EST Maainfo Maaelu võrgustikutöö osakond  Maainfo Maaeluvõrgustik Maainfo Üritused (arhiiv) Maainfo 2007 aasta üritused Maainfo 30.05.2007 - Lääne-Harju Koostöökogu üritus Maainfo Leader 4 telg - 2007-2013_30.05.2007_esitlus
 
 
Maainfo
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Põllumajandusuuringute Keskus
Maainfo
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
Maainfo
PROJEKTINÄITED
Maainfo
INFOKIRI VÕRGUKIRI
Maainfo
NÄITUSED
Maainfo
KONKURSID
Maainfo
AVATUD TALUDE PÄEV 2021
Maainfo
ARUKAD KÜLAD
Maainfo
KOHALIKU TOIDU VÕRGUSTIKUD
Maainfo
NAISED MAAPIIRKONNAS
Maainfo
SOTSIAALNE TALUPIDAMINE
Maainfo
EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIK
Maainfo
EESTI MAAELUVÕRGUSTIK 2007-2013
Maainfo
INFOMATERJALID
Maainfo
TELEPROJEKTID
Maainfo
EESTI MAAELUVÕRGUSTIK 2014-2020
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  UURINGUD
Maainfo
  VIDEOD
Maainfo
  Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)
Maainfo
  Konsulentidele kutse andmine
Maainfo
  Maaelu võrgustikutöö osakonna kontaktid
Maainfo

Leader 4 telg - 2007-2013_30.05.2007_esitlus

   

30. mai 2007 - maaeluvõrgustiku ettekanne "LEADER 4 telg - 2007-2013"


Ettekandja: Ave Bremse

Esitlus: PowerPoint

 

Slaid 1 - LEADER - 4 - telg 2007-2013


30. mai 2007 Kuusalus

ave@maainfo.ee

 

Slaid 2 - LEADER


Euroopa Liidu algatus maaelu arendamiseks, mis:

 • arvestab piirkonna eripära ja vajadustega
 • toetab elanike kogemuste ja kogukonna võimete kasutamist
 • rakendub - kohaliku tegevusgrupi kaudu

“Seosed erinevate maamajanduse arengu tegevuste vahel”

(pr k - Liaison Entre Action de Developpement de l'Economie Rurale)

LEADER I (1991-1994)

LEADER II (1994-1999)

LEADER + (2000-2006) – Eestis RAK meede 3.6

Leader – telg (2007-2013) – MAK (5.3.4) – Eestis 10 %

 

Slaid 3 - Leader-telg


Alates uuest programmeerimisperioodist 2007 - 2013 kaasatakse ehk süvalaiendatakse Leader-lähenemine üldisesse ELi maaelu arengu poliitikasse - st. Leader liidetakse ELi poolt toetatavatesse riiklikesse ja piirkondlikesse maaelu arengukavadesse kõrvuti teiste maaelu arengu meetmetega

 

Slaid 4 - Leader-telg


4. telje - Leader-telg - alusel antav toetus pakub kohalikel vajadustel ja tugevatel külgedel põhineva kohaliku arengustrateegia võimalust kombineerida kõiki kolme eesmärki
 • konkurentsivõimet
 • keskkonda
 • elukvaliteeti / mitmekesistamist

 

Slaid 5 - Leader - 7 põhielementi


1. Piirkonnapõhised kohaliku arengu strateegiad

2. Altpoolt tulev algatus

3. Avaliku ja erasektori partnerlus: kohalikud tegevusgrupid

4. Uuenduste tegemise soodustamine

5. Integreeritud ja mitut valdkonda hõlmavad meetmed

6. Võrgustikutöö

7. Koostöö

 

Slaid 6 - Miks Leader saab nii suure osakaalu? Põhjendused.


Edukad LEADER I, LEADER II, LEADER +

 • inimeste huvi ise otsustamise ja tegemise vastu – FUN
 • odavaim viis luua juurde töökohti

MAK

 • kohaliku elu iseärasusi ja vajadusi ei ole võimalik hinnata ega lahendada riigi tasandilt ja ühe mudeli järgi.
 • lahendada kohaliku tasandi probleeme kohaliku algatuse kaudu
 • lähtumise ja tuginemise kohapealsele potentsiaalile

 

Slaid 7 - Leader-telg – (meetmeleht)


LEADER-lähenemisele on iseloomulikud
 • piirkonnapõhised kohaliku arengu strateegiad
 • kohalikud avaliku ja erasektori partnerlused (kohalikud tegevusgrupid)
 • altpoolt tulev algatus, kus kohalikel tegevusgruppidel on otsustusõigus kohaliku arengu strateegiate koostamisel ja rakendamisel
 • kohaliku majanduse erinevate sektorite ja projektide vastastikusel toimel põhineva strateegia kavandamine ja rakendamine
 • uudsete lähenemiste rakendamine
 • koostööprojektide rakendamine
 • kohaliku tasandi partnerluse koostöövõrkude loomine

 

Slaid 8 - Üldeesmärk


 • kohaliku algatuse edendamine
 • maapiirkonna sisemiste arenguvõimaluste kaudu parem konkurentsivõime
 • maapiirkonna elukvaliteedi parandamine
 • majandustegevuse mitmekesistamine
 • otsustusõiguse andmine kohalikule tasandile

 

Slaid 9 - Spetsiifilised eesmärgid


 • kohalike tegevusgruppide arendamise
 • strateegiate väljatöötamise kaudu kohaliku kogukonna tugevdamine
 • kohaliku tasandi koostöö ja töökohtade loomisele kaasa aitavate koostöövormide edendamine
 • kohaliku eripära, loodus- ja kultuuripärandi säästlikule kasutamisele ja tutvustamisele
 • kogukonna tegevuste arendamisele

 

Slaid 10 - Spetsiifilised eesmärgid


 • tööhõive parandamisele
 • koha identiteedi rõhutamisele
 • sise- ja välisturismi potentsiaali kasutamisele
 • omapära ja traditsioonide väärtustamisele suunatud strateegiate rakendamine
 • innovatiivsete ja lisandväärtust loovate lähenemiste julgustamine ning seeläbi kohalike teenuste ja elukvaliteedi arendamine.

 

Slaid 11 - Sihtrühm


Kohalikud tegevusgrupid (MTÜd)

 • ettevõtjad
 • omavalitsusüksused
 • kodanike ühendused

Taotlejad peavad tegutsema piirkonnas, kus on moodustatud kohalik tegevusgrupp

Strateegiaid rakendava kohaliku tegevusgruppide staatust on võimalik saada hiljemalt 2010. aastal

 

Slaid 12 - Nõuded tegevusgrupi tegevuspiirkonnale


 • tegevuspiirkonnaks liikmeks olevate valdade territoorium (sh vallasisesed linnad) ja kuni teatud arvu elanikega väikelinnasid
 • elanike arv 10 000 kuni 100 000. Põhjendatud erisused on lubatud
 • ühiste majanduslike, kultuuriliste ja sotsiaalsete huvidega vallad ja linnad, mille territooriumid kuuluvad samasse geograafilisse piirkonda
 • tagama kriitilise massi inim-, finants- ja majandusressursside osas, et teostada jätkusuutlikku arengustrateegiat

 

Slaid 13 - Nõuded tegevusgrupi liikmelisusele


 • vähemalt 2 omavalitsusüksust
 • samas tegevuspiirkonnas tegutsevad ettevõtjad ja kodanike ühendused
 • iga liige võib kuuluda ainult ühte kohalikku tegevusgruppi
 • avatud uute liikmete vastuvõtuks
 • liikmete nimekiri on avalik

 

Slaid 14 - Kohaliku tegevusgrupi otsused


 • Avaliku sektori osakaal kohaliku tegevusgrupi otsustustasanditel peab olema alla 50%
 • Kohalikud tegevusgrupid peavad olema valmis valima strateegia kohaselt finantseeritavaid projekte, sh koostööprojekte
 • Kohaliku tegevusgrupi põhikirjas peab olema sätestatud strateegia rakendamise ja projektide valiku mehhanism ning valikut tegeva organi valimise põhimõtted
 • Strateegia alusel rakendatavate projektide väljavalimine on kohaliku tegevusgrupi pädevuses. Makseagentuuri roll piirdub antud juhul üksiktegevuste abikõlblikkuse kontrolliga

 

Slaid 15 - Strateegiast


 • Kohalik tegevusgrupp on välja töötanud või kavatseb välja töötada kohaliku arengu strateegia
 • Kohaliku tegevusgrupi loodava/olemasoleva strateegia oluline element on uuenduslikkus

 

 

Slaid 16 - 3-telge ja teised fondid strateegias


 • Väljapoole nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 kohaselt toetatavaid tegevusi jäävate projektide rahastamine kohalike tegevusgruppide poolt on lubatud tingimusel, et need projektid aitavad kaasa 1. telje (konkurentsivõime), 2. telje (keskkond) või 3. telje (elukvaliteet ja mitmekesistamine) eesmärkidele
 • Strateegia peab sisaldama muude fondidega piirnemise põhimõtteid

 

Slaid 17 - Toetatavad tegevused ja tegevusvaldkonnad


Toetust antakse tegevus 1

“Oskuste omandamine”:

 • Kohalike tegevusgruppide arendamine (mh informatsiooni-, teavitamis- ja koolitustegevused)
 • Kohalikku piirkonda puudutavate uuringute teostamine
 • Kohalike arengustrateegiate koostamine
 • Riigisisene ja -väline koostöö (kaasama vähemalt ühte EL kohalikku tegevusgruppi)

 

Slaid 19 - Tegevus 2: Kohaliku arengustrateegia rakendamine


 • Olemasolevate kohaliku arengu strateegiate täiendamine
 • Strateegia tegevuste elluviimine, sh strateegias ettenähtud investeeringud
 • Kui kohaliku strateegia kohased tegevused vastavad muude telgede osas sätestatud meetmetele, kohaldatakse vastavate meetmete tingimusi
 • Riigisisene ja -väline koostöö (kaasama vähemalt ühte EL kohalikku tegevusgruppi)

 

Slaid 20 - Toetuse määr ja suurus

Kohalikud tegevusgrupid - üldkuludeks kasutada kuni 20%

 • Tegevus 1 – kuni 100%

 

 • Tegevus 2 – toetuse määr kodanikeühenduste poolt läbiviidavatele projektidele on kuni 90%
 • Infrastruktuuri investeeringutel on toetuse määr kuni 60%
 • Maksimaalne toetussumma investeeringutele on kuni 3 129 320 krooni (200 000 eurot)

Vahendite jagamisel arvestatakse piirkondlike erinevuste näitajaid (nt rahvastikutihedus, maksude laekumine, tööhõive, ettevõtlikkus). Täpsemad näitajad sätestatakse määruse tasandil.

 

Slaid 20 - Taotluste ja strateegiate/arengukavade hindamine:

 • piirkonna ja elanikerühmade kaasatuse määr
 • tegevuspiirkonna ühtsus
 • partnerluspõhimõtte arvestamine
 • eelarve selgus ja põhjendatus
 • tegevusgrupi haldamise funktsionaalsus
 • ülesehitus, ajakava elluviidavus
 • majanduslik elujõulisus ja jätkusuutlikkus;
 • uuenduslikkus;
 • seesmine sidusus;
 • integreeritud lähenemine koostöö elemendid
 • kohalike arenguvõimaluste kasutamine


2 logo maaeluvõrgustikule

 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, Tel 384 9700, seminar (at) pmk.agri.ee
Maainfo