EST Maainfo Maaelu võrgustikutöö osakond  Maainfo INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK Maainfo UUDISED
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Põllumajandusuuringute Keskus
Maainfo
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
Maainfo
UUDISED
Maainfo
UUDISKIRJAD
Maainfo
SÜNDMUSED
Maainfo
INNOVAATILISED PROJEKTID
Maainfo
EUROOPA PROJEKTID
Maainfo
AKIS
Maainfo
KONSULENTIDELE
Maainfo
INNOVATSIOONI hindamine
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  VEEBI TV
Maainfo
  Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)
Maainfo
  Konsulentidele kutse andmine
Maainfo
  Maaelu võrgustikutöö osakonna kontaktid
Maainfo

UUDISED

   

   

BOVINE: Lihaveisekasvatajate jätkusuutlik areng

Allikas: BOVINE Eesti võrgustik
4. aprill 2022. a

Euroopa lihaveisekasvatajate jätkusuutlik areng on jätkuvalt tähtsal kohal.

BOVINE Pressiteade 29. märts 2022.aasta

2022. aastal on põhiteemadeks õiglasemad hinnad, alternatiivsed söödad, loomade tervisekontroll enne ostmist, käitlejate koolitus stressivaba liha kvaliteedi parandamiseks ning bioloogiline mitmekesisus.

Veisekasvatajad üle Euroopa jätkavad koostööd BovINE võrgustikuga riiklike ja rahvusvaheliste kohtumiste ning projekti riiklike võrgustiku halduritega toimuva teabevahetuse kaudu, et jagada infot ja vajadusi teabe, vahendite ja praktiliste juhiste järele, mis aitaksid tagada jätkusuutliku arengu praktikas ja äritegevuses.
Selle kaasamise tulemusena valiti BovINE'i jaoks välja kaheksa uut eelisteemat, kaks alateemat iga projekti nelja teemavaldkonna kohta:

  • sotsiaal-majanduslik jätkusuutlikkus
  • loomade tervis ja heaolu
  • tootmise tõhusus ja liha kvaliteet
  • keskkonnasäästlikkus.

BovINE'i neli tehnilist töörühma (TWG), üks iga teemavaldkonna kohta, mida juhivad põllumajanduslike teadusasutuste teadlased, keda toetavad põllumajandustootjate ühenduste eksperdid ja võrgustiku juhid, teevad kindlaks olemasoleva teaduskirjanduse, poliitikasoovitused ja head tavad põllumajandusettevõtetes, et leida lahendusi lihaveisefarmerite poolt väljendatud rohujuuretasandi vajadustele.

MTÜ Liivimaa Lihaveise juht Airi Külvet, BovINE Eesti võrgustiku esindaja: "Meie lihaveisekasvatajad on oodatud jagama oma vajadusi teabe, juhiste ja heade tavade järele, et toetada lihaveisekasvatajate jätkusuutlikku teekonda."

BovINE 2022. aasta eelisteemad ulatuvad veiseliha tarneahelas makstava hinna õiglasema jaotuse tagamisest kuni alternatiivsete söötade kasutamiseni, et vähendada kõrgeid toorainekulusid; noorte loomade tervisekontrollist enne ostu või müüki kuni loomade heaolu alase koolituseni ettevõtjatele ja põllumajandustootjatele, et vähendada loomade stressi; keskkonna jätkusuutlikkuse ja bioloogilise mitmekesisuse arvutamise ja parandamise vahendite kindlaksmääramisest ja valideerimisest veisefarmides kuni liha kvaliteedi parandamise vahendite ja strateegiateni.

"Tehnilised töörühmad teevad tööd, et teha kindlaks olemasolevad tõendid ja juhised uute prioriteetsete teemade kohta," räägib Airi Külvet "ja võimaluse korral korraldavad praktilisi tutvustusi kohalikes veisekasvatuse ettevõtetes, et luua "farmides kasutatavad" head tavad."

BovINE-Eesti võrgustik kuulab täiendavalt farmereid ning jagab nendega häid tavasid ja uut teavet oma eestisisesel võrgustiku kohtumisel, mis toimub 2022. aasta sügisel.
"Kõik lihaveisekasvatajad, nende nõustajad, ettevõtjad ja veterinaararstid saavad BovINE võrgustiku poolt juba koondatud laiaulatuslikku ja üha kasvavat hulka häid tavasid ja teavet kasutada BovINE Knowledge Hubi (BKH) kaudu, millele on juurdepääs siin ," lisab Airi Külvet.

BovINE jätkab tööd teadmiste ja kogemuste vahetamiseks Euroopa veisekasvatajate kogukonna ja väärtusahelaga kogu projekti raames toimuva riikidevahelise kohtumisega, mis toimub 2022. aasta lõpus. Projekti uudistega kursis olemiseks külastage BovINE veebilehte (www.bovine-eu.net), kus saate ka projekti uudiskirja tellida.

Teemad BOVINE neljas uurimisvaldkonnas aastal 2022

Sotsiaal-majanduslik jätkusuutlikkus

Prioriteetsed teemad Lühikirjeldus
Meetodid, mis tagavad lõpphinna õiglasema jaotuse kogu tarne-/toiduahelas. Aastakümneid on jätkunud arutelu "lisandväärtuse" õiglasema jaotuse üle toiduainete tarneahela osaliste vahel. BovINE analüüsib ja võrdleb mõjutavaid tegureid, poliitilisi algatusi ELi ja liikmesriikide valitsuste tasandil ning otsemüügistrateegiaid, et anda veisekasvatajatele ja põllumajandustootjate organisatsioonidele ülevaateid.
Alternatiivsete söötade kasutamine, vähendamaks söödatooraine kõrgeid kulusid Turult võib leida alternatiivseid söötasid, mis võivad olla atraktiivsed "traditsiooniliste" söötade kõrge ja/või kõikuva hinna tõttu. Energia- ja valgusisaldus peab olema kooskõlas lihaveiste kasvunõuetega ning ei tohi kahjustada liha lõppkvaliteeti. 

  Loomade tervis ja heaolu

Prioriteetsed teemad Lühikirjeldus
Noorkarja tervisekontroll põllumajandusettevõttes enne müüki/ostu, sealhulgas vaktsineerimise staatus. Väljastpoolt ostetud vasikate puhul on sissetoodud haigused suur probleem, millel võivad olla tagajärjed vasikate tervisele ja heaolule. Teema keskendub võimalikele vahenditele, et vältida haiguste sissetoomist farmidesse, sealhulgas vaktsineerimisprogrammidele.
Loomade heaolu alane koolitus operaatoritele/ettevõtjatele (käitlejatele, tarnijatele  ja tapamajadele) ning stressivabade veiste kaalumise ja veo ajal kasutatavatele veojuhtimissüsteemidele Riikides on erinevad eeskirjad loomade heaolu ja loomade pidajate, käitlejate ja vedajate koolitamise kohta. Käesolev teema ei keskendu iga riigi erinevatele eeskirjadele, vaid lihaveiste käitlemise üldpõhimõtetele, mille eesmärk on vähendada stressi eelkõige kaalumise ja transpordi ajal. Kogenud käitleja roll koos spetsiaalselt kavandatud seadmete kasutamisega on võtmetähtsusega stressi minimeerimisel.

 Keskkonnasäästlikkus

Prioriteetsed teemad Lühikirjeldus
Lihaveisefarmide keskkonnasäästlikkuse  parandamise vahendid. Olemasolevaid vahendid lihaveisefarmide keskkonnasäästlikkuse arvutamiseks hinnatakse, võrreldakse ja liigitatakse vastavalt nende poolt hinnatud näitajatele.
Meetodid bioloogilise mitmekesisuse suurendamiseks farmides ilma suurte investeeringuteta  Selgitatakse välja uuendused ja head tavad, mis võivad aidata Euroopa eri piirkondade põllumajandustootjatel ja erinevatel maastikel tegutsevatel farmeritel  kasutada bioloogilise mitmekesisuse meetmeid nii maatüki, põllumajandusettevõtte kui ka piirkondlikul tasandil. Me ei keskendu ainult põllukultuuride ja rohumaade majandamise meetmetele, vaid ka meetmetele, mis parandavad mulla bioloogilist mitmekesisust ja vee kvaliteeti. Koostatakse ka tõhusaid hindamismeetmeid

 

Tootmise tõhusus ja liha kvaliteet

Prioriteetsed teemad Lühikirjeldus
Vahendid rümba ja liha kvaliteedi hindamiseks enne tapamaja ja tapamajas Vaadatakse läbi vahendid või meetodid, mida saab kasutada põllumajandusettevõttes või tapaliinil, et mõõta või ennustada lihaveiste rümba kvaliteeti (lihakus ja nuumamine, rümba koostis, jaemüügi tootlus jne) ja liha kvaliteeti (värvus, pH, lihassilma pindala, marmorsus, rasva paksus, õrnus, liha ohutus jne).
Farmides kasutatavad strateegiad veiseliha rasvasuse/lihakuse/värvuse suurendamiseks või parandamiseks Vaadatakse läbi farmides kohaldatavad geneetilised, toitumis- ja majandamistegurid, mis aitavad suurendada või parandada liha kvaliteediomadusi, nagu marmorsus, õrnus ja värvus.

 

  • Täpsemad andmed prioriteetsete teemade kohta on kättesaadavad BovINE veebilehel www.bovine-eu.net ja Bovine Knowledge Hub - https://hub.bovine-eu.net
  • Täiendav teave saamiseks Eesti meediakanalite jaoks  MTÜ Liivimaa Lihaveis airi@liivimaalihaveis.ee  
    Laiema meediateabe saamiseks võtke ühendust Rhonda Smithi või Marie Saville'iga Ühendkuningriigis aadressil bovine@minervacomms.net +44 (0) 1264 326427 / +44(0)7887-714957.
  • BovINE võrgustiku juhid asuvad  9 liikmesriigis (Belgia, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Poola, Portugal ja Hispaania) ning loovad võrgustikke oma veisekasvatusringkondades. Kontaktandmed on leitavad BovINE veebilehelt: http://www.bovine-eu.net/network-managers/. 
  • See projekt on rahastatud Euroopa Liidu maaelu arengu programmist "Horisont 2020". Projekti nr: 862590 konkursikutse H2020-RUR-2019-15 raames. Täiendav teave on kättesaadav aadressil https://cordis.europa.eu/project/id/862590.

 

BovINE projekti partnerid

Nr Partnerorganisatsiooni nimi

Riik

Partneri tüüp

1

Teagasc - Agriculture and Food Development Authority (koordinaator)

Projekti koordinaator – Prof. Maeve Henchion maeve.henchion@teagasc.ie
Projekti  korraldaja – Richard Lynch:
richard.lynch@teagasc.ie

Iirimaa

Rakendusuuringud, nõustamisteenus

2

Feirmeoiri Aontuithe na h-Eireann Iontaobiathe Teoranta LBG

Iirimaa

Taluliit

3

Centro Ricerche Produzioni Animali - C.R.P.A. s.p.a.

IItaalia

Rakendusuuringud

4

Unicarve - Associazione Produttori Carni Bovine

IItaalia

Taluliit

5

Institut de l'Elevage

Prantsusmaa

Rakendusuuringud, nõustamisteenus

6

Fédération Nationale Bovine

Prantsusmaa

Lihaveisekasvatajate Selts

7

Universidad de Zaragoza

Hispaania

Teadusuuringud

8

Instituto Navarro de Tecnologias e Infraestructuras Agroalimentarias SA

Hispaania

Rakendusuuringud/ nõustamisteenus

9

Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego

Poola

Teadusuuringud

10

Polish Beef Association

Poola

Lihaveisekasvatajate Selts

11

Faculdade de Medicina Veterinaria

Portugal

Teadusuuringud

12

ACBM- Associação de Criadores de Bovinos Mertolengos

Portugal

Lihaveisekasvatajate Ühistu

13

Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Belgia

Rakendusuuringud

14

Boerenbond

Belgia

Taluliit

15

Friedrich Loeffler Institut - Bundesforschungsinstitut fur Tiergesundheit

Germany

Teadusuuringud

16

Bundesverband Rind und Schwein e.V

Germany

Taluliit

17

Minerva Communications Ltd

UK

Kommunikatsioon

18

NPO Liivimaa Lihaveis

Estonia

MTÜ

 


 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo