UUDISED

EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIK: Uudiskiri - mai 2019

Allikas: Euroopa maaelu arengu võrgustiku Kontaktpunkt
31. mai 2019. a

 

Selle kuu projekt

Saa teada, kuidas Maaelu arengukavad toetavad ettevõtlust Soome noorte hulgas. SILTA projekt esitati ka konkursile "Inspireeriv Maaelu 2019".

Leia rohkem maanoortega seotud projekte ENRD projektinäidete andmebaasist.

Maapiirkonna elanikkonna vähenemisega võitlemine: uute võimaluste loomine elujõuliste maapiirkondade tekkeks

21. mail 2019 Brüsselis toimunud ENRD töögrupp otsis lahendusi mitmeid EL liikmesriike kimbutavale probleemile - nimelt rahvaarvu vähenemisele maapiirkondades.

Head praktikad Hispaaniast

Kaks hiljuti välja antud trükist tutvustasid juhtumiuuringuid ja näiteid, mis aitavad võidelda maapiirkonna rahvaarvu vähenemisega ja taaselustada maapiirkondi läbi sotsiaalse ja digitaalse innovatsiooni.

  • Tutvu Hispaania LEADER võrgustiku REDRi, poolt läbi viidud uuringuga, mis annab ülevaate ja tutvustab konkreetseid näiteid olemasolevatest  poliitikavahenditest ja ressurssidest, mis aitavad võidelda maapiirkonna rahvaarvu vähenemisega. Uuring on kättesaadav nii hispaania kui ka inglise keelsena.
  • Leia inspiratsiooni 12st heast praktikast, mis Hispaania riiklik maaeluvõrgustik (NRN) on avaldanud teemadel nagu rahvastiku vähenemine, noored, ettevõtlus, digiteerimine, turism jpt. Trükis on kättesaadav nii hispaania kui ka inglise keeles.

Arukate külade teema toetamise uued suunad

Tutvu ENRD viimaste juhistega, mis pakuvad suuniseid arukate külade raamistiku toetamiseks ning tutvustavad praeguse programmperioodi võimalusi ja Ühise põllumajanduspoliitika 2020+ tulevikku.

Neli juhist käsitlevad järgmist:

Antud dokumendid on ENRD arukate külade teemalise töögrupi tulemus.

Arukad maapiirkonna transpordipoliitikad Euroopa Liidus

Tutvuge projekti SMARTA poolt välja töötatud ülevaatlike dokumentidega, milles analüüsitakse iga ELi liikmesriigi poliitilist raamistikku maapiirkondade liikuvuse kohta. Esimene versioon on veebis kättesaadav ja allalaetav siin.

Maapiirkonna biomajandus: teadlikkuse tõstmine, teadmussiire

15. mail 2019 toimus Brüsselis biomajanduse temaatilise töögrupi 3. töökohtumine, kus arutati teadlikkuse tõstmise ja teadmussiirde lähenemisviiside üle, mis jõuaksid kergemini maapiirkondade sidusrühmadeni ja aitaksid neil biomajandusest suuremat kasu lõigata.

Juhtrühm arutab NetworX tulemuste üle

11. Euroopa maaeluvõrgustike juhtrühma kohtumisel arutleti ENRD 'networX' ürituse tulemuste ja mõju üle, mida see avaldas maaeluvõrgustikele seoses nende tuleviku planeerimise ja ürituste korraldamisega.

Noortalunike juurdepääs rahastusvõimalustele

Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Phil Hogan ja Euroopa investeerimispanga (EIP) asepresident Andrew McDowell käivitasid uue algatuse, mis hõlbustab noorte põllumajandustootjate juurdepääsu rahastamisele, et toetada ELi põlvkondade uuendamist.

Põllumajandusliku riigiabi suuniste teemaline avalik arutelu

Euroopa Komisjon käivitas avaliku arutelu põllumajanduse, metsanduse ja maapiirkondade riigiabi eeskirjade raamistiku kohta. Küsimustikku saab täita kuni 19. juulini 2019!

Parem poliitika parema elu jaoks

Hiljuti välja antud OECD Linna ja maaelu poliitika printsiipide kogumik rõhutab koha-põhise poliitika olulisust, aitamaks riiklikel valitsustel pakkuda inimestele head elukvaliteeti ja heaolu läbi kolme jätkusuutliku arengu dimensiooni (majanduslik, sotsiaalne ja keskkondlik).

Poola kohalike tegevusgruppide interaktiivne kaart

Poola maaeluvõrgustik andis välja interaktiivse kaardi, kus on peal 324 Poola kohalikku tegevusgruppi.

Ebaausa kaubandusega võitlemine

EL direktiiv ebaausate kaubanduspraktikate kohta toidu tarneahelas rakendus 30. aprillil 2019 ning selle eesmärgiks on kaitsta põllumajandustootjaid ja väiketoidutootjaid sellise tegevuse ohvriks langemise eest ettevõtjatevahelistes suhetes.

  • Loe kogu uudiskirja SIIT
« Tagasi