UUDISED

   

KOIVAKANNU OÜ: TARK LAUT - innovaatilise taastuvenergial töötava termoreguleeritud lauda kontseptsioon-lahendus

26. jaanuar 2021. a

Millist probleemi projekt lahendab?

Peamiseks lahendatavaks probleemiks oli see, kuidas tagada loomadele talvisel söötmisperioodil: a) optimaalne temperatuur, et loom kulutaks võimalikult vähe söödast saadavat energiat oma kehatemperatuuri reguleerimisele; b) võimalikult palju päikesevalgust, et loomadel ei tekiks tavalautades sagedasti esinevaid nahahaiguseid ja ainevahetushäireid; c) efektiivne õhuringlus, et välistada kondensatsiooni teke ja niiske keskkond loomadele, mis soodustab haigustekitajate levikut, ning pakkuda laudas töötajatele häid töötingimusi (suurendades allapanu vahetamise ja loomadega tegelemise ning nende toitmise/jootmise mugavust).

Projekti jooksul kombineeriti erinevaid energiatõhusaid ja ressursisäästlikke arhitekti- ja insenerilahendusi nutikate rohetehnoloogiliste ja mehhatrooniliste lahendustega, leidmaks parimat ehitustehnilist lahendust projekti eesmärgi saavutamiseks.

  

"Projekt aitas tuua selgust, kuidas teha Eestis edukalt koostööd erinevate teadusasutuste, spetsialistide ja PRIA-ga, et arendada põllumajandustootja jaoks välja midagi vajalikku ja uudset.

Kindlasti ei olnud see lihtne ettevõtmine, et projekti farmi omavahenditest finantseerida ning panna kokku toimiv meeskond pädevatest, usaldusväärsetest ja oma valdkonna parimatest ekspertidest, aga loodetavasti saame saadud kontakte ja teadmisi rakendada nii oma edasiste ideede teostamisel kui ka jagada neid võimalikult paljude teiste tootjatega, et tekiks huvi ja julgus oma ideedega panustada põllumajanduse jätkusuutlikku tulevikku.“ räägib projekti eestvedaja Tõnno Olonen.

Projekti tulemused

Loodud kontseptsioon-lahendus TARK LAUT on lihaveiste pidamiseks optimaalse mikrokliimaga ehitustehniline lahendus, mis suurendab loomade heaolu päevavalguse parema kasutamisega, muudab allapanu vahetamise/sõnnikukäitlemise mugavamaks nii loomadele kui ka loomapidajatele ning suurendab loomade metaboliseeruva energia kasutuse efektiivsust optimaalse temperatuuri ja õhuringluse kaudu. Hoone kasutab maksimaalselt ära päikeseenergiat ning aastaringne sisetemperatuur on tagatud minimaalse lisaküttevajadusega.

Kontseptsioon-lahendus võimaldab veisekasvatajatel kasutada hoonet suvel suure lisandväärtusega kõrvalsaaduste kasvatamiseks või kuiva heina tootmiseks, mis võimaldab tekitada loomakasvatusfarmides lisasissetulekuallika. 


Toetusallikas Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.2)
Taotleja Koivakonnu OÜ
Kontaktid Tõnno Olonen
Veebileht farmforfuture.com/
Projekti periood september 2016 – august 2018

 

« Tagasi