EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo Maaeluvõrgustik Maainfo UUDISED
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
Maainfo
MAK 2014-2020 PROJEKTINÄITED
Maainfo
INFOKIRI VÕRGUKIRI
Maainfo
TASKUHÄÄLING "MAAELU JUTUD"
Maainfo
VEEBI TV
Maainfo
NÄITUSED
Maainfo
AVATUD TALUDE PÄEV 2023
Maainfo
ARUKAD KÜLAD
Maainfo
MAAPIIRKONDADE PIKAAJALINE VISIOON
Maainfo
KOHALIKU TOIDU VÕRGUSTIKUD
Maainfo
NAISED MAAPIIRKONNAS
Maainfo
EUROOPA ÜPP VÕRGUSTIK
Maainfo
INFOMATERJALID
Maainfo
EESTI MAAELUVÕRGUSTIK 2014-2020
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  Maaeluvõrgustiku teenistuse kontaktid
Maainfo

UUDISED

   

EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIK: Uudiskiri - november 2021

Allikas: Euroopa maaelu arengu võrgustiku kontaktpunkt
6. detsember 2021. a

 

Selle kuu projekt - Slovakkia metsaomanikud saavad jätkusuutlikkuse toetust

Liikmesriigid kasutavad ÜPP-d, et kaasrahastada mitmeid vajalikke meetmeid, mis säästavad ELi metsaressurssi ja aitavad kaasa kliimameetmete kavadele. Slovakkias on näide ÜPP metsatoetusest, kus ligi miljon eurot maaelu arengu (Rural Development) rahastust on aidanud tagada Slovakkia metsade pikaajalist jätkusuutlikkust.

Slovakkia metsad on kannatada saanud mitmete looduskatastroofide tagajärjel ja see maaelu arenguprojekt käivitati enam kui 140 hektari kahjustatud metsa taastamiseks. Istutati üle poole miljoni istiku viit erinevat liiki metsapuid, viidi läbi neli aastat taimekaitsemeetmeid ning projekt aitas luua töökoha enam kui 35 Roma kogukonna inimesele.

Saa projektist rohkem teada SIIT

COP26: Euroopa Komisjon teavitas lubadusest kaitsta maailma metsi ühe miljardi euroga

Novembris Glasgow’s toimunud ÜRO 26. kliimakonverentsil (COP26) andsid liikmesriigid miljardi euro suuruse lubaduse maailma metsade rahastamiseks.

Selle viieaastase ELi eelarve paketi käivitas president Ursula von der Leyen, kes rõhutas selle olulisust, öeldes: ”Mets on maa rohelised kopsud. Peame neid kaitsma ja taastama. Uus rahastamine aitab partnerriikidel metsi kaitsta, taastada ja säästvalt majandada kogu maailmas ning täita Pariisi lepingut."

Vaadake presidendi kõnet SIIT

COP26: jätkusuutlike toidusüsteemide kokkulepe

COP26 põllumajandusalaste arutelude tulemusel on valminud riikidevahelise kokkuleppe eelnõu, mis käsitleb üleminekut jätkusuutlikele ja kliimamuutustele vastupidavatele toidusüsteemidele, võttes arvesse põllumajanduse haavatavust kliimamuutuste mõjude suhtes.

Osalevad riigid tunnistasid, et üleminek on ülioluline toiduainetega kindlustatuse tagamiseks ja nälja vastu võitlemiseks kogu maailmas ning kliimaeesmärkide, näiteks heitkoguste vähendamise saavutamiseks. Võtmerollidena tõsteti esile mulla ja toitainete käitlemise praktikad, toitainete optimaalset kasutamist, sealhulgas orgaanilised väetised ja tõhustatud sõnnikukäitlus, säästvalt juhitud loomakasvatussüsteeme, näiteks loomade tervise parendamine ja karja- ja rohumaade vajumine, samuti toetuste ja ressursside suurendamist kaasavate, jätkusuutlike ja kliimamuutustele vastupidavate põllumajandussüsteemide saavutamiseks.

Tutvu kokkuvõttega tehtud järeldustest SIIT

Põllumajanduse ja toidu tarneahela parimate praktikate foorum

Põllumajanduse ja toidu tarneahela parimate praktikate foorumi (Forum on Best Practices in the Agri-Food Supply Chain) avakoosoleku korraldab Euroopa Komisjon Euroopa maaeluvõrgustiku kontaktpunkti toetusel. Foorumi teemad keskenduvad esmatootjate vahelise koostöö tõhustamisele, nende positsiooni parendamisele toidu tarneahelas ja turu läbipaistvuse suurendamisele, mis on üks “Talust taldrikule” strateegia raames ette nähtud tegevus.

Foorumi esimene istung toimub 2. detsembril seminarina teemal “Talust taldrikule strateegia ja koostöö põllumajanduse ja toidu tarneahelas”. Foorumil osalejad arutavad jätkusuutlikule toidusüsteemile üleminekut ja selle peamisi väljakutseid nii põllumeeste, tootjaorganisatsioonide, jaemüüjate kui ka liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni vaatenurgast.
Selles tutvustatakse ja arutatakse kogemusi ja asjakohaseid rahastamismehhanisme, mis on saadaval praeguse ÜPP ja tulevase ÜPP strateegiliste kavade raames, et toetada jätkusuutlikke põllumajanduse ja toidu tarneahelaid.

Foorumi esimese seminari kohta lisainfo saamiseks jälgi seminari veebisaiti.

Maaelu elavdamise teematiline töörühm

Euroopa maaeluvõrgustik käivitab uue maaelu elavdamise (rural revitalisation) temaatilise töögrupi (TG), mis annab võimaluse tuvastada ja mõista peamisi tingimusi maapiirkondade taaselustamiseks kogu Euroopas.

Uus töögrupp uurib peamisi tingimusi, mis võivad juhtida elavdamist nagu valitsemine, poliitika ühtlustamine, koostöö ja innovatsioon ning muid asjakohaseid valdkondasid. Jagatakse omavahel parimaid praktikaid ning lisaks aitab töörühm ka välja selgitada vajadusi ja välja töötada ideid ja soovitusi selleks, et kujundada Euroopa Komisjoni kavandatav tuleviku maaelu elavdamise platvorm. Töörühma esimene kohtumine toimub 15. detsembril ja teine kohtumine on planeeritud 2022. aasta märtsi.

Uus kõrge eraldusvõimega EL põllukultuuride kaart

Üksikasjalik ülevaade ELi haritavast maast on nüüd saadaval uuel EL põllukultuuride mandrikaardil. ELi Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) hiljuti avaldatud andmekogum kaardistab 2018. aastast 91 miljonit hektarit põllumaad väga põhjalikul ruumilisel, 10-meetrise eraldusvõimega skaalal.

Uus tööriist on kasulik paljudele erinevatele ÜPP sidusrühmadele ning võimaldab kasutajatel üksikutele põldudele sisse suumida. Eristada saab ligi 19 põllukultuuritüüpi, sealhulgas põhitoiduaineid: nisu, maisi, otra ja kartulit. Vaata maakasutuse seiretööriista JRC veebilehelt.

Innustus Atlandi-ülesele põllumajandusalasele koostööle

Atlandi-ülese koostöölepingu allkirjastamise järgselt ootavad ELi ja USA põllumajandus- ja toiduainetööstuste praktikud uusi võimalusi jätkusuutlikku ja kliimasõbralikku toidusüsteemi propageeriva strateegilise platvormi loomiseks.

Põllumajandusvolinik Janusz Wojciechowski ja Ameerika Ühendriikide põllumajandusminister Tom Vilsack sõnasid ühiselt novembri alguses platvormi käivitamise ajal: ”Usume, et teadus ja innovatsioon toovad kaasa jätkusuutlikuma põllumajanduse. Peame tegema koostööd, et välja töötada süsteemid ja lahendused, mis on sobivad nii põllumajandustootjatele, tarbijatele, ettevõtetele, kogukondadele kui ka meie planeedile. See hõlmab ausaid ja avatud turge kohalikul, piirkondlikul ja rahvusvahelisel tasandil, mis tugevdavad toiduga kindlustatust ja jätkusuutlikke toidusüsteeme.”

Loe lisaks uue koostöölepingu kohta SIIT.

Taskuhääling: Põllumajanduse digitaliseerimine

DG AGRI taskuhäälingusarja uue osa teemaks on põllumajanduse digitaliseerimine.

Selles osas kuuleb ettevõtliku Iiri teraviljakasvataja sõnu, kes selgitab digitaliseerimise kasu saagikuse paranemise ja ajakokkuhoiu näol. Euroopa Kosmoseagentuuri teadlane kirjeldab põllumajanduse jaoks mõeldud kosmosepõhiseid tööriistu ning Eesti veisekasvataja räägib digivahenditest, millega ta jälgib karja heaolu ka sadade kilomeetrite kauguselt. See uus taskuhäälingu episood (ja ka kõik eelmised osad) on saadaval nii inglise, prantsuse kui ka saksa keeles. 

Loomade heaolu teemaline avalik arutelu on alanud

ELi talust taldrikule strateegia raames on käimas avalik arutelu loomade heaolu käsitlevate õigusaktide läbivaatamise üle. See 14-nädalane arutelu on avatud 21. jaanuarini 2022 eesmärgiga koguda laiema avalikkuse ja sektori erinevate osalejate arvamusi erinevatel loomade heaoluga seotud teemadel.

Euroopa Komisjoni arutelusse, mille käigus uuritakse võimalusi ELi kehtivates loomade heaolu käsitlevates õigusaktides tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks, on kaasatud nii põllumajanduslikud loomad kui ka teised loomad. Lõppeesmärkideks on tagada kõrgemal tasemel loomade heaolu, viia Euroopa õigusaktid kooskõlla uusimate teaduslike uuringutega, et laiendada nende reguleerimisala ning hõlbustada rakendamist. Vaata videot, kus volinik Kyriakides selgitab arutelu ning märgi end osalejaks.

Elupaigadirektiiv - uus juhend kaitsealuste liikide kohta

Euroopa Komisjon avaldas uue juhendi elupaigadirektiivile kohaste loomakaitsenõuete kohta. See hõlmab ka liike nagu hundid, karud ja delfiinid. Uue juhendi eesmärk on aidata liikmesriikidel direktiivi kohapealset rakendamist parandada.

Liikmesriikide ja sidusrühmadega tihedas koostöös koostatud juhend tugineb praktilistele kogemustele ja teadmistele, mis on kogutud direktiivi viimase 15 rakendamise aasta jooksul. See võtab arvesse Euroopa Kohtu viimaseid otsuseid ja selle eesmärk on tagada elupaigadirektiivi artiklite 12 ja 16 eeskirjade ühtne kohaldamine kogu ELis. Loe lisaks ja tutvu juhendi DG Keskkonna veebisaidil.

Naisfarmerid: Iirimaa ÜPP strateegiakava fookus

Sooline võrdõiguslikkus on aastateks 2023-2027 loodava uue ÜPP läbivaks eesmärgiks ning Iirimaa korraldusasutus on oma tulevase ÜPP strateegiakava jaoks välja toonud meetmete komplekti, mis toetab naisi põllumajanduses.

Uue ÜPP määruse ettepanekud on loodud nii, et need aitaksid kaasa naiste osalemisele Euroopa maapiirkondade sotsiaal-majanduslikus arengus, pöörates erilist tähelepanu just põllumajandusele. Liikmesriigid peavad tugevdama oma suutlikkust soolise võrdõigusliku laiendamise ja sooliselt eristatud andmete kogumise vallas. Iirimaa uus meetmete pakett sisaldab toetuse suurendamist 60% võrra 41-55-aastastele naistele, ainult naistele mõeldud teadmussiirderühmi ja Euroopa innovatsioonipartnerluste (EIP) algatuse raames väljakuulutatud konkursikutset naiste põllumajanduses osalemise uurimiseks.

Parlamendiliikmed nõuavad, et põllumajandus vähendaks metaaniheidet

Eelmisel kuul vastuvõetud Euroopa Parlamendi otsuses otsitakse seadusandlikke ettepanekuid siduvate meetmete ja eesmärkide kohta, mis tegeleksid metaani kahjuliku mõjuga tervisele ja kliimale.

Parlamendiliikmete arvates on põllumajandus üks prioriteetsemaid valdkondi, milles  metaaniprobleeme leevendada tuleb. Põhjus on selles, et põllumajandusettevõtete allikad toovad ELis kaasa suure osa inimtekkelistest metaaniheidetest. Parlamendi hinnangul on kariloomad, eriti mäletsejad metaaniheidete vähendamise potentsiaali poolest suuruselt teine. Parlamendiliikmete otsuses tunnustatakse ka energia- ja jäätmesektoreid metaaniheidete vähendamise võime eest.

Ühise põllumajanduspoliitikaga seotud teabemeetmete toetamine

Uus rahastamiskonkurss, mis toetab 2022. aasta ÜPP-ga seotud teavitusmeetmeid, on nüüd avatud.

Teavitusmeetmete ettepanekud peavad keskenduma sellele, kuidas uus ÜPP aitab kaasa Komisjoni poliitiliste prioriteetide, eelkõige Euroopa roheleppe saavutamisele. Kogueelarveks on 4 miljonit eurot. Ettepanekute esitamise tähtajaks on 25. jaanuar 2022. Loe rohkem üleskutse kohta ning  tutvu üksikasjadega.

EL Nõukogu ÜPP suunalised suhtlusvahendid

Internetis on saavaval EL Nõukogu infograafika ja video, mis võtavad kokku uue ühise põllumajanduspoliitika põhipunktid.

Konsiiliumi infograafilised illustratsioonid näitavad, et ELi põllumajanduspoliitika toetab seitset miljonit abivajajat kogu ELis, pakub kvaliteetset toitu 450 miljonile eurooplasele, selle eelarve on 336 miljardit eurot ja millest kliimameetmetesse  panustatakse umbes 40% eelarvest. Muu teave viitab suuremale paindlikkusele ja strateegilisele planeerimisele, paremale sihtimisele, rohelisemale põllumajandusele, tulemuslikkusele ja sotsiaalsetele kohustustele.

Veebist näeb EL-i nõukogu videot ÜPP-st, mis keskendub maakogukondadele, lihtsamatele reeglitele väiksemates taludes, noortele mõeldud põllumajandusega alustamise toetusele, farmitöötajate parematele töötingimustele ning kohalike arenguprojektide rahastamisele.

Komisjoni aruanne nitraatide põhjustatud veereostuse kohta

Euroopa Komisjoni oktoobris avaldatud järeldused näitavad, et põllumajanduslike nitraatidega seotud veereostusoht on endiselt murettekitav. Tõendid näitavad ka, et riiklike ametiasutuste ja põllumajandustootjate kohustusel puhastada veekogusid on positiivne mõju joogiveele, bioloogilisele mitmekesisusele, kalandusele ja turismile.

Komisjoni viimane aruanne nitraadidirektiivi rakendamise kohta juhib tähelepanu ühise põllumajanduspoliitika potentsiaalile veereostusriskide vähendamisel. Aruandes märgitakse, et 2022. aastal töötatakse välja integreeritud toitainete haldamise tegevuskava osana bioloogilise mitmekesisuse ja talust taldrikule strateegiast. See koordineerida jõupingutusi ning selle eesmärk on tegeleda toitainete saastatusega selle tekkekohas, teha kindlaks toitainete koormuse vähendamine, mis on vajalik ELi roheleppe toitainete eesmärkide saavutamiseks, stimuleerida ohutute ja jätkusuutlike toitainete turge ning suurendada loomakasvatussektori jätkusuutlikkust.

Tutvu Komisjoni aruandega ja sellele lisatud töödokumendiga.

Ebaausad kaubandustavad põllumajanduslikus toiduainete tarneahelas: Komisjon avaldab hetkeseisu

Enamik liikmesriike pakub ebaausate kaubandustavade direktiivis kehtestatud põllumajandustootjatele ja väikestele põllumajandus- ja toidutööstusettevõtetele kõrgemat kaitsetaset. See on üks järeldusi hiljuti avaldatud komisjoni hindamisaruandest direktiivi ülevõtmise ja rakendamise kohta.

Aruandes antakse ülevaade ebaausate kaubandustavade direktiivi hetkeseisust ettevõtetevahelistes suhetes põllumajandus- ja toiduainete tarneahelas. See hõlmab kohaldamisala, keelatud ebaausaid kaubandustavasid ja liikmesriikide valitud jõustamismehhanisme.

Lisateavet leiab SIIT

Euroopa tuleviku konverents: avalda oma arvamust

Euroopa tuleviku konverents (Future of European Conference) annab võimaluse seada Euroopa maakogukonnad ja nende jätkusuutlik areng Euroopa tulevikku käsitleva tulevikku vaatava arutelu keskmesse.

Selles arutelus saate osaleda mitmekeelse digitaalse platvormi ja ise korraldatavate ürituste kaudu. Konverentsi veebiplatvormi kaudu on võimalik kommenteerida ka teiste inimeste või organisatsioonide ideid, kes selles alt-üles dialoogis osalevad.

Euroopa roheleppe eesmärgid 2030. aastaks ja põllumajandusliku tootmise uuringud

Euroopa Komisjoni uuel teabelehel on ülevaade hiljutistest uuringutest, milles analüüsitakse talust taldrikule strateegia ja bioloogilise mitmekesisuse strateegiate mõningate elementide võimalikke mõjusid.

Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) aastaaruanne Euroopa, Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika metsatulekahjude kohta

Teadusuuringute Ühiskeskuse Euroopa, Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika metsatulekahjusid käsitleva aastaaruande 21. väljaandest pärinevad andmed on teabeallikaks, mis toetab tõenditel põhinevat poliitikakujundamist ja tulevaste metsatulekahjude leevendamise algatuste kavandamist.

ELi missioon: Euroopa mullaleping

Horisont Euroopa osana toimuva ELi missiooni Euroopa mullalepe (A Soil Deal for Europe) peamised väljakutsed, võimalused, eesmärgid ja tegevused on esitatud kokkuvõtlikus teabelehes, mida saab alla laadida ja jagada.

Mägirohumaade majandamine

Euromontana on avaldanud projekti OREKA MENDIAN täieliku aruande, mis annab ülevaate mägirohumaade säästvatest tavadest Euroopas.

Süsinikpõllumajanduse agronoomia

Euroopa Keskkonnabüroo avaldas uue süsinikpõllumajanduse aruande, mis käsitleb teemat agronoomilisest vaatenurgast.

 

 Loe kogu uudiskirja SIIT>>

Detsember 2023
Tagasi Edasi
Maainfo
    


2 logo maaeluvõrgustikule

 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo