UUDISED

EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIK: Uudiskiri - aprill 2019

Allikas: Euroopa maaelu arengu võrgustiku Kontaktpunkt
30. aprill 2019. a

 

Selle kuu projekt

Saa teada, kuidas Leedu Maaelu arengukava rahastus aitas taastada liigirikkust Aquatic Warbleri piirkonna niitudel ja soodes.

Leia rohkem bioloogilise mitmekesisuse ja keskkonnahoiuga seotud projekte Euroopa maaelu arengu võrgustiku (ENRD) veebilehe andmebaasist.

NetworX-ist inspireeritud Euroopa maapiirkond

Üle 400 huvilise kogunes Brüsselisse, et osaleda unikaalsel üritusel "networX – Inspireeriv Euroopa Maapiirkond", et tunnustada maapiirkonna võrgustumise tähtsust, näidata selle tulemusi ja vaadata lootusrikkalt tulevikku. Üritusel jagati välja ka konkursi "Inspireeriv Maaelu" auhinnad, kus kuus EAFRD-rahastatud projekti said tunnustatud, et muutsid oma tegevusega Euroopa maapiirkonna kaasavamaks, konkurentsivõimelisemaks ja jätkusuutlikumaks.

Üritusest on valminud vahva video ja kõrghetkede kogumik.

Tutvu konkursi "Inspireeriv Maaelu" võitjatega

11. aprilli õhtul kuulutas Euroopa põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Phil Hogan ürituse networX – Inspireeriv Euroopa maapiirkond raames välja konkursi "Inspireeriv maaelu" võitjad:

Žürii valis 5 võitjat välja 25 nominendi hulgast. Rahva lemmik valiti läbi online-hääletuse. 25 nominenti valiti välja 176 projekti hulgast, mille esitasid erinevad Euroopa maaeluvõrgustikud.

Ilmunud on ajakirja "Maaelu ülevaade" 27. väljaanne

Uus võrgutumise teemaline ajakiri "Maaelu ülevaade"  on nüüdsest ENRD veebilehel kättesaadav! Seekordne number uurib põhjalikumalt võrgustumise rolli maaelu arengu poliitika kontekstis.

Ilmunud on EAFRD projektinäidete trükis "Noored ja põlvkondade vahetumine"

Uus EAFRD projektinäidete trükis "Noored ja põlvkondade vahetumine"  on nüüdsest ENRD veebilehel kättesaadav! Trükisest leiab põnevaid näiteid Hispaaniast, Rumeeniast, Portugalist, Tšehhist, Prantsusmaalt, Itaaliast, Lätist, Slovakkiast, Eestist, Rootsist, Soomest ja Taanist.

Rahvastiku vähenemine Hispaanias

Uus juhtumiuuring, mille on välja andnud aeidl näitab, kuidas kasutati immigratsiooni selleks, et elustada väljasurnud piirkondi Hispaanias.

21. mail 2019 korraldab ENRD kontaktpunkt töögrupi teemal "Toimetulek rahvastiku vähenemisega: Uute võimaluste loomine elavate maapiirkondade tekkeks".

Ökosüsteemide teenused

Hiljutises poliitilises briifingus, mille andis välja BiodivERsA - üle-Euroopaline võrgustik, mis edendab teadustegevust biomajanduse ja ökosüsteemide teenuste valdkonnas - uuritakse poliitikavahendeid, mis aitaksid korraldada erinevaid ökosüsteemide teenuseid.

Arukad lahendused lühikestes tarneahelates

Tutvu Horizon 2020 projektiga SMARTCHAIN, mille eesmärgiks on ergutada nõudlus-põhist innovatsiooni lühikestes toidu tarneahelates, et parandada  konkurentsivõimelisust ja soodustada maaelu arengut, kasutades selleks mitme-osalejaga lähenemist.

Ebavõrdsuste kõrvaldamine piirkondades

2019.a Piirkondlik Ülevaade, mille koostas OECD rõhutab kohapõhiste poliitikate olulisust, et tulla toime majanduslike ebavõrdsustega eri piirkondades.

Maaelu taaselustamine ja säästva arengu eesmärgid

IFPRI poolt välja uues raportis uuritakse maaelu taaselustamise potentsiaali, et paranda elu maal ja vastata paremini ÜRO säästva arengu eesmärkidele.

Loe kogu uudiskirja SIIT

« Tagasi