UUDISED

   

METK: Maaelu Teadmuskeskus asub uuendusi ettevõtlusesse viima

Allikas: METK pressiteade
16. juuni 2023. a

Põllumajanduslike teadmiste ja uuenduste ettevõtlusesse viimise tegevuskava sai ametliku kinnituse. Nüüdsest on süsteemi peamine arendaja Maaelu Teadmuskeskus.

Regionaalminister Madis Kallase värske allkirjaga käskkiri kiidab heaks põllumajanduse teadmussiirde- ja innovatsioonisüsteemi arendamise toetuse andmise ja üldise tegevuskava. Maaelu Teadmuskeskus (METK) hakkab täitma AKISe (inglise agricultural knowledge and innovation systems) keskseid ülesandeid.

Mida see tähendab? “Maamajandusliku teabevahetuse süsteemne korraldus annab METKile paindliku tegevusruumi ja tugevdab koostööd välisekspertidega. Vaja on anda teabevaldajatele paindlikud võimalused nii Eesti sees kui ka soodustada seoseid välisriikide ekspertidega,” sõnas METKi võrgustiku osakonna arendusjuht Hanna Tamsalu.

Nii mitmekülgse tegevuse ühise katuse alla toomine on maailmas suhteliselt uudne samm. “Väikese, aga teaduses ja uuenduses aktiivse riigina asume siin taas teerajaja rolli,” lisas Tamsalu.

Sihtrühm on ennekõike sektori ettevõtjad; koostööd tehakse nii haridusasutuste, erialaorganisatsioonide, konsulentide-nõustajate, teadlaste, koolitajate, tarbijate, maaelanikkonna kui ka laiema avalikkusega.

Töö süsteemi arendamise nimel juba käib – teadmuskeskuses on pikk kogemus sarnaste põhimõtete elluviimisel maaeluvõrgustikuna ning põllumajanduse ja maaelu valdkonna teadmussiirde programmide (PIPid) koordinaatorina. METK on põllumajanduse ja maamajanduse teabesalve www.pikk.ee peamine partner portaali sisu täiendajana. AKISe mõiste on rahvusvaheline ja moodustatud on mitu üleeuroopalist temaatilist võrgustikku, mille partner Eestis on just nimelt METKi võrgustiku osakond.

Vaata täpsemalt, milline on AKISe struktuur ja ülesanded.

Lisainfo:
Karol Sepik
Turundus- ja kommunikatsioonispetsialist
karol.sepik@metk.agri.ee
Tel 5290227

 

« Tagasi