maainfo
SÜNDMUSED
Maainfo
INNOVAATILISED PROJEKTID
Maainfo
EUROOPA PROJEKTID
Maainfo
AKIS
Maainfo
KONSULENTIDELE
Maainfo
INNOVATSIOONI hindamine
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  VEEBI TV
Maainfo
  Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)
Maainfo
  Konsulentidele kutse andmine
Maainfo
  Maaelu võrgustikutöö osakonna kontaktid
Maainfo

UUDISED

   

   

INNOVATSIOONI VÕRGUKIRI nr 1/2015

Allikas: Innovatsioonivõrgustik, Konstantin Mihhejev
10. mrts 2015. a

2014. aasta märtsis alustas maaeluvõrgustiku büroo põllumajandusvaldkonna ja MAKi meetmete innovatsiooniteemade kajastamiseks digitaalse uudiskirja koostamist. Alates 11. märtsist 2015. a asendab "Innovatsiooni võrgukiri" seni ilmunud "EIP-võrgukirja". Võrgukiri saadetakse e-posti teel kõikidele EIP ja innovatsiooni nimekirjas olevatele e-posti aadressidele. Võrgukiri keskendub peamiselt innovatsioonile, Euroopa innovatsioonipartnerlusele ja Horisont 2020 seotud tegevustele. Võrgukirja eesmärgiks on pakkuda värsket informatsiooni Euroopast ja Eestist, tutvustada olulisemaid innovatsiooni valdkonnas toimunud ja tulevasi üritusi ning anda ülevaade ilmunud uutest ajakirjadest ja perioodilistest väljaannetest. 
Maaelu arengukava 2014-2020 uus meede - Innovatsiooniklaster

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 35 „Koostöö" alusel rakendatakse Eestis lisaks uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise alameetmele ning lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude arendamine alameetmele ka innovatsiooniklastri alameedet. Klastri alameede on uus meede ja Põllumajandusministeerium on pikalt seda planeerinud ja kavandanud.

Klastri alameetme eelarve on 8,4 mln eurot kogu MAK perioodi peale, 2015 aasta eelarve on 4 mln eurot. Klastrite taotlusi hakkab hindama hindamiskomisjon, mis on ühine Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise alameetmega. Esialgsete plaanide kohaselt on klastri alameetme taotlusvoor on planeeritud selle aasta juuli kuusse, selle järgneb toimub tegevuskavade hindamine. Peale 18. veebruaril 2015. a Maamajanduse Infokeskuse koostöös Põllumajandusministeeriumiga korraldatud teadmussiirde ja innovatsiooni seminari järgnes potentsiaalsete innovatsiooniklastrite esindajate info koondamine. Innovatsiooniklastrite algatuste nimekiri, mida täiendatakse jooksvalt, on kättesaadav Maamajanduse Infokeskuse kodulehel

Loe tervet artiklit SIIT

 

Uuring näitas et, Eesti ettevõtted ei rakenda nutikaid lahendusi piisavalt nutikalt

Selgus, et avalikus sektoris kasutatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) lahendusi oluliselt enam kui erasektoris. 2013. aasta seisuga oli ainult ühes tegevuses IKT kasutamine umbes pooltes ettevõtetes, neljas tegevuses kasutas IKT-lahendusi umbes 30 protsenti ettevõtetest. Probleemina tuuakse raportis välja ka kohalike ettevõtete ja ülikoolide väga vähene koostöö teadus-, arendus- ning innovatsioonitegevuses. Samale järeldusele jõudis tänavu riigikontroll oma auditis, milles sedastatakse, et aastatel 2007–2013 välja makstud 166 miljonit eurot toetusi ettevõtete uuenduslikkuse ja kasvuvõime edendamiseks on vähese ja juhusliku majandusliku mõjuga. Tutvu Arengufondi IKT raporti kokkuvõtega SIIN

Tartu Ülikool ja ERR avasid suurima Eesti teadusuudiste portaalii

Möödunud aasta detsembris avati Tartu ülikooli ja Eesti rahvusringhäälingu ühine Eesti teadusuudiste kanal ERR Novaator novaator.err.ee, mis keskendub senisest enam Eesti teaduse ja teadlaste tutvustamisele. Teadusuudiste kõrval kajastatakse rubriigis  ka teadustemaatikat laiemalt ehk teemaderingi mahuksid teadlaste persoonilood, rahvusvahelised tunnustused, teaduse rahastamine, teaduspoliitika jm seotud küsimused. Samuti ilmuvad portaalis edasi Tartu ülikooli sari „Teadus 100 sekundiga“ ja Tallinna Ülikooli sari „Ühe minuti loeng“. Jätkatakse ka põnevate seminaride ja konverentside otseülekannetega.

Kas tööstused ja VKEd vajavad oma innovaatiliste ideede turule viimiseks tuge?

Fast Track Innovation (FTI) on Horisont 2020 raames alguse saanud algatus, mis pakub rahastust uuendustegevusele, mis on seotud turustamisega ja avatud erinevatele osapooltele (eriti tööstustele). Algatuse eesmärk on ergutada erasektori investeeringuid, edendada teadusuuringuid ja innovatsiooni ning kiirendada uuenduslike toodete, protsesside ja teenuste arengut. Taotlusi võetakse vastu alates 06. jaanuarist 2015. Tutvu taotlemise tingimustega SIIT

Fookuses uued EIP-AGRI fookusgruppide teemad

Kaks uut EIP-AGRI fookusgruppi luuakse selle aasta alguses. Info EIP-AGRI fookusgrupidest ja taotlusvoorudest leiate nii Maamajanduse Infokeskuse kui ka EIP-AGRI Teeninduspunkti kodulehelt. Tutvu teemadega SIIN

 4. märtsil Tallinnas toimus Horisont2020 aastakonverents kus keskenduti esimese tegevusaasta tulemustele ja kogemustele. Esinejad olid nii Euroopa Komisjonist kui Eesti Teadusagentuurist, MIRRIS konsortsiumist ja Eesti edukate projektide koordinaatorid. Loe konverentsi kohta pikemalt Maamajanduse Infokeskuse veebilehelt - www.maainfo.ee

Eesti Taastuvenergia Koda korraldab koostöös Eesti Maaülikooli ning Tallinna Tehnikaülikooliga "Säästva energia koolitusprogrammi". Programmi 7.koolituseks on "Taastuvenergia lahendused põllumajandustootmises", mis keskendub biogaasile, biometaanile ning puugaasile. Koolitus toimub 18.märtsil algusega kell 12.00 TTÜ Mektory hoones (Raja 15), Tallinnas. Koolitusel antakse ülevaade biogaasi sektorist, erinevatest biomassi ressurssidest, gaasistamise tehnoloogiatest, biogaasi omadustest, töötlemisest ning toodetud produktide kasutamisest. Rohkem infot SIIT

14.-16. aprillil 2015. aastal Tartus, Eesti Maaülikoolis toimub konverents "Agroforum Mare Balticum 2015". Sel aastal on fookuses toidu- ja energiatootmise jätkusuutlikkus. Viimane tähtaeg registreerimiseks on 15. märtsil 2015.a.  Registreerida saate SIIN

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koostöös Viljandimaa Arenduskeskusega kutsuvad ettevõtjaid ja ettevõtlikke teadlasi osalema seminaril „Laborist Välja“, mis toimub 27. märtsil 2015 Vilma õppehoone (Turu 4) seminariruumis. Ettevõtluses tuleb tihti ette olukordi, kus tekkinud küsimuste ja probleemide lahendamiseks on tarvis küsida abi väljastpoolt. Siinkohal saavad lahenduse otsingul abiks olla Tartu ülikooli teadlased. Seminari päevakava ja registreerimine on kättesaadavad TÜ kodulehel

Euroopas toimunud ja tulevate ürituste innovatsiooni- ja teadusalane info on leitav rubriigi "INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK" alajaotuse ÜRITUSED alt - www.maainfo.ee

 

Valminud on teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise kasutamise analüüs 2005-2013

Baasfinantseerimise analüüsi eesmärk on saada ülevaade teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise kasutamise põhimõtetest ning vaadelda eraldatud toetuste kasutamist ja selle dünaamikat aastate, asutuste ja erinevate kuluartiklite lõikes. Analüüsi koostasid Eesti Teadusagentuuri analüüsiosakond ning Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakond ja analüüsiosakond. Aastatel 2005-2013 on teadusasutustele baasfinantseerimist eraldatud kokku 60 miljonit eurot (keskmiselt 6,7 miljonit eurot aastas) ja seda on saanud 21 erinevat teadus- ja arendusasutust. Analüüs on leitav SIIN

ERR: Keedumuna on võimalik taas vedelaks muuta

Carolina Ülikooli Irvine'i (UCI) uurimisinstituudi teadlased koos Austraalia kolleegidega on leidnud viisi, kuidas muuta tahkeks keedetud munavalged taas vedelaks. Ajakirjas ChemBioChem ilmunud artiklis kirjeldavad nad moodust, mis võimaldab muna kuumutamisel kokku käkerdunud proteiinid taas üksteisest eraldada, muutes munavalge taas vedelaks. Loe artiklit SIIN

EBRD: Eesti peaks jätkama kõrgtehnoloogilise ja teadmismahuka majanduse arendamist

2014. aasta aruandes esitab Euroopa Arengu- ja Rekonstruktsioonipank (EBRD) omad soovitused Eestile tänavuseks aastaks. Riigikogu heakskiidu saanud ettevõtluse kasvustrateegia aastateks 2014-2020 viiks EBRD hinnangul Eestit üleilmses väärtusahelas kõrgemale, arendades majandust teadmismahukamas ja innovaatilisemas suunas. Tutvu aruannega SIIT

  Konverents “Traditsioon ja innovatsioon hariduses”.

Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituut korraldab koostöös Eesti Teadusagentuuri ja Tartu Ülikooliga haridusteemalise konverentsi “Traditsioon ja innovatsioon hariduses”. Konverents leiab aset 15. aprillil 2015 algusega kell 10.00 Tallinna Ülikooli aulas, Narva mnt 25. Konverentsil mõtestatakse kiirelt muutuva ühiskonna ja uuenevate ülikoolide (Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool) kontekstis haridusmuutusi ja uuenemisvajadusi ning kogetakse traditsioonilise ja innovaatilise kokkupuutekohti ning vastuolusid hariduses. Konverentsile saab registreerida alates17. märtsist.

Toiduainete instituudi doktorant Mary-Liis Kütt kaitseb 31. märtsil 2015 algusega kell 11.00 oma doktoritööd "Antimikroobsete ja immuunsüsteemi stimuleerivate omadustega bioaktiivsete peptiidide identifitseerimine ja karakteriseerimine lehma piimast ja kolostrumist". Kaitsmine toimub TTÜ infotehnoloogiamaja (Akadeemia tee 15A) ruumis A1. Käesoleva uurimuse eesmärgiks oli välja selgitada ternespiimas leiduvate peptiidide bioaktiivne toime, kontsentreerudes otsestele või kaudsetele antimikroobsetele omadustele ning lisaks uurida ternespiima rolli immuunsüsteemi tugevdamisel.

Kui te soovite/ei soovi innovatsiooni võrgukirja oma postkastist leida, palun saatke vastav teade e-post aadressile: kostja@maainfo.ee


 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo