EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo Maaeluvõrgustik Maainfo UUDISED
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
Maainfo
MAK 2014-2020 PROJEKTINÄITED
Maainfo
INFOKIRI VÕRGUKIRI
Maainfo
TASKUHÄÄLING "MAAELU JUTUD"
Maainfo
VEEBI TV
Maainfo
NÄITUSED
Maainfo
AVATUD TALUDE PÄEV 2023
Maainfo
ARUKAD KÜLAD
Maainfo
MAAPIIRKONDADE PIKAAJALINE VISIOON
Maainfo
KOHALIKU TOIDU VÕRGUSTIKUD
Maainfo
NAISED MAAPIIRKONNAS
Maainfo
EUROOPA ÜPP VÕRGUSTIK
Maainfo
INFOMATERJALID
Maainfo
EESTI MAAELUVÕRGUSTIK 2014-2020
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  Maaeluvõrgustiku teenistuse kontaktid
Maainfo

UUDISED

   

MAAELUVÕRGUSTIK: Kohaliku toidu teema kogub koolituste näol populaarsust

Allikas: Reve Lambur, maaeluvõrgustik
6. mrts 2012. a

Eelmise nädala Võrgukirja fookusloos „Kohalik algatus toetab kohaliku toidu arengut“ andsime ülevaate Leader meetmest toetust saanud põllumajanduse ja kohaliku toidu projektidest. Tänases Võrgukirjas jätkame kohaliku toidu teemaga ning käsitleme Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) meetme 1.1 „Koolitus- ja teavitustoetuse“ panust toidu väiketöötlemise ja kohaliku toidu arengusse. Koolituste vajadus toodi välja ka eelmisel nädalal Tartus toimunud teemapäeva „Kohaliku toidu võrgustikud“ töögruppides.

Üldise ülevaate saamiseks toome välja natukene statistikat. Kokku on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis (PRIAs) aastatel 2008-2011 heaks kiidetud 736 MAK koolitus- ja teavitustoetuse projekti, millele on toetust määratud kokku 2,53 miljonit eurot. Projektide lühikirjelduste põhjal võib kiirvaatlusel tuua välja, et ca 4% (30 projekti) on seotud ürituste korraldamisega, mis on suunatud kohaliku toidu väiketootmise, töötlemise ja turustamise arendamisele. Toetussummas moodustavad need projektid ca 11% kõigist koolitus- ja teavitustoetuse projektidest, toetussummas üle 289 tuhande euro.

Kõige aktiivsemalt on toetusi koolituste korraldamiseks toidu väiketootjatele ja –töötlejatele taotlenud Eesti Maaülikool, Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, Eesti Põllumajandus- Kaubanduskoda (siia alla on arvestatud ka iga-aastase maaelufoorumi korraldamine), Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, SA Põlvamaa Arenduskeskus ning Järvamaa Kutsehariduskeskus, kuid toetusi on taotlenud ja eelnimetaud teemal koolitusi korraldanud ka Lääne-Viru Maanaiste Liit, Valgamaa Põllumeeste Liit, Võrumaa Talupidajate Liit jt.

Koduköögis tarbijani

Välja võib tuua ka asjaolu, et kohaliku toidu väiketootjatele ja –töötlejatele koolituste korraldamiseks toetuste taotlemine on olnud aktiivsem just viimasel paaril aastal (2010-2011). See tuli välja ka lühiintervjuust Marika Vartlaga Lääne-Viru Maanaiste Liidust, kelle eestvedamisel toimub märtsi keskel koolitussari „Koduköögist tarbijani“, mille rahastus on samuti MAK meetmest 1.1 heakskiidetud.

www.olustvere.edu.ee
Marika Vartla sõnul on kohaliku toidu temaatika olnud viimastel aastatel väga populaarne ka Lääne-Viru maakonnas. Kui mitmed piirkonnad on kohaliku toidu temaatikaga algust teinud projektijuhi värbamise ning kohapealse olukorra kaardistamisega, siis Lääne-Viru Maanaiste Liit kogus kokku aktiivse grupi huvilisi Lääne-Virumaalt, kes on osalenud Lääne-Viru mitmel hoidistemessil, pasteedisimmanil ja Olustvere moosimessidel ning teisi huvilisi, kes otsivad ja loovad endale töökohta ning kellel on soov arendada oma teadmisi kohaliku toidu temaatikas

Eelnevalt on korraldatud ka kolm õppereisi Eestis - Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli, Tartusse Lõunakeskuse Taluturule ning Tallinnasse Sadamaturule. Plaanis on õppereisi korraldamine Gotlandile.

Lääne-Viru Maanaiste Liidu kohaliku toidu arendamise projekti üheks eesmärgiks on luua uusi töökohti olles tugistruktuur alustavale ettevõtjale - pakkudes abi nii oma toodangule siltide tegemisel, nõuannet koduköökide teavitamiseks vajalike dokumentide täitmisel jne. Selleks korraldatakse õppepäevi, konsulteeritakse Veterinaar- ja Toiduametiga, jagatakse omavahel kogemusi. Projekti tulemusena on plaanis saada 40-60 kohalikku toodet, mida hakata turustama Sadamaturul Tallinnas ja ka mujal. Koolitusel osaleb kokku 20-25 väiketootjat ja -töötlejat.

Koolitused on kasvatanud väikeettevõtjate majanduslikku aktiivsust

Teise näitena võib välja tuua MAK meetmest 1.1. toetust saanud SA Põlvamaa Arenduskeskuse tegevused. Projektide eestvedaja on Tiiu Marran. Innustamaks põllumajandustootjad rohkem väärindama oma tooteid alustas SA Põlvamaa Arenduskeskus koolitustsüklitega, mille eesmärk anda Lõuna-Eesti tootjatele nii ideid kui ka praktilisi kogemusi.

SA Põlvamaa Arenduskeskus on korraldanud koolitusi nii Leader meetme kui ka MAK meetme 1.1 raames ning koolitustega alustati juba 2007. - 2008. aastal LEADER-i poolt rahastatud projekti „Tee ja arenda loodustoodet“ raames ning samal ajal viidi läbi ka koolitusi „Aktiivne küla”, „Ettevõtlik küla“ ja „Loo ja arenda maaturismi“.

Suurem koolitustegevus läks käima 2009. aastal, mil viidi läbi ühine õppereis Lätimaale, mille oluliseks väärtuseks oli nii isiklike kontaktide loomine kui ka uute ideede saamine. Samal aastal viidi läbi ka LEADER-i meetmest rahastatud koolitusprojekt „Maaettevõtluse mitmekesistamine“, mille käigus toimus kaheksa koolituspäeva strateegia kujundamisest, mahetootmisest, turundusest, hinnakujundusest, toiduhügieenist jms.

MAK-i Leader meetmest rahastatud talutoodangu koolitusprojektid maaettevõtjatele jätkusid ka 2010. ja 2011. aastal. 2012. aastal viiakse läbi infopäevad teemadel „Põllumajandus- ja toidutoodete ühisturundus ja -müük“ ning „HACCAP-i juurutamisest oma ettevõttes.

Lisaks eelloetletule on SA Põlvamaa Arenduskeskus viinud läbi ka mitmed õppeekskursioone nii Austriasse kui ka Hiiu- ja Saaremaale, kus tutvuti sealsete maaettevõtjatega ning väiketootjate ja võrgustike tegevusega.

 Praegu on käivitunud ka Eesti-Läti programmist rahastatud projekt „Foodart“, mille eesmärk on viia kokku Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti toidutootjad- ja käitlejad tipprestoranidega, et anda siinsele toidule veel üks väljund.

Tiiu Marran: „Kokkuvõtvalt võib öelda, et MAKist rahastatud koolitused on kasvatanud piirkonna mikro- ja väikeettevõtjate majandusliku efektiivsust ning suurendanud ka ettevõtjate omavahelist sidusust. Samuti on koolitusprojektid näidanud, et mikro- ja väikeettevõtjatel napib endal aega ja ressursse koolituste sisseostmiseks, mistõttu oleks mõttekas, et ka tulevikus arendavad ja ettevõtet edasiviivad koolitused algatatakse ja viiakse läbi maakondliku arendusorganisatsiooni poolt.“

Infot erinevate MAK meetme 1.1 raames korraldatavate koolituste kohta leiab Eesti põllu- ja maamajanduse infoportaali www.pikk.ee kalendrist. Lähiajal MAK meetme 1.1. raames heakskiidu saanud ja toidukäitlemisega seotud koolitused Eesti põllu- ja maamajanduse infoportaalist (6.03.2012 seisuga):

 • 7. märts 2012 VÕRUMAAL - koolitus „Keskkonna- ja toiduhügieeninõuded põllumajandustootjale“. Korraldaja Võrumaa Talupidajate Liit www.pikk.ee...
 • 9. märtsil 2012 TARTUMAAL - infopäev "Tootmishügieen ja mikroorganismide kasvu mõjutavad tegurid (Toiduainete tootmishügieen)". Korraldaja Eesti Maaülikool www.pikk.ee...
 • 10. märtsil 2012 LÄÄNE-VIRUMAAL - koolitus "Koduköögist tarbijani". Korraldaja Lääne-Viru Maanaiste Liit www.pikk.ee...
 • 11. märtsil 2012 LÄÄNE-VIRUMAAL - koolitus "Koduköögist tarbijani". Korraldaja Lääne-Viru Maanaiste Liit www.pikk.ee...
 • 13. märtsil 2012 PÕLVAMAAL - infopäev "Väikeettevõtja toidukäitlemise kaasajastamine“. Korraldaja Põlvamaa Arenduskeskus www.pikk.ee...
 • 14.-15. märts 2012 TARTUMAAL 2-päevane koolitus „Mahepõllumajandustoodete turustamine“. Korraldaja OÜ Reiting PR www.pikk.ee...
 • 16. märts 2012 TARTUMAAL infopäev "Liha ja lihatoodete sensoorne analüüs". Korraldaja Eesti Maaülikool www.pikk.ee...
 • 17. märtsil 2012 LÄÄNE-VIRUMAAL - koolitus "Koduköögist tarbijani". Korraldaja Lääne-Viru Maanaiste Liit www.pikk.ee...
 • 18. märtsil 2012 LÄÄNE-VIRUMAAL - koolitus "Koduköögist tarbijani". Korraldaja Lääne-Viru Maanaiste Liit www.pikk.ee...
 • 24. märtsil 2012 LÄÄNE-VIRUMAAL - koolitus "Koduköögist tarbijani". Korraldaja Lääne-Viru Maanaiste Liit www.pikk.ee...
 • 25. märtsil 2012 LÄÄNE-VIRUMAAL - koolitus "Koduköögist tarbijani". Korraldaja Lääne-Viru Maanaiste Liit www.pikk.ee...
 • 28. märtsil 2012 LÄÄNEMAAL - infopäev mahetootmisega alustajatele. Korraldaja Läänemaa Nõuandekeskus www.pikk.ee...
 • 30. märts 2012 VÕRUMAAL - infopäev "Toidukäitlemine eraelamus“. Korraldaja Eesti Maaülikool www.pikk.ee...
 • 20. aprill 2012 TARTUMAAL - koolitus "Toidu sensoorne analüüs". Korraldaja Eesti Maaülikool www.pikk.ee...

 

Detsember 2023
Tagasi Edasi
Maainfo
    


2 logo maaeluvõrgustikule

 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo